Megyei közgyűlés: a Szeviép megyei intézménynek is tartozik

Cikkünk frissítése óta eltelt 13 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

no images were found

Háromszor rendeltek el zárt ülést a megyei közgyűlés csütörtöki rendes ülésén, például a 23-as napirendi pontnál, mely a Móra Ferenc Múzeum és a csődvédelem alatt álló Szeviép Zrt. közötti szerződések teljesítéséről szólt. A múzeumnak több mint nyolcvan millió forinttal tartozik a cég régészeti munkákért. Az ülésen megyei díjak odaítéléséről, továbbá személyi kérdésekben is születtek döntések.

Letette a képviselői esküt és átvette megbízólevelét Vári Miklós, aki az áprilisban lemondott Zsótér István helyett lett tagja a megyei közgyűlésnek. Vári Miklós elmondta, hogy az előző ciklusban is megyei képviselő volt, most az MSZP-frakcióban foglal helyet, és tagjává választották a Jogi Bizottságnak is. Vári a közügyekben először mint tanácselnök vett részt, a rendszerváltás előtt országgyűlési képviselő is volt, majd Apátfaván a polgármesteri tisztséget töltötte be egy cikluson keresztül. Jelenleg a település társadalmi megbízatású alpolgármestere.

Az ülésen a szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátására Molnárné Tóth Györgyit bízták meg a képviselők, a makói József Attila Gimnázium igazgatója pedig Rója István maradt.

Az értékek védelméért és az emlékezésért

Napirend előtti felszólalásában Molnár József (MSZP) a Csongrád melletti Ellés Monostor állapotára hívta fel képviselőtársai figyelmét, egyben kérte Magyar Annát, hogy sürgősen intézkedjen, akár rendőrségi feljelentés formájában is. A felújított monostorral kapcsolatban a szentesi múzeum igazgatója nemrég arról számolt be, hogy a monostor területén fakitermelést és faültetést végeztek, mellyel megrongálták a műemléket. A közgyűlés elnöke Kovalcsik Andrea főjegyzőt kérte fel az intézkedésre.

no images were found

A közgyűlésen döntés született arról is, hogy a Victor Hugo utca 1. szám alatti épületben „Szegedi Trianon Kiállítóhely” néven múzeumot hoznak létre, mely a 90 évvel ezelőtti eseményeknek és annak következményeinek állít emléket. A fideszes Nógrádi Zoltán egyéni képviselői indítványában szereplő kiállítóhely létrehozására akkor lesz lehetőség, ha az ingatlan tulajdonjoga rendeződik.

A katyni mészárlás két magyar származású áldozatának is emléket állít a megyei önkormányzat. A lengyelországi Lodzban lengyel és magyar nyelvű tábla állít emléket Korompay Emanuel Aladárnak és Oskar Rudolf Kuehnelnek. Zakar Péter alelnök egyéni indítványát a képviselők egyhangúlag támogatták.

Feladatátadás és pénzügyek

A Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatóság (TEGYESZ) egyes feladatait a jövőben az ÁGOTA Alapítvány végzi el a közgyűlés döntése értelmében. Magyar Anna hangsúlyozta, hogy céljuk egy országos szintű mintaprojekt kialakítása, amely lehetővé tenné a gyermekvédelem szakmai szereplőinek segítését és természetesen a gyermekek hatékonyabb nevelését is.

A képviselők döntöttek a megyei önkormányzat idei évi költségvetéséről és az azt érintő rendeletek módosításáról. Piri József (MSZP) elmondta, hogy a kötvényhitel felhasználása esetén figyelembe kell venni azt, hogy amikor a kamattörlesztések után a tőketörlesztés ideje is eljön, akkor azt miből és hogyan tudja majd finanszírozni a megyei önkormányzat. Ehhez kapcsolódóan Magyar Anna a következő közgyűlésre a hivataltól egy kimutatást kért a kötvényfelhasználásról. Kitért arra is, hogy a közgyűlésnek nehéz helyzete van, tekintettel arra, hogy valódi értéken körülbelül feleannyiból gazdálkodnak, mint a négy éves ciklus kezdetén.

no images were found

A pályázati szabályzat felülvizsgálata is szerepelt a napirendi pontok között, amit végül nem tárgyaltak a képviselők. Az Ügyrendi és jogi Bizottság elnöke, Pap Gabriella (Fidesz) elmondta, hogy nem is tárgyalták a kérdést, mert arról értesültek, hogy több bizottság sem támogatja az előterjesztést. Kovalcsik Andrea szerint az uniós pályázatokhoz szükséges lenne a tárgyalása, de Halmai László (Fidesz) szerint rossz koncepción alapult a pályázati szabályzat. Végül a képviselők levették a napirendről az ügyet.

A Móra-múzeumnak is tartozik a Szeviép

Az egyik legmegbízhatóbb megrendelője volt régészeti feltárásokra a Szeviép Zrt. 2002 óta a megyei múzeumnak – jelentette ki Zombori István múzeumigazgató. Az M43-as autópálya építése kapcsán tavaly tavasszal egy homokbánya feltárására kaptak megbízást, amit el is végeztek, ám a munkálatokról kiállított közel 50 millió forintos számlát a Szeviép nem egyenlítette ki a mai napig sem. A múzeum végül bírósági útra terelte az ügyet, ám közben a cég csődvédelmet kért, így a bíróság elhalasztotta az ügy érdemi tárgyalását.

A homokbánya második ütemének feltárásánál már a teljesítés elismeréséről szóló nyilatkozatot sem állította ki a Szeviép, így a múzeum nem tudta kiállítani a 34,6 millió forintos elvégzett munkáról a számlát. A cég egyébként a tartozása 30%-át térítené meg az előzetes egyeztetések szerint.

Zombori István felhatalmazást kért, hogy a múzeum ügyvédje eljárhasson az ügyben, ez ugyanis az igazgató szerint az ő kompetenciáját meghaladó felhatalmazást igényel. Magyar Anna szerint eddig is volt felhatalmazása Zomborinak, ám Halmai László felhívta a figyelmet egy tavalyi határozatra, ami az elnököt bízta meg azzal, hogy felügyelje a Móra-múzeum és a Szeviép közötti szerződés pénzügyi teljesítését. A főjegyzőtől kapott tájékoztatás szerint a pénzügyi ellenőrzés maradéktalanul megtörtént, sőt, kiemelt, rendkívüli belső ellenőri vizsgálatot is végzett a hivatal.

Ezt követően ismét zárt ülést rendeltek el, mely után arról számoltak be, hogy elfogadták a határozati javaslatot. Ez azt tartalmazza többek között, hogy a közgyűlés utasítja a múzeumigazgatót, hogy a Szeviéppel történő tárgyalás során tegyen meg mindent a tartozásállomány elismerésre és a követelés behajtása érdekében.

no images were found

Előző sztori

Péntek: A Nemzeti Összetartozás Napja

Következő sztori

Hátország: megverték az MTK-t a Bóka-legények