Írjon nekünk
Nemzeti Konzultáció

Egészség

Díjesővel folytatódott a XIX. Szent-Györgyi Napok + FOTÓK

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

A rangos szegedi rendezvény központi ünnepségén az SZTE egészségügyi karainak és klinikai központjának vezetése számolt be az utóbbi év eredményeiről, illetve elismeréseket adtak át.

A hagyományokhoz híven a Szent-Györgyi Napok második napján, pénteken délelőtt került sor a József Attila Tanulmányi és Információs Központban az SZTE négy fakultásának (Általános Orvostudományi, Egészségtudományi és Szociális Képzési, Fogorvostudományi, Gyógyszerésztudományi Kar), illetve Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának díszünnepségére. A rendezvényre megtelt a TIK kongresszusi terme.

Nyitóbeszédében Varró András professzor, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese úgy fogalmazott, ahogy az egész 2012-es emlékév során, úgy most is a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert emléke és az általa képviselt egyetemes emberi értékek előtt tiszteleg az universitas közössége. Ezt követően a részt vevő egységek vezetői tartották meg évértékelő beszédeiket, illetve kitüntetéseket nyújtották át arra érdemes kollégáiknak.

Vécsei László akadémikus, az orvoskar dékánja örömmel jelentette be: a HVG nemrégiben megjelent országos kari rangsorában az országban az előkelő negyedik helyet érdemelte ki az SZTE Általános Orvostudományi Kar. Bár a klinikáiknak súlyos működőképességi nehézségekkel kell szembenézniük a finanszírozás problémái miatt, illetve a fiatalok elvándorlása is fokozódik, mégis pozitív az összkép, hiszen a fakultás gazdálkodása stabil, oktatási rendszerüket pedig csúcsra járatják. Jelenleg 2207 fő végzi náluk tanulmányait, közülük 908-an az angol és német nyelvű orvosképzésben. Nagy Katalin professzor, a fogorvoskar dékánja kiemelte, jelentős mértékben növelték felvett hallgatóik számát, 9 egységkészülékes új oktató rendelőt alakítottak ki, s legalább ekkora eredmény a további színvonal-emelkedés szempontjából, hogy megvásároltak egy még felújításra váró belvárosi épületet is.

A gyógyszerészkar dékánja, Hohmann Judit professzor örömmel beszélt róla, hogy fakultásuk pályázati aktivitása és sikeressége összegyetemi tekintetben is az egyik legjobb. Ők is évről évre fejlesztik oktató- és kutatómunkájukat, jelenleg több mint 500 hallgató – köztük 70-nél is több külföldi diák – tanul magyar és angol nyelvű képzéseiken. Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kart vezető Barnai Mária főiskolai docens arról tájékoztatott, hogy négy alapszakjukon több mint 1000 hallgató végzi tanulmányait. Sikeresen akkreditálták első mesterszakjukat, a szociálpolitikát, s dolgoznak az ápoló és gyógytornász-fizioterapeuta mesterképzések akkreditációján. A dékán asszony elárulta: az ápoló és gyógytornász szakokon angol nyelvű képzés beindítását is tervezik.

A klinikai központ elnöke, Pál Attila professzor pedig arról beszélt, hogy jól halad az SZTE nagyberuházása, a 13 milliárd forint összköltségvetésű egészségügyi projekt, melynek keretében 2013 nyarára elkészül az új sürgősségi osztály, őszre a 265 ágyas klinikaépület, 2014 februárjára pedig felújítják a jelenlegi, 410 ágyas klinikát is. A programban 4,3 milliárd jut az eszköz- és műszerpark fejlesztésére, ami mindenképpen örömteli.

A XIX. Szent-Györgyi Napok programja délután az orvos- és a gyógyszerészkar jubileumi diplomáinak átadásával, valamint tudományos ülésekkel fejeződött be. Az eseményhez idén is több szakmai (belgyógyászati, reumatológiai, fogorvosi, gyógyszerészeti) továbbképzés is kapcsolódott.

A XIX. Szent-Györgyi Napok kitüntetettjei

Az Általános Orvostudományi Kar díjai:

Ezüst Szent-Györgyi Albert-emlékérem az Általános Orvostudományi Kar támogatásáért: Jánossy Tamás egyetemi docens (Sebészeti Műtéttani Intézet), Hantos Zoltán egyetemi tanár (Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet).

Bronz Szent-Györgyi Albert-emlékérmet kiemelkedő oktató, oktatásszervező tevékenységéért: Pokorny Gyula egyetemi tanárnak (Reumatológiai Klinika), Stéhlik Jánosné Boda Krisztina egyetemi docens (Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet), Végh Ágnes egyetemi tanár (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet).

Ivánovics-György-emlékplakett: Mándy Yvette egyetemi tanár (Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet), Sántha Péter egyetemi docens (Élettani Intézet) és Szentirmainé Kovács Annamária egyetemi docens (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet).

Kulka Figyes-emlékplakett: Elgelhardt József egyetemi tanár (Neurológiai Klinika), Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár (Pszichiátriai Klinika), Orvos Hajnalka egyetemi tanár (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika).

A kar kiváló oktatója: Gyergyóújfalvi-Lázárné Hegedűs Hajnalka adjunktus (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet), Párdutz Árpád adjunktus (Neurológiai Klinika), valamint Sáry Gyula egyetemi docens (Élettani Intézet).

