Éves hulladékszállítás-előfizetési kedvezmény és nyereményakció

Cikkünk frissítése óta eltelt 10 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Szeged Megyei Jogú Város a 2011. december 16. napi közgyűlésén meghatározta a 2012. évi hulladékszállítási díjak mértékét.

Az 53/2004. (XI. 30.) számú Kgy. rendelet értelmében a hulladék elszállításáért és ártalmatlanításáért az ingatlan tulajdonosa vagy használója az alábbiakban meghatározott díjat köteles fizetni:
1. Lakossági ügyfeleknek Szegeden háztartásonként 110/120 literes gyűjtőedény heti egyszer történő elszállításának és ártalmatlanításának díja bruttó 3.175.- Ft/hó. A kéthavonként fizetendő minimális hulladékszállítási díj összege bruttó 6.351.- Ft.
2. Közületi ügyfelek esetében kötelező a minimális 110/120 liter heti egyszer történő hulladékszállítás igénybevétele. Egyéb szilárd hulladék esetén a termelt mennyiséggel arányos díjat kell fizetni.
3. Az 50% mértékű díjkedvezményben részesülő ügyfeleknek háztartásonként 110/120 literes gyűjtőedény heti egyszer történő elszállításának és ártalmatlanításának díja bruttó 1.587.- Ft/hó. A kéthavonként fizetendő kedvezményes hulladékszállítási díj összege bruttó 3.176.- Ft.

A hulladékszállítási közszolgáltatás minimális díja 50% mértékű kedvezménnyel csökkenthető az alábbi jogosultaknak:
– az egyedül élő, 62 éven felüli nyugdíjas személynek,
– az önálló háztartásban élő házaspárnak, illetve élettársaknak, ha egyikük 62, másikuk 70 éven felüli,
– annak a 62 éven felüli személynek, aki önálló nyugdíjjal, keresettel vagy egyéb jövedelemmel nem rendelkező közeli hozzátartozója {Ptk. 685. § b) pont} eltartásáról gondoskodik,
– a hadirokkant és a hadiözvegy részére,
– a súlyosan látás- vagy hallássérültnek, az I. és II. csoportbeli rokkant számára.
A díjkedvezmény írásban vagy személyesen a megfelelő jogosultságot igazoló dokumentumok bemutatásával igényelhető. Az egyéb lakossági díjkedvezmények (lakossági folyószámláról történő fizetés vagy inkasszóval történő teljesítés) az előző évhez képest változatlanok.

Az idei évben is lehetőséget kínál Társaságunk a hulladékszállítási díj egy összegben történő kiegyenlítésére. ÉVES DÍJFIZETÉS ESETÉN 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK
a hátralékkal nem rendelkező ügyfeleink részére.

Azon szegedi lakossági ügyfelek között, akik éves hulladékszállítási díjukat előre, a megadott határidőig rendezik, értékes nyereményeket sorsolunk ki.

A FELAJÁNLOTT NYEREMÉNY 20 db DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP,
MELYET A HÚSZ LEGSZERENCSÉSEBB ÜGYFELÜNK KÖZÖTT
KÖZJEGYZŐ JELENLÉTÉBEN SORSOLUNK KI.

Minden ügyfelünk 2012. január 15. napig megkapja a PRO FORMA számláját és egy csekket, melyet 2012. január 31. napig – postai utalványon vagy átutalással – lehet befizetni. A csekk a 10% kedvezménnyel csökkentett díjat már tartalmazza.

AZ ÉVES ELŐREFIZETÉSSEL JÁRÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
A 2012. JANUÁR 31. NAPIG BEFIZETETT ÖSSZEGEKET TUDJUK FIGYELEMBE VENNI.

Ha Ön úgy dönt, hogy 2012. évre lemond az előrefizetéssel járó kedvezményről és a nyereményakcióban történő részvételről, akkor a kiküldött PRO FORMA számlán szereplő összeget tartalmazó utalványt nem kell befizetnie. Ebben az esetben a következő számlázásnál automatikusan megkapja az aktuális kéthavi hulladékszállítási számláját.

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY 2012. JANUÁR 31. NAPJA UTÁN DÖNTÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA ÉS SZÁMLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG.

A fenti tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseivel Ügyfélszolgálati Irodánkhoz fordulhat, ahol munkatársaink szívesen állnak ügyfeleink rendelkezésére:
Ügyfélszolgálati Iroda: Szeged, Stefánia 6. Telefon: 62/777-211 * Fax: 62/777-271
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 8-15 óra, csütörtök: 8-17 óra, péntek: 8-13 óra

Kérjük, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás éves díjának előre történő befizetésével járuljon hozzá a térségi környezetminőség javításához, a hulladékok által okozott környezetszennyezés megakadályozásához és felszámolására irányuló erőfeszítéseinkhez.

Eddigi együttműködését köszönjük,
az új évre sok sikert kívánunk Önnek és Családjának!
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

(X)

Előző sztori

Kosárlabda: kupagyőzelemre készül az ABCOM-Szeged

Következő sztori

Hétfőtől gyűjtik be a fenyőket + FOTÓK, PANORÁMA