Október 31.: világot rengető kalapácsütések + VIDEÓ

Cikkünk frissítése óta eltelt 10 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

493 éve, 1517. október 31-én Luther Márton, ágoston rendi szerzetes, a teológia doktora, a wittenbergi egyetem tanára 95 tételével elindította azt a mozgalmat, amelyből a későbbiekben a mai protestáns egyházak kinőttek.

Luther az akkori katolikus egyház visszásságai ellen szóló tételeit október 31-én küldte el Albrecht mainzi érseknek. A hagyomány szerint ezeket a tételeket ki is szegezte a wittenbergi vártemplom kapujára – hogy ez valóban megtörtént volna, történelmileg nem igazolt.

Luther sok más mellett főként a búcsúcédulák árusítását ostorozta, hiszen az akkori egyház azt hirdette, hogy a búcsúcédulák megvásárlásával bűnbocsánatot nyerhetnek a hívek, nemcsak maguk, hanem elhunyt szeretteik számára is. Kezdetben ötven évenként hirdetettek a pápák úgynevezett búcsúéveket, amikoris egy Rómában tett zarándoklatért teljes búcsút (bűnbocsánatot) ígértek a híveknek, ami természetesen komoly bevételt jelentett Rómának és az egyháznak egyaránt. Később feleződött, majd tovább csökkent a búcsúévek közötti időszak, mígnem a Szent Péter bazilika felépítéséhez már nem is hirdettek ilyet – a búcsúcédulákat pápai küldöttek hordták szét Európa-szerte.

A lutheri tanokat általában négy latin kifejezéssel foglalják össze: sola gratia – egyedül Isten kegyelme által menekülhet meg az ember, sola fide – egyedül hit által igazulhatunk meg, sola scriptura – egyedül a Szentírás a keresztyén hit alapja, solus Christus – egyedül Jézus Krisztus által van megigazulás és megváltás. A reformáció számos vívmányt hozott, így például az anyanyelvű igehirdetést vagy a lutheri bibliafordítást.

Luther Márton nem akart új egyházat alapítani, kezdetben ágoston rendi szerzetesként hitt abban, hogy reformokkal újra helyes útra vihető a katolikus egyház. Ám először birodalmi, majd pápai átokkal sújtották, a helyzet politikailag is kiéleződött, a másik oldal nem hajlott semmiféle kompromisszumra – ez vezetett az evangélikus egyház megszületéséhez.

A két felekezet közötti ellentétet a huszadik században feloldandó 1999. október 31-én írták alá a Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség képviselői a Megigazulásról szóló Közös Nyilatkozatot Augsburgban, melyben elismerték, hogy az ember üdvösségét tekintve teljesen Isten kegyelmére van utalva. Ezzel tulajdonképpen a hitből fakadó jócselekedeteket nevezték meg közös konklúziónak.

Default thumbnail
Előző sztori

Benyújtották a költségvetés részleteit

Default thumbnail
Következő sztori

Hétfőtől is maradnak a hideg éjszakák

Legutóbbi hasonló cikkek