//

Felvételi a Gál Ferenc Főiskolán – Idén hitéleti, jövőre pedagógus- és mezőgazdasági képzésekre

Cikkünk frissítése óta eltelt 8 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

pap_dom_ter_atalakitas01_gsFelismerve a jó kihívásokat, készülni kell rájuk, nem megvédeni magunkat tőlük – vallja a Gál Ferenc Főiskola rektora annak kapcsán, hogy intézményük az idei hitéleti szakok mellett jövőre újabb óvodapedagógus-, tanító- és mezőgazdasági képzésekbe fog.

A szegedi Gál Ferenc Főiskolának a sajátos felsőoktatási mellett küldetése van. Az intézmény rektora, Kozma Gábor arról mesélt a SZEGEDma.hu-nak, hogy minden társadalmi csoporthoz szeretnének szólni, azokhoz, akik katolikusok, és azokhoz is, akik nem katolikusok, de keresztények, illetve bizony azokhoz is, akiknek a keresztény egyházzal nincsen kapcsolatuk, és az Istenhez fűződő viszonyuk is meglazult. Viszont mindannyian közösek abban, hogy igénylik az arra leginkább hivatott szervezetek, különösen is az egyház támogató részvételét a legsúlyosabb társadalmi kérdésekkel is foglalkozó közszolgálatban, és ők maguk is készek arra, hogy segítő szerepet vállaljanak, sőt ilyen hivatásokra készüljenek az élet legkülönbözőbb területein embertársaikért, egy közösségért.

„Az arra hivatott egyházzal szemben bizony nagy a várakozás az emberekben, hogy legyen jelen ott, ahol szolgálatot kell teljesíteni. Ez gyakran nehéz helyzetben történő helytállást jelent. Egyházmegyénk azon kívül, hogy a saját intézményi rendszerén belül, a közösségeinek, a plébániáknak az életét, az ottani lelki gondozást ellátja, sok olyan feladatba belefog, ami túlmutat ezen. Foglalkozik a családokkal, például úgy, hogy óvodát, bölcsődét, iskolát nyit, részt vesz gyermekvédelmi, szociális szolgálatoknak a fenntartásában és ápolja a kultúrát. A főiskolánknak az a célja, hogy ilyen szolgálatokra képesítsen, készítsen fel, az ezekhez szükséges oklevelek megszerzését teszi lehetővé. A hitoktatás tekintetében felkészíti a közösség szolgálatára jelentkezőket, de a papnövendékek teológiai képzését is biztosítja, ez az alapküldetése. Mindemellett az egyéb egyházi szolgálatokra is felkészít, a paletta pedig egyre szélesedik” – vázolta a rektor a felsőoktatási intézmény feladatait.

Az élet és az értékek mentése mellett a lelket is menteni

„Ezek a területek a szeretet gyakorlásának, megélésének is a színterei. Ehhez felkészült szakemberre van szükség. Hiszen a lelki fejlődés segítése, a közösségi életek irányítása, szervezése szakismeretek nélkül kevésbé hatékonyan valósítható meg” – emelte ki a rektor. Megtudtuk: bár a főiskoláknál az a megszokott, hogy általában alapképzési, BA-szakok vannak, és esetleg egy-két mesterképzési szak, a Gál Ferencen éppen fordított a helyzet, a hét szakból öt mesterképzés és kettő alapképzési szak. „Egy hittudományi főiskola nemzetközileg is akkreditált, így nekünk a legmagasabb tudományos elvárásoknak is meg kell felelnünk. Doktori iskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen működik teológiából, de nekünk megvan a jogosítványunk, hogy abba az iskolába készítsünk föl diákokat, nálunk megszerezhető az első tudományos fokozat, amivel már részesévé válhat egy hallgató a Pázmány Doktori iskolájának.”

Kozma Gábor kiemelt néhány, a világi szolgálatra képző területet is. „Ilyen például az etikatanár szakunk, de a szintén pedagógus képzettséget nyújtó hittanár-nevelőtanár szakunk mellett nevelünk kántorokat, akik olyan egyházi szolgálatra készülnek, ahol az énekes, zenei ismeretek is szükségesek. Nagyon érdekes az egyháztörténet, művelődéstörténet szakunk. Ez is egy olyan kurrens szak, ami egyedül nálunk működik Magyarországon. Az emberiség, a kultúra történetét az egyháztörténet vezérfonala mentén tárgyalja, ami társadalmilag is nagyon fontos rendező elv. Sok olyan hallgató jár hozzánk – történészek, irodalmárok, levéltárosok, könyvtárosok, jogászok, szociológusok -, akiket a társadalom legszélesebb spektruma érdekel. Külön kiemelném a pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés, karitásztudomány képzésünket. Ez egy szak, de három szakiránnyal. Egyszerre egyházi szociális munkás és karitász segítő, aki a katasztrófával sújtott közösségekhez megy el, a legváratlanabb helyzetekre kell itt készen állni, részt venni a mentésben. Ők a föld legkülönbözőbb pontjaira járnak segíteni, menteni. A mostani dunai árvíznél hallottuk vissza, hogy milyen jó volt, hogy a karitász munkatársai az élet, értékek mentése mellett a lélek erősítésével is foglalkoztak” – így az intézményvezető.

Színesedik a pedagógusképzés, a mezőgazdaság sem marad érintetlen

A főiskolára tehát azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs hitéleti alapképzettségük, legyenek tanárok, műszaki, mezőgazdasági szakemberek, jogász oklevéllel rendelkezők, viszont van bennük elkötelezettség, hogy segítő területen dolgozzanak. „Arra is készülünk, hogy a szarvasi pedagógiai kar a Gál Ferenc Főiskola keretein belül fogja folytatni a munkáját januártól. A tanítóképzés, az óvodapedagógiai képzés is megjelenik nálunk, így olyan szakpárok is szóba jönnek majd, mint a kántor-tanító, hittanár-tanító. A szarvasi pedagógia kar egy önálló kara lesz a Gál Ferenc Főiskolának. Mezőtúri katolikus közösségünk működteti a Szent István Katolikus Általános Iskolát, és most arra készülünk, hogy mezőgazdasági felsőoktatást, felnőttképzést hozzunk létre ott a város kérésére, mivel bezárt a korábbi mezőgazdasági szellemi műhely, ezt kell újjáéleszteni. A helybéliekkel szeretnénk ismét felépíteni ezt a műhelyt, hogy a környék mezőgazdasági kultúrájától eltávolodott családjai ismét visszataláljanak. Nem megvédeni kell minden kihívástól magunkat, hanem azonosítani a jó kihívásokat és felvállalni azokat” – zárta gondolatait a főiskola rektora, akitől megtudtuk azt is, hogy hagyományosan a nyár végéig tart a jelentkezési határidő az intézményben, idén augusztus 24-ig lehet felvételire jelentkezni szegedi helyszínre, illetve kaposvári és mezőtúrira egyaránt.

Előző sztori

Újra Szeri Szabadegyetemet rendeznek Ópusztaszeren

Következő sztori

Kosárlabda: Miscevic a Szedeákot választotta