Írjon nekünk
Nemzeti Konzultáció

Közélet

Szegedi közgyűlés: Csúszásokról és csúsztatásokról

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Valamennyi városházi előterjesztést átment a pénteki közgyűlési ülésen, így – bár a Fidesz és a KDNP nem szavazta meg – a testület elfogadta a 2009. évi zárszámadást, az 1-es villamos beruházásának csúszásáról szóló beszámolót, s átütemezte az 1-es belvárosi szakaszának rekonstrukcióját 2011 második félévére. Egyhangúlag döntöttek arról, hogy 740 milliós kötbérigénnyel lép föl a város a kivitelező konzorcium felé. A Fidesz-KDNP indítványát viszont lesöpörték, így az SZKT gazdálkodását nem világítja át külön vizsgálóbizottság. A domainnevekről szóló rendelettervezetét viszont az ellenzék tiltakozására visszavonta Botka László.

Mint arról pénteki, helyszíni bejelentkezéseinkben (lásd lentebb) már olvashattak, a leghevesebb vita a különböző nagyberuházások elhúzódása, a Szeviép Zrt. csődvédelme, illetve a projektben kifizetetlen alvállalkozók és a csúszások kapcsán ellehetetlenült szegedi vállalkozók ügye kapcsán alakult ki a szegedi közgyűlés pénteki ülésén.
Bakai Csaba (Lokálpatrióta Frakció) az M43-as autópályánál hoppon maradt alvállalkozók levelét adta át Botka László (MSZP) polgármesternek, s kért a nevükben találkozót, Kalmár Ferenc, a KDNP frakcióvezetője pedig az 1-es villamosvonal felújítása kapcsán a tönk szélére került szegedi vállalkozók petícióját adta át, s az ő kéréseiket tolmácsolta. A választási vereségét követően először ülést vezető polgármester egyik esetben sem mutatott különösebb hajlandóságot a találkozóra.

A Fidesz és a KDNP-ből többen bírálták is a nap folyamán a szocialista politikust hatalmi arroganciája, illetve vezetési stílusa miatt, mely – utaltak rá az ellenzékiek – az egyik oka lehet annak, hogy ugyanazok a problémák ütik föl fejüket a szegedi projekteknél. Számtalan alkalommal szóba került a Szeviép Zrt. csődvédelme is, de Botka László szokása szerint elhatárolódott a cégtől abban az értelemben, hogy álláspontja szerint a Szeviép nem a város kivételezett cége, nincs velük szerződéses kapcsolat. A független Balogh László viszont kijelentette: a városvezetés évek óta teljes mellszélességgel az építőipari cég mellett áll. Ha ő nem szólal korábban föl, s Bodó Imre (Fidesz) országgyűlési képviselő nem cselekszik a Parlamentben, nem fordul az Állami Számvevőszékhez, ma Balogh szerint további beruházásoknál (rendezvénycsarnok, buszport, biológiai kutatóközpont) lenne Szegeden káosz és csőd.

Botka László a pulpitusról végig azzal vádolta ellenzékét: alaptalan állításokkal hergeli a lakosságot, politikusai „minden szavukkal Szeged városnak okoznak kárt”. Ugyanez az érv hangzott el a domainnevek szabályozásáról szóló rendelettervezet vitájában (bővebben lásd lent) is – a polgármester szerint jogi eszközre van szükség, hogy felléphessenek az ellen, aki a Szeged nevet használva internetes honlapján a város jó hírnevét rombolja. A Fidesz-KDNP politikusai felhívták a figyelmet: ez a törekvés támogatandó, de az nem tervezett út járhatatlan. Haág Zalán (KDNP) arra is kitért, hogy a jogi és ügyrendi bizottság kénye-kedve szerint dönthetne arról, kinek ad engedélyt a város nevének használatára, így akár politikai alapon visszamenőleg a SZEGEDma.hu neve ellen is felléphetne. Mózes Ervin címzetes főjegyző válaszában cáfolta, hogy előzetes anyag készült volna például arról, hogy portálunk domainnevét akarnák támadni, mindenesetre Botka László visszavonta tervezetét, elfogadva Póda Jenő (Fidesz) ajánlatát, hogy az ellenzék segít alkalmasabb megoldást találni a védelemhez.

A képviselők nyílt ülésen vitatták meg a villamosprojekt ügyét. A Fidesz és a KDNP frakciójának tagjai szerint a városháza a felelőssége és a problémák miatt akart titkosítani, Botka viszont ellenzéke felelőtlenségét emlegette, mondván: rekordösszegű, 740 millió forintos kötbérért indul per, a város és a kivitelező jogi álláspontját azonban a nyilvánosság előtt nincs módja ismertetni. A jobboldal azzal vágott vissza: a napirendi pontot két részben (nyílt és zárt ülésen) is lehetett volna tárgyalni, ahogy az más esetben történt. A Fidesz és a KDNP végül támogatta, hogy a város jogi úton igyekezzen behajtani a 740 milliót, az 1-es belvárosi szakasza felújításának 2011 júliusáig való eltolására s magára a beszámolóra viszont nemet mondott. A többség azonban másként döntött.