Dékáni dicséret az Általános Orvostudományi Karért végzett több évtizedes kiváló munkájáért: Seres Erika klinikai főorvos (Laboratóriumi Medicina Intézet), Ferenci Rikárd vegyésztechnikus (Orvosi Vegytani Intézet).

Apáthy István-emlékérem és jutalomdíj: Baranyai Tamás (I. éves orvostanhallgató). Dékáni dicséret a pályázaton való részvételért: Kálmán Sára és Lázár Bence András (V. éves orvostanhallgatók).

A Néhai Németh András Alapítvány díjazottja: Bodó Zsolt (VI. éves orvostanhallgató), témavezetője: Iványi Béla tanszékvezető egyetemi tanár volt.

SZOTE Öregdiák Szövetség pályázati díja: Hencz Péter, Molnár Zsuzsanna. Valamint: Törköly Dóra, Balog Éva, Kuriczleki Nóra.

Egyetemi és ÁOK-s elismerések a Szent-Györgyi Albert-emlékkonferencia megszervezéséért:

Emlékérmet és plakettet kapott: Pál József, Hernádi Klára, Pálfi György, Kemény Lajos, Széll Márta, Wittmann Tibor, Bari Ferenc, Bata Zsuzsanna, Boldogkői Zsolt, Boros Mihály, Dékány Imre, Dobozy Attila, Dux László, Ferdinandy Péter, Forster Tamás, Hannus István, Jancsó Gábor, Janka Zoltán, Mándi Yvette, Palkó András, Papp Gyula, Penke Botond, Somfay Attila, Takács Tamás, Túri Sándor, Végh Ágnes, Izbéki Ferenc, Újszászi Ilona, Klucsik Edit, Rakonczay Zoltán, Rosztóczy András, Antal Gábor; valamint Gesztes Ákos, az MSD Pharma képviselője és Tóth László, a Carl Zeiss Technika Ltd. képviselője.

Az SZTE Klinikai Központ díjai:

Klinikai Központ Emlékérem: Jóri József egyetemi tanár (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), Kósa Eszter intézetvezető főnővér (Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály)

Klinikai Központ elnöki dicséret: Engelhardt József egyetemi tanár (Neurológiai Klinika), Tiszlavicz László egyetemi docens (Patológiai Intézet), illetve Gálné Róka Tünde vezető asszisztens (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika ambulanciája), Sárossy Margit teljesítmény-elszámolási osztályvezető (Egészségbiztosítási Igazgatóság) és Maródi Mihály klímatechnikus (GMF Klinikai Gazdasági Hivatal).

A Klinikai Központ Főnővéri Karának javaslata alapján elnöki dicséretben Ungi Lászlóné intézetvezető főnővér (Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika), Balogh Dénes intézetvezető főápoló (Pszichiátriai Klinika).

A Klinikai Központ Elnöke elismerő oklevelei: a Szemészeti Klinika műtő munkatársai (László Anita vezető műtősnő, Baloghné Árgyelán Magdolna aneszteziológiai asszisztens, eset manager, Hintersehr Zita műtősnő, Bagaméri Enikő műtősnő, Lestyán Zsuzsanna műtősnő, Berkecz Mária aneszteziológiai asszisztens, Kiszin Attila műtőssegéd, Halmai Mihály műtőssegéd, Tódor Attila műtőssegéd, Nagy Géza műtőssegéd), valamint a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Nőgyógyászati Osztály munkatársai (Borsos Marianna osztályvezető szakápoló, Balogh Rózsa ápolónő, Csányi Tímea szülésznő, Hajnalné Kurusa Eszter ápolónő, Kardos Andrásné ápolónő, Kocsisné Fehér Krisztina szülésznő, Kószóné Czikora Judit szülésznő, szakoktató, Ördögné Mészáros Anita szülésznő, Pál Katalin szülésznő, Szekeres Zoltánné ápolónő, Árva Stefánné ápolási asszisztens, Fóri Margaréta segédápoló.

Klinikai Központ Minőségéért díj: Rapavi Endre informatikai osztályvezető.

A Gyógyszerésztudományi Kar díjai:

A Szegedi Tudományegyetem Professor Emeritus kitüntető címe: Máthé Imre ny. egyetemi tanár (Farmakognóziai Intézet).

A Gyógyszerésztudományi Kar Aranyérme: Meskó Eszter (Gyógyszerésztudományi Kar könyvtári szakreferense).

Pro Facultate kitüntetés: Blazsó Gábor ny. egyetemi docens (Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Czinkota Lászlóné (Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet).

A „Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány” néhai Dr. Novák István-pályadíja: Domonkos Veronika és Kisjós Dávid.

A Kedvessy György-pályadíj nyertese: Kürti Levente PhD-hallgató.

A Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány díja: Iván János gyógyszerész-doktor, nyugalmazott adjunktus.

Tovább olvasom

Egészség

Két újabb fertőzöttet szűrtek ki Csongrád-Csanádban

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

Két idős beteg halt meg a kór miatt.

Tovább olvasom

Egészség

Igény esetén kiszállással is vesznek mintát a SZTE szakemberei

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

A dél-alföldi régióban egyedüli akkreditált laboratóriumként költségtérítéses szűrést is kínál az egyetem.

Tovább olvasom

Egészség

Ezek a legfertőzöttebb országok Európában

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

Infografikán mutatjuk a lényeget.

Tovább olvasom

Aktuál