Jön a 25. szegedi biblikus konferencia!

Cikkünk frissítése óta eltelt 9 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Augusztus 22. és 24. között tartják a 25. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát. A jubileumi esemény alkalmából neves teológiaprofesszorok küldték el üdvözletüket és gratulációikat. Jövőre a nemzetközi Újszövetség-társaság, az SNTS is a Tisza-parti városban tartja kongresszusát.

A Biblia és a gazdaság – ez lesz a témája az idei tudományos tanácskozásnak, sok más mellett az anyagi javak emberi joga, Jézus életének és működésének gazdasági háttere, az első keresztények élete, Pál apostol gazdasággal kapcsolatos tanítása kerül elő az előadásokban. A külföldi szakemberek üdvözleteit Benyik György professzor, a konferencia főszervezője juttatta el szerkesztőségünkhöz.

Párbeszéd kelet és nyugat között

„Első összejövetele óta a konferencia a közép-európai térség tudósainak találkozóhelyévé vált, ezzel támogatva a Biblia ismeretét és kutatását. Jelentős szerepet tölt be a kelet-közép-európai és a nyugat-európai tudósok integrálásban. Az elmúlt években közel százötven külföldi tudós vett részt. Nekem egyszer adatott meg e kitüntetés, és azóta is szívesen emlékezem a szervezők vendégszeretetére és a részvevők közötti intenzív dialógusra” – írta Cilliers Breytenbach, a berlini Humboldt- és a dél-afrikai stellenboschi egyetem professzora, a Colloquium Biblicum Louvaniense 2013 elnöke.

Rudolph Hoppe bonni professzor kiemelte: a szó szoros értelmében mennyei ajándéknak kell tekinteni, hogy az 1989/90-es nagy átalakulások után a biblikus teológia kelet- és nyugat-európai képviselői között élő és intenzív párbeszéd alakulhatott ki. „Emellett a konferencia nemcsak tudományos párbeszédet alakított ki, hanem megtalálta a ’bázissal’ való kapcsolatot is. Isten inspiráló szava mindenkihez el akar jutni, ezt a szempontot a szegedi konferencia sosem tévesztette szem elől. Benyik György elkötelezettségének köszönhető azonban az is, hogy 2014-ben a Studiorum Novi Testamenti Societas általános találkozóját Szegeden rendezi meg. Ez a végzett munka nagy elismerése, ami a szegedi főiskola hírnevét is öregbíti. Ehhez is szívből gratulálok. Az idei ülés témája nem lehetett volna találóbb, hiszen megválasztása után Ferenc pápa is nagyon hamar középpontba állította a szociális kérdést” – írta a professzor.

Hatása messze sugárzik

„A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia fennállása óta hatalmas teljesítményt nyújtott a kelet és nyugat közti tapasztalatcsere terén. Hatása messze sugárzik Magyarország határain túl is a szomszédos országokba. Benyik professzor fáradhatatlan munkájának köszönhetően a biblikus tudomány Szegeden egy olyan találkozási helyet talált, amelyet szívesen keresnek fel újra és újra főleg Kelet- és Közép-Európából, Ausztriából és Németországból származó tudósok. […] Egyház és teológia Európa minden országában új kihívások előtt állnak. Ezeknek csak akkor felelhetnek meg, ha – ahogyan Ferenc pápa mondja – elmerészkednek az emberi lét határaiig. Ez bátorságot feltételez, és mindenekelőtt mély gyökereket abban a valóságban, amelyből a Szentírás származik, és amelybe be szeretne vezetni. Benyik professzor erről a bátorságról tett bizonyságot” – így üdvözli a jubileumi konferenciát Ludger Schwienhorst Schönberger , a Bécsi Egyetem professzora.

„A konferencia a szakértők tudományos párbeszédét összekapcsolja a célkitűzéssel, hogy a pasztorációban dolgozók továbbképzését is szolgálja. A konferencia e különleges irányultsága teszi lehetővé, hogy áthidalja az exegézis és teológia, illetve a pasztoráció között tátongó szakadékot. Az idén meghirdetett előadások a gazdasági érdekek és egy olyan emberséges társadalom nehéz témájával foglalkoznak, amely társadalom minden egyes ember méltóságának alapját Istenben találja meg. Induljon ebből iránymutatás Magyarországnak és egész Európának!” – kívánta levelében Georg Hentschel, az Erfurti Egyetem professor emeritusa.

Gazdagok, szegények

Detlev Dormeyer dortmundi professzor levelében úgy fogalmazott, a konferencia témája – „Szegények és gazdagok a bibliai szövegekben” – nagyon releváns. A „Ne legyen közted szegény” (MTörv 15,4) még mindig nem valósult meg, sem az egyházban, sem a világ társadalmában. „A szegénységnek sok arca van. Még a gazdag Németországban is van szegénység (a népesség 14 százaléka). Itt megbújik, mert szégyenként élik meg. A bibliai és az antik világban hasonlóan szégyenként tekintettek a koldulás túlélési stratégiájára. Ezért akarják elhallgattatni a koldus Bartimeust, amikor Jézushoz kiált irgalomért (Mk 10,46-52 párh.) A biblikus teológiának ezzel szemben az a nagy feladata, hogy felderítse a szegénység akkori és jelen okait, kidolgozza és aktualizálja a javak közössége és a jótékonyság szolidaritását (ApCsel 2,42-47 és 4,32-37), mint a szegénység legyőzésének bibliai modelljeit” – összegzett Detlev Dormeyer.

