Írjon nekünk
Nemzeti Konzultáció

Egyetem

Kitüntetéseket adtak át a Szent-Györgyi Napok ünnepségén + FOTÓK

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Kari díjazottakat és 60, illetve 50 éve végzett “öregdiákokat” köszöntöttek pénteken délelőtt a XVIII. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén.

Ezen a héten a jogelőd intézmények, a jelenlegi universitas, a klinikai központ, illetve a rendezvénysorozat névadója, Szent-Györgyi Albert által is képviselt egyetemes értékek előtt tisztelgünk – fogalmazta meg hitvallását az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese a TIK kongresszusi termében. Pénteken délelőtt telt ház előtt került sor a XVIII. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségére, melyen az universitas vezetése nevében Varró András professzor mondott köszöntőt.

A rektorhelyettes örömét fejezte ki, hogy a hagyományos eseménysorozat szakmai programjai, előadásai, továbbképzései ismét valamennyi orvosi és egészségtudományi szakmát átfogják, illetve hogy a Szent-Györgyi Napok idén is az érintett karok (Általános Orvostudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar) és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ közötti együttműködésben, a város és az SZTE kooperációjával valósult meg.

Az ünnepségen az ÁOK nevében Leprán István egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes, az ETSZK részéről Barnai Mária főiskolai docens, dékán, a FOK-ról Nagy Katalin egyetemi tanár, dékán, míg a GYTK képviseletében Fülöp Ferenc akadémikus, dékán foglalta össze a kar eredményeit, oktató- és kutatómunkáját, célkitűzéseit. A fakultások vezetői számos kitüntetést is átnyújtottak. A klinikai központ előtt áll kihívásokat Pál Attila egyetemi tanár, elnök ismertette.

A november 14-étől november 19-ig tartó tudományos seregszemlén egyébként közel kétszáz előadás hangzott, hangzik el – többek között – a belgyógyászat, a kardiológia, a fogorvoslás, a gyógyszerészet, a háziorvostan témakörében. Csak a belgyógyászati témájú előadásokra közel 250 érdeklődő szakember jelentkezett. A színvonalas rendezvények közül is kiemelkedett a csütörtökön az Általános Orvostudományi Kar oktatási épületében rendezett Richter Tudós Klub, melynek központi témája a fájdalom és annak csillapítása volt.

A kitüntettek névsora:

ÁOK:

Pro Facultate Medicinae emlékplakettet kapott Herbert Ehringer, a Bécsi Egyetem emeritus professzora az SZTE Általános Orvostudományi Kara hallgatóinak támogatásáért.

Az ezüst Szent-Györgyi Albert-Emlékérmet vehetett át az Általános Orvostudományi Kar támogatásáért: Csillik Bertalan emeritus professzor, Dobozy Attila emeritus professzor, Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár.

Bronz Szent-Györgyi Albert-Emlékérmet kapott kiemelkedő oktató, oktatásszervező tevékenységéért: Falkayné Szendrényi Júlia klinikai főorvos az Igazságügyi Orvostani Intézetből, Kadocsa Edit egyetemi docens a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáról, Bártfay György egyetemi tanár a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáról, Dobozyné Hammer Helga egyetemi tanárnak a Szemészeti Klinikáról.

Ivánovics-György-emlékplakettet (elméleti intézetben végzett kiváló oktató munkáért) Czigner Andrea adjunktusnak (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet) és Dux Mária egyetemi docensnek (Élettani Intézet) ítéltek oda.

Kulka Frigyes-emlékplakett kitüntetésben részesül (klinikán végzett kiváló oktató munkáért): Farkas Gyula egyetemi tanár (Sebészeti Klinika), Janáky Márta egyetemi tanár (Szemészeti Klinika), Járdánházy Tamás egyetemi tanár (Neurológiai Klinika) és Lonovics János egyetemi tanár (I. sz. Belgyógyászati Klinika)

A kar kiváló oktatója díjas lett: Szabó Andrea adjunktus (Sebészeti Műtéttani Intézet).

Kiváló TDK-témavezető lett (a hallgatói tudományos munkában végzett tevékenységért) Bari Ferenc egyetemi tanár (Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet), Hegyi Péter tudományos főmunkatárs (I. sz. Belgyógyászati Klinika) és Kaszaki József egyetemi docens (Sebészeti Műtéttani Intézet).

Dékáni dicséret kitüntetésben részesült az Általános Orvostudományi Karért végzett több évtizedes kiváló munkájáért: Nagypál Miklósné nyugalmazott titkárnő (Neurológiai Klinika), Czérnayné Németh Jolán C titkárnő (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet), S. Nagy Erzsébet nyugalmazott klinikai főorvos (II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ), Bertényi Camillo nyugalmazott klinikai főorvos (Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika).

Apáthy István-emlékérmet és jutalomdíjat kapott: Pipicz Márton VI. éves orvostanhallgató.

A Néhai Németh András Alapítvány kitüntetését Kovács Fruzsina Anna V. éves orvostanhallgató érdemelte ki.

GYTK:

Rektori elismerő oklevelet kapott lllés Istvánné, a Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetében titkárnőként végzett kiemelkedő szakmai munkája, precizitása, szorgalma és segítőkészsége elismeréseként.

A Karon végzett több mint két évtizedes, magas színvonalú oktató, kutató, nevelő munkájáért a Kar Aranyérme kitüntetésben részesült: Csóka Ildikó tanszékvezető egyetemi docens (Gyógyszerfelügyeleti Intézet), Fábiánné Palkó Márta adjunktus (Gyógyszerkémiai Intézet), Veres Katalin, tudományos munkatárs (Farmakognóziai Intézet).

A karon végzett több mint egy évtizedes, magas színvonalú oktató, kutató, nevelő munkájáért és a Kar Érdemes Oktatója kitüntetésben részesült: Soós Gyöngyvér, egyetemi tanár (Klinikai Gyógyszerészeti Intézet), Martinek Tamás egyetemi docens (Gyógyszerkémiai Intézet), Bálint Imre tudományos főmunkatárs (Gyógyszeranalitikai Intézet), Radnai Erzsébet tudományos munkatárs (Farmakognóziai Intézet) és Berkó Szilvia tanársegéd (Gyógyszertechnológiai Intézet).

A karon végzett több évtizedes, magas színvonalú munkájáért a Kar Emlékérme kitüntetésben részesült: Baloghné Huszka Ilona portás (Semmelweis Kollégium), Braun Jánosné laboráns (Gyógyszertechnológiai Intézet), Csiszárné Makra Erzsébet titkárnő (Gyógyszerkémiai Intézet) és Simon István vegyésztechnikus (Gyógyszerkémiai Intézet).

A karon végzett több mint egy évtizedes, magas színvonalú munkájáért, a Kar Érdemes Dolgozója kitüntetésben részesült: Erdélyi Lajosné titkárnő (Klinikai Gyógyszerészeti Intézet), Hajdú Béla karbantartó (Semmelweis Kollégium), Horváth Lászlóné vegyészlaboráns (Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet), Nádudvariné Bulik Ágnes tanulmányi főelőadó (Dékáni Hivatal), Takács Lajosné portás (Semmelweis Kollégium).

Klinikai Központ:

Klinikai Központ Emlékérem kitüntetéssel jutalmazták Scultéty Sándor egyetemi tanárt, az Urológiai Klinika emeritus professzorát, Dán Andrásné osztályvezető ápolót, a Sebészeti Klinika munkatársát.

A Klinikai Központ Elnöki Dicséretét Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, a Pszichiátriai Klinika vezetője, Bakai Istvánné ápoló, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársa, Lakatosné Varga Marianna osztályvezető főnővér, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika munkatársa, Pallaginé Rékási Piroska intézetvezető főnővér, a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ munkatársa, Piri Mária integrációs és tervezési előadó, a Klinikai Központ Elnöki Hivatalának munkatársa érdemelte ki.

A Klinikai Központ Elnöke Elismerő Oklevelében részesítették: a Pszichiátriai Klinika szakdolgozóit, gazdasági-ügyviteli, fizikai állományú dolgozóit, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Felvételi csoport tagjait.

„Kiváló ápoló” címben: Lövész Bélánét, „Kiváló ápoló” címben: Mracskó Valériát, „Kiváló dietetikus” címben: Benkóné Szentecki Magdolnát, „Oktató ápoló” címben: Irinyi Tamást részesítették.

A Klinikai Központ Minőségéért díjat Seres Erikának, a Laboratóriumi Medicina Intézet megbízott intézetvezetőjének ítélték oda.

Tovább olvasom

Egyetem

Elmarad a gólyatábor az SZTE mezőgazdasági karán

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

Ellenben különböző fejlesztések zajlanak.

Tovább olvasom

Egyetem

Ifjúsági életpályamodellt dolgoz ki az SZTE

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

A dél-alföldi régió szakképzési centrumaival közösen.

Tovább olvasom

Egészség

Tovább növelik a betegbiztonságot a Klinikai Központban

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

359 darab hidraulikus betegágy érkezett az Állami Egészségügyi Ellátó Központból.

Tovább olvasom

Aktuál