Hétfőn folytatódnak az írásbeli érettségik

Cikkünk frissítése óta eltelt 11 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

no images were found

Hétfő reggel 8 órakor a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi nyelv írásbelivel folytatódnak a tavaszi érettségi vizsgák. A héten írják az érettségit informatikából, latinból, biológiából, földrajzból és kémiából is. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint középszinten horvát nyelv és irodalomból 1 helyszínen 16-an, német nemzetiségi nyelvből 5 helyszínen összesen 58-an, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 7 helyszínen 208-an, román nyelv és irodalomból 1 helyszínen 41-en, szerb nyelv és irodalomból 1 helyszínen 35-en, szlovák nyelv és irodalomból 2 helyszínen 5-en tesznek írásbeli érettségi vizsgát, míg szlovén nemzetiségi nyelvből 1 diák vizsgázik.

Emelt szinten horvát nyelv és irodalomból 2 helyszínen 30, német nemzetiségi nyelvből 1 helyszínen 1, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 4 helyszínen 190, szlovák nyelv és irodalomból 2 helyszínen 9 tanuló tesz írásbelit.

Nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból az írásbeli vizsga középszinten 240 percig tart. A vizsgázók két feladatlapot oldanak meg. Az I. feladatlap (30 pont) egy szövegértési feladatsort tartalmaz, míg a II. feladatlap (70 pont) megjelöl három szövegalkotási feladatot, és a vizsgázónak ezek közül kell egyet választania és megoldania. Emelt szinten az írásbeli vizsga egy nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból (30 pont) és három különböző szövegalkotási feladatból (70 pont) tevődik össze. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg a feladatok között és azok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A vizsga ideje itt is 240 perc.

Nemzetiségi nyelv tárgyból középszinten az írásbeli 180 percig tart, ebből az “Olvasott szöveg értése” rész 60 perces, a “Nyelvhelyesség” feladatsor megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces “Hallott szöveg értése” rész következik, végül az “Íráskészség” feladatsora, amelynek megoldására 60 percet kapnak a diákok. Az írásbeli vizsgán 117 pontot érhetnek el a tanulók.

Kedd délelőtt informatikából emelt szinten 40 helyszínen 1174 vizsgázó tesz gyakorlati vizsgát, közülük 3 helyszínen 12 vizsgázó angol nyelven. Az emelt szintű gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. A feladatsorok tematikáját szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés adja.

Kedd délután latin nyelvből középszinten 68 helyszínen 395 diák, emelt szinten 8 helyszínen 65 tanuló tesz írásbeli érettségi vizsgát. A vizsga mindkét szinten 180 perces, a vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), valamint egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk. Az elérhető pontszám 75, a fordítási feladathoz segédeszközként nyomtatott latin-magyar szótár használható.

Lesz héber nyelvből is vizsga, középszinten 2 helyszínen 6 vizsgázó érettségizik.

Szerda reggel 8 órától a biológia, 14 órától az emelt szintű társadalomismeret írásbeli érettségi vizsgákat tartják.

Biológiából középszinten 963 helyszínen összesen 10.853 diák tesz írásbeli érettségi vizsgát, közülük 23-an idegen nyelven (angol, francia, német, olasz, szerb). Emelt szinten 80 helyszínen 4252 tanuló vizsgázik, (3 diák angolul, 1 szlovákul). A középszintű vizsga 120 percig tart és 8-10 feladatból áll. A feladatsorban biológiai tények és elvek felidézése, jelenségek közötti kapcsolatok felismerése, biológiai megfigyelések és kísérletek, továbbá szövegek és ábrák értelmezése szerepel hangsúlyosan. Az emelt szintű vizsga 240 perces, a diákoknak egy feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk az alábbi témakörökből: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan. Az elérhető pontszám mindkét szinten 100, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet lehet használni.

Társadalomismeretből emelt szinten 13 helyszínen 147 tanuló tesz írásbeli érettségi vizsgát, amely 240 percig tart. A feladatok mintegy 75 százalékban a társadalomismeret és jelenismeret, 25 százalékban a gazdasági ismeretek vagy a pszichológia témából kerülnek ki.

Csütörtök reggel kémiából középszinten 563 helyszínen összesen 3561 tanuló tesz írásbeli vizsgát (közülük 15 angolul, 1-1 szlovákul, illetve szerbül). Emelt szinten 35 helyszínen 1013 tanuló érettségizik (angolul, illetve szlovákul 1-1 diák). A vizsga középszinten 120 percig tart, a feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaz, az elérhető pontszám 100. Az emelt szintű vizsga 240 perces, a feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. Vizsgázónként szükséges mindkét szinten függvénytáblázat periódusos rendszerrel, valamint szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Csütörtök délután földrajzból középszinten 1045 helyszínen összesen 16.886 tanuló tesz írásbeli érettségi vizsgát. Magyar nyelven 992 helyszínen 16.270 vizsgázó, míg idegen nyelven (angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, spanyol) 53 helyszínen 616 vizsgázó érettségizik. Emelt szinten 22 helyszínen 356-an vizsgáznak, közülük 1 tanuló német nyelven. A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig, emelt szinten 240 percig tart.

Előző sztori

Kézilabda: húsz percig tartotta a lépést a Pick a Veszprémmel + FOTÓK

Következő sztori

Energetizáló menüsor tavaszi fáradtság ellen