„[…] az az igazi gazdagság, ami egységet teremt köztünk és a menny között, és nem az, ami elválaszt tőle. Az elmúlt 25 évre visszatekintve úgy vélem, Önök a gazdagság utóbbi típusa ellen dolgoztak mind tematikai, mind lelki értelemben, de mindenek felett a közösség által, mert az igazi gazdagság nem más, mint szeretni az igét, ami közelebb visz minket felebarátunk szeretetéhez” – írta üdvözletében Ioan Chirilă, a kolozsvári ortodox teológiáról.

Anton Tyrol, az Ószövetség professzora és a Szepesi Egyházmegye (Szlovákia) általános helynöke úgy fogalmaz, az idei konferencia olyan problémákkal foglalkozik, amelyek sok kortársunk érzelmeit kavarják fel. „A mai társadalom a gazdaságával zsákutcában van. Rengeteg közgazdász dolgozik a gazdasági rendszerek átalakításán. A felső vezetők, továbbá a bankok és a kormányok hivatalainak vezetői azonban határtalan jólétben élnek, s csupán az emberekhez intézett beszédeikben hangoztatják a spórolást. Az átalakítások terhét pedig a túlterhelt alkalmazottak, illetve a munkanélküliek viselik. […] A morál nélküli gazdaság nem működőképes. Egy ideig vissza lehet élni a lehetőségeivel, viszont ez előbb-utóbb olyan állapotot idéz elő, amely hatalmas gazdasági és még nagyobb morális károkat okoz” – figyelmeztet a professzor.

„Hol? Természetesen Szegeden!”

Pedrak Dargutinović, a Belgrádi Egyetem Újszövetség-tanára levelében hangsúlyozta, a mai teológia egyik legfontosabb feladata a biblikus tudományok támogatása. „Nemcsak azért, mert a Biblia minden felekezet közös alapja, hanem azért is, mert nekünk, keresztényeknek a Biblia egy élő hang, amelyet bár nem mindig értünk meg könnyen, mégis mindig megszólít bennünket, és emlékeztet hivatásunkra. E hang nem hal el, amíg vannak olyan emberek, akik hallgatják, és próbálják megérteni. És amikor ezek az emberek azért gyűlnek össze, hogy beszéljenek a Bibliáról, az életről szerzett tapasztalataikról, amikről a Biblia beszél, hogy osztozzanak egymással, beszélgessenek, és reménykedve tekintsenek egy közös jövő felé, akkor ez egy igazi, az első keresztény közösségek és a patrisztikus idők példájának megfelelő egyházi esemény. A Szegedi Biblikus Konferencia 25 éve újra és újra ilyen esemény. Mindaz, aki egyszer már részt vett rajta, megerősítheti ezt. A vendégszeretettel és baráti fogadással ötvözött tudományos párbeszéd teszi a konferencia légkörét izgalmassá és kényelmessé, s felkelti a visszatérés vágyát” – így Pedrak Dargutinović, aki egyben tolmácsolta a Belgrádi Egyetem Ortodox Teológiai Karának jókívánságait is. „Kívánunk jó szervezést a jövő évi szegedi SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas – az Újtestamentum tanulmányozására létrehozott társaság – a szerk. ) általános üléshez is. Hogy ez a találkozó éppen Szegeden kerül megrendezésre, egyértelmű jele annak, hogy a biblikus tudomány otthon van Szegeden” – emelte ki Pedrak Dargutinović.

„A konferenciák ökumenikus szempontból is jelentősek: kezdettől fogva jelen voltak katolikusok és protestánsok, továbbá más felekezetek képviselői, például ortodoxok és pünkösdiek. […] Jövőre még a nemzetközi újszövetséges társaság, az SNTS is Magyarországon tartja kongresszusát. Hol? Természetesen Szegeden. Mindez közvetlen vagy közvetett hatása az évente megrendezett Szegedi Konferenciáknak. Ezáltal Szeged sokunknak kedves városa, egy kis darab hazája lett.
Mindannyian hálásak és boldogok vagyunk. Hálásak vagyunk természetesen Benyik Györgynek, a konferencia spiritus rectorának, alapítójának és szervezőjének. Nélküle nem lennének e konferenciák; nem jelennének meg a konferenciakötetek, nem jöttek volna létre barátságok és kapcsolatok. Szeged legtöbbünk számára csupán egy ismeretlen határváros lenne. Másoknak is köszönettel tartozunk: mindenekelőtt Jakubinyi gyulafehérvári érsek úrnak, aztán a szegedi egyházmegye katolikus egyházának, amely évek óta lehetővé teszi a konferenciákat vendégszeretetével és anyagi támogatásával; továbbá Joachim Gnilkának Münchenből, aki lelkesítette, hasznos útmutatással látta el és számos kaput tárt ki előtte. […]” – fogalmazott Luz Ulrich, a Berni Egyetem professzora.

Előző sztori

Hungarikumok I.: Időtálló kerámiavirágok Szegedről + FOTÓK

Következő sztori

Négymilliárd forintba kerül egy országos választás