Kezdődik a nagyböjt – önmegtartóztatás az értem szenvedőért

Cikkünk frissítése óta eltelt 12 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén február 22-ére esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke február 22-én 17 órakor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét a nagyböjt kezdetén – tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Emlékezz: érted is meghalt a kereszten

Véget ér a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi időszak, melynek csúcsa a néphagyományban a „farsang farka”, azaz utolsó három napja volt: farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd – a legnagyobb bálakat ekkor rendezték. Falun és városban három napon át bálazott a fiatalság, mert tudták, hogy húshagyókedden már éjjel 11-kor véget ér a bál. Ha még éhesek voltak, utoljára ehettek húsos ételt a nagyböjt kezdete előtt.

A virágvasárnap megszentelt barkának régen az otthoni életben nagy szerep jutott. Bálint Sándor visszaemlékezéseiben arról ír, hogy gyerekkorában a megszentelt barkáról – édesanyjával együtt – lenyelt egy szemet, hogy ne legyen torokfájós. A szentelt barkát vihar, betegség ellen is alkalmasnak gondolták, ezért az eresz alá tűzték. Vihar esetén pedig a tűzbe dobták egy-egy szemét, hogy a fellegeket elűzze. Nagycsütörtökön elhallgatnak a harangok, ahogy mondani szokás: Rómába mennek. Nagypéntekre, Jézus halálának emléknapjára teljes a csönd. A templomokban elkészülnek a Szentsírok, felhangzik a passió, Krisztus szenvedésének története. A szegedi Kálváriát és keresztutat az előző, szocialista rendszer lerombolta a Kálvária-téren. A keresztút így a templomba szorult vissza. Nagyszombat délután, ma egyre inkább este van a feltámadási szentmise és körmenet. Nagypénteken és nagyszombaton a legtöbb családban már készítik a jelképes húsvéti ételeket: sonkát, tojást főznek, bárányt vágnak; de egészen a húsvét vasárnapi ételszentelésig nem törték, törik meg a böjtöt.

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

Mivel a vasárnapokat az egyház nem tekinti böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki.

A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.

A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. (Vannak természetesen kivételek, így például, akik nehéz fizikai munkát végeznek, vagy betegek – ez is mutatja az egyház józanságát a böjt kérdésében, hogy nem a külsőségekre, hanem a belső tartalomra irányítja a figyelmet.)

Bűnbánat, megtisztulás, áldozat

A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a XIII. század óta jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Húsvétra készülve az egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás (a szegények megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek.

Olvassa el XVI. Benedek pápa böjti üzenetét!

Előző sztori

Együttműködési megállapodást kötött az ORFK és az NMHH

Következő sztori

Ménesi megtorpedózná a Kálvária-keresztelőt