Írjon nekünk
Nemzeti Konzultáció

Gazdaság

Póda: az ÁSZ szerint nem jól gazdálkodott Szeged + VIDEÓ

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/dobocsaba.jpg

Megjelent:

Az Állami Számvevőszék mintegy száz oldalas jelentésben elemezte Szeged városának gazdálkodási rendszerét s több elmarasztaló kritikát fogalmazott meg, felvetette a polgármester, a belső ellenőrzés felelősségét is. Póda Jenő gazdasági tanácsnok szerint egyértelműen bebizonyosodott, hogy igaza volt a Fidesznek, mikor Szeged gazdálkodását kritizálta.

Az Állami Számvevőszék tavaly decemberben adta ki városunk gazdálkodásának vizsgálatáról szól jelentését, ami 2007-2010 közötti időszakot tekintette át.

“Az összegző megállapítások kezdő mondata 18. oldalról magában foglalja azt, amit a Fidesz évek óta hangoztatott, hogy Szeged nem jól gazdálkodik: ‘A 2007-2010. években a költségvetési egyensúly nem volt biztosított, mivel a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra.’ A teljes jelentés tanulmányozása után pedig nyilvánvaló, hogy Szeged gazdálkodása a jellemző hiányosságok voltak, hogy nem rendelkeztek költségvetési egyensúlyt javító intézkedésről, kockázatos pénzügyi műveleteket hajtottak végre, megsértették a vagyonkezelés szabályait, kockáztatták az önkormányzati vagyont, fokozódó módon eladósították az önkormányzatot, hibásan állapították meg a költségvetési hiányt, a túlzott beruházásokkal likviditási problémát teremtettek, szabálytalanul számolták el a hiteleket, hibás likviditási tervet készítettek” – nyilatkozta Póda Jenő, aki hozzátette, hogy szeretné ha a jelentés alapján elkezdődne egy vita a február 25-i közgyűlésen, annak megállapítására, hogy kiket terhel felelősség az ÁSZ-jelentésben megfogalmazott hibás gazdálkodás miatt. Póda kiemelte, hogy az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségéért a törvény szerint a polgármester a felelős. A politikus hangsúlyozta azt is, hogy a jelentés a belső ellenőrzés hiányosságaira is felhívta a figyelmet.

Fokozódó eladósodás és kötvénykibocsátás?

A politikus az ÁSZ-jelentésből kigyűjtött kilenc olyan idézetet, melyekből szerinte kirajzolódik, hogy amit eddig Botka László kommunikált Szeged példás gazdálkodásáról nem fedi a valóságot, s ez a számvevőszék jelentéséből részleteiben is kiolvasható. A dokumentumot PDF formátumban elolvashatják itt.

1. A 2007-2010. években a költségvetési egyensúly nem volt biztosított, mivel a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra.

2. A 2009. és a 2010. évi költségvetési rendeletekben, az azzal együtt jóváhagyott költségvetés végrehajtási szabályairól szóló rendeletekben és a költségvetési előterjesztések alapján hozott közgyűlési határozatokban nem rendelkeztek költségvetési egyensúlyt javító intézkedésről.

3. Az Önkormányzat 2010. február 24-én 2500 millió Ft (9,3 millió euró) összegben kötvényt bocsátott ki. A kötvény változó kamatozású, futamideje 15 év, a tőketörlesztés türelmi ideje három év, a kamatfizetés első alkalommal 2010. május 15-én, a tőketörlesztés 2013. május 15-én, ezt követően háromhavonta esedékes. A forint euróhoz viszonyított árfolyamváltozása, valamint a változó kamatmérték miatt az Önkormányzat számára a kötvénykibocsátás kockázatot jelent.

4. A 2007-2008. években 481-21 millió Ft értékben vásárolt, 2009-ben 315 millió Ft értékben értékesített forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat. A vizsgált időszakban az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adás-vételét két portfóliókezelő cég végezte vagyonkezelési szerződések alapján. A szerződésekben az Önkormányzat a vagyonkezelésbe átadott értékpapírok értékesítésével és új értékpapírok vásárlásával kapcsolatos Ötv. 80. § (1) bekezdésében biztosított döntési hatásköréről az Ötv. 9. § (3) bekezdésében foglaltakat megsértve lemondott a portfólió kezelő cégek javára, amelyeket az Ötv. vonatkozó rendelkezése nem nevesített az önkormányzati jogok gyakorlására felhatalmazható szervek között.

5. Az Önkormányzat eladósodása a 2007-2010. között fokozódott.

6. A 2010. évi költségvetési rendelettervezetben a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit-kiadásait az Áht. előírásának megfelelően nem vették figyelembe költségvetési bevételként és kiadásként a költségvetési hiány megállapítása során.

7. Az Önkormányzat a 2007-2009. években folyamatosan, minden nap vett igénybe rulírozó hitelt, valamint emellett a naptári napok mintegy felében folyószámlahitelt is felvett. A hitelek átlagos állománya a 2007. évi 4467 millió Ft-ról a 2009. évben 6104 millió Ft-ra emelkedett. A folyószámla és rulírozó hitelkeret együttes állománya a 2007-2009. években nem változott, 8430 millió Ft volt, az év végén vissza nem fizetett állomány pedig a 2007. évi 4500 millió Ft-ról a 2009. év végére 6631 millió Ft-ra emelkedett. Az átmeneti likviditási problémák kialakulásához hozzájárult a folyamatban lévő európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések esetében szükséges előfinanszírozási igény is.

8. A 2007-2009. években igénybe vett rulírozó hitelt likvid hitelként számolták el annak ellenére, hogy az nem tekinthető – az Ötv-ben foglaltak szerinti – likvid hitelnek, mivel éven belül nem fizették vissza.

9. Az évente elkészített, és folyamatosan aktualizált likviditási tervek a hitelkeretek teljes visszafizetését nem tartalmazták.

Solymos László válaszol

A város alpolgármestere egy sajtónyilatkozatban reagált Póda Jenő felvetéseire:

Az ÁSZ vizsgálat eredményének tavaly decemberi ismertetése során Sepsey Tamás, az ÁSZ főigazgató helyettese megállapította, hogy Szeged az egyik legtörvényesebben és legszabályosabban gazdálkodó városok egyike.

Ehhez képest Póda Jenő sajnálatos módon továbbra sem érti az önkormányzat költségvetési gazdálkodását, az ÁSZ jelentésében pedig minden bekezdésből csak az első mondatot olvassa el.

E szerint ugyanis „a 2007-2010. években a költségvetési egyensúly nem volt biztosított, mivel a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra.”

A folytatásban ugyanitt szerepel azonban az a megállapítás is, mely szerint „a 2007-2009 évi költségvetés teljesítése során a pénzügyi egyensúly fennállt, a keletkezett költségvetési bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra, sőt pénzügyi többlet keletkezett”.

A magyarországi nagyvárosok közül Szegeden arányaiban az egyik legalacsonyabb a hitelállomány és négy esztendeje nincs működési hiány a költségvetésben.

Ha azonban a Fidesz az egyensúly további javítása érdekében megszorításokat akar, várjuk kiadáscsökkentő és bevételnövelő módosító javaslatait. Sajnálatos módon az utóbbi években módosító javaslataik éppen fordítva: kiadásokat növeltek vagy bevételt csökkentettek volna.

Tovább olvasom

Hírzóna

Megszületett a bérmegállapodás a Postánál

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/dobocsaba.jpg

Megjelent:

Szerző:

Átlagosan 8 százalékos alapbérfejlesztést kapnak a dolgozók.

Tovább olvasom

Hírzóna

Egyre több a turista Makón

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/dobocsaba.jpg

Megjelent:

Szerző:

Egyre gyakoribbak a 4-5 napos foglalások.

Tovább olvasom

Gazdaság

Megvette a KIKA-t, Szegeden terjeszkedne az XXXLutz

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/dobocsaba.jpg

Megjelent:

Szerző:

Megtartják a meglévő hazai slágertermékeket.

Tovább olvasom

Aktuál