Lejárt az intézményvezetői pályázatok beadási határideje

Cikkünk frissítése óta eltelt 9 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Megkezdődött a véleményezési eljárás

Pénteken lejárt a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ által kiírt vezetői pályázatok beadásának határideje. Május 18-ig a meghirdetett 9 intézményvezetői posztra 16 pályázat érkezett.

Mint ismeretes, Csongrád megye azon megyék egyike, ahol az oktatásért felelős miniszter eredménytelennek nyilvánította a megyéktől átvett oktatási intézmények vezetésére januárban kiírt pályázatot. Az erről megjelent kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően új pályázatot kellett kiírni. A Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ április 18-án az alábbi megyei fenntartású oktatási intézmények igazgatói feladatainak ellátására hirdetett meg intézményvezetői pályázatot:

Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Horváth Mihály Gimnázium, Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola, Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Boros Sámuel Szakközépiskola, Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, József Attila Gimnázium, Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógia és Sportintézmény.

A május 18-i, pénteki beadási határidőig a 9 intézményvezetői posztra 16 pályázat érkezett. Jelenleg a pályázatok formai ellenőrzése zajlik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése értelmében a benyújtott pályázat tartalma – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel, ezért a pályázók személyéről tájékoztatást a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ nem adhat.

A közoktatási intézményvezetők pályázatának elbírálása a következő forgatókönyv szerint zajlik:

1. Az oktatási intézményekben május 4-ig megalakultak a nevelőtestületek által választott – elnökből és két tagból álló – előkészítő bizottságok. Az előkészítő bizottságok elnökei – a pályázati felhívásban megjelölt határidő lejárta után – az intézményben véleményezési joggal rendelkezők részére valamennyi, határidőben benyújtott pályázatot átveszik, és egyeztetik azt az időpontot, amelyen belül a véleményeket ki kell alakítani. Az előkészítő bizottságok feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a nevelőtestület értekezletét (értekezlet helyének kijelölése, időpontjának meghatározása, meghívók szétküldése, pályázatok ismertetése stb.).
Az eljárás során a nevelőtestület, az intézmény alkalmazotti közössége, a szakmai munkaközösség, az iskolaszék (kollégiumi szék, óvodaszék), a szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat illetőleg szakközépiskola és szakiskola esetén a megyei gazdasági kamara jogosult arra, hogy véleményt nyilvánítson. A pedagógus szakmai szervezet a pályázati határidő lejártáig jelenthette be a pályáztatónak, ha élni kíván véleményezési jogával, ilyen jelzés azonban a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központhoz a határidőig nem érkezett.

2. Az előkészítő bizottságok az alkalmazotti értekezlet után, június 22-én átadják az intézményben kialakított véleményeket a pályáztatónak. Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatok, a pályázatokkal kapcsolatosan kialakított vélemények valamint a szavazások eredményei közérdekből nyilvános adatok, melyeket – a véleményezési eljárás után – a közoktatási intézmény honlapján, (annak hiányában a helyben szokásos módon) nyilvánosságra kell hozni.

3. A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg június 25-ig.

4. A pályáztató június 29-ig kapja meg az összes véleményt, majd július 2-ig javaslatot tesz az intézményvezető személyére, amelyről a közoktatásért felelős miniszter dönt, július 20-ig.

5. Az intézményvezetők megbízása augusztus 1-jével kezdődik.

Default thumbnail
Előző sztori

A Nemzeti alaptantervet nagy konszenzus övezi

Default thumbnail
Következő sztori

Az MTVA átvállalja a nyilvános közvetítések után fizetendő díjakat

Legutóbbi hasonló cikkek