A helyi építészeti örökség védelméről szóló előterjesztés kapcsán Balogi Dániel (Fidesz) és Haág Zalán a Dömötör-torony áldatlan állapotára hívták föl a figyelmet, annak megmentését kérték. Botka László és Nagy Sándor alpolgármester szerint azonban csaknem a teljes Dóm tér rekonstrukciójára szükség lenne ehhez. Ígéretük szerint utánanéznek a pályázati lehetőségeknek.

Éles szócsata kísérte a 2009. évi zárszámadás elfogadását is (részletesen ugyancsak lentebb).

Ezt írtuk korábban a pénteki közgyűlési ülésről:

Délelőtt történt:

Az ülés elején Botka László polgármester Szeged város emlékérmét adta át azoknak a szegedi személyeknek, akik március 15-én magas állami kitüntetésben részesültek. Az életének 83. évében elhunyt Kass János Kossuth-díjas grafikusművészre néma felállással emlékeztek a képviselők.

Költői kérdés: hol a pénz?

Napirend előtt többen is arról szóltak, hogy a nagyberuházásoknál sorban állnak a kifizetetlen alvállalkozók.”Hol a pénz?” – tette föl a kérdést a független Balogh László, arra utalva, hogy mind az M43-asnál, mind a Napfényfürdőnél, mind a villamosprojektnél úgy nyilatkoztak az uniós, állami és önkormányzati szervek, hogy a számlákat kiegyenlítették a fővállalkozók felé.

Botka László úgy felelt: a Fideszt csak a botránykeltés érdekli, a városnak semmilyen szerződése nincs a Balogh által meg nem nevezett céggel, a Szeviéppel. A csődvédelmet kért cég az 1-es villamosvonal felújítását végző konzorcium egyik, de nem legnagyobb tagja. A polgármester szerint a Fidesznek sem érdeke, hogy a Szeviép “bedőlését” kívánja, bízni kell abban, hogy kintlévőségeikből kiegyenlítik tartozásaikat. Hozzátette: az önkormányzat 740 millió forintnyi kötbért kíván érvényesíteni az A-SZ-E Konzorciummal szemben a csúszások miatt.

Mintegy tucatnyi, a nagyberuházásoknál kifizetetlen alvállalkozó nevében Bakai Csaba (Lokálpatrióta Frakció) kért találkozót a polgármestertől. Botka azt mondta: eddig is tárgyaltak a vállalkozókkal, de a városnak nincs mozgástere ezekben a kérdésekben.

Botka László sem nélkülözhetetlen Szegednek

Kalmár Ferenc, a KDNP és Hüvös László, a Fidesz frakcióvezetője köszönetet mondott a szegedieknek azért, hogy jelöltjeiket támogatták és győzelemhez segítették a választáson. Kalmár azt mondta: bár Botka László azt vizionálta, személye nélkülözhetetlen Szeged városának, a lakosok másként döntöttek, s április 26-án is felkelt a városban a nap… “Az emberi hatalom véges. A hatalmi arrogancia, az ellenfél folyamatos gúnyolása ellenszenvet szült” – fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.

Az 1-es napirendi pontban a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolóit tárgyalják a képviselők.

A polgármester visszavonta a domainnevekről szóló rendelettervezetet

Vita bontakozott ki arról, hogy Botka László előterjesztése szerint rendeletben szabályozták volna, hogy az önkormányzat a jogi és ügyrendi bizottság engedélyéhez kösse a Szeged szó használatát az internetes domainnevekben. Ellenzéki tiltakozásra ezt a polgármester visszavonta, további egyeztetés kezdődik. Botka szerint a cél a város jó hírnevének védelme.

A visszavont tervezet szerint annak is engedélyt kellett volna szereznie a jogi bizottságtól 2011 őszéig, aki már – mint portálunk is – régóta használja a nevet. Balogh László, Haág Zalán (KDNP) és Póda Jenő (Fidesz) szerint ez az internet szabadságának korlátozására, akár politikailag motivált fellépésekre adott volna lehetőséget. Egyébként pedig bárki bármilyen domainnevet levédethet, akár .com, .info végződéssel, amire a városvezetésnek semmiféle befolyása sincs. Maga az önkormányzati rendelet így mint eszköz semmire sem lett volna alkalmas, maximum a város nevetségessé tételére. Az ellenzék a város jó hírnevének védelmével egyetért, de másként valósítaná ezt meg.

Ezt követően fújt visszavonulót Botka László.

Délutáni ülésszak:

“A féligazság az teljes hazugság”

Az ebédszünetet követően a 2009. évi zárszámadásról, illetve a 2010-es költségvetésről indult meg a vita. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester (MSZP) arról tájékoztatott: 2009-ben 4 milliárddal több volt a bevétel, mint a kiadás. Az idei büdzsé pedig egyensúlyban van, nincsenek hátralékok, kifizetetlen számlák. Póda Jenő (Fidesz) és Juhász Gyula (KDNP) azonban arra hívták föl a figyelmet, hogy a tavalyi bevételek 15, a kiadások közel 20 milliárddal maradtak el a várakozásoktól. A város hitelállománya időközben csaknem 22 milliárd forintra növekedett. Az ellenzéki politikusok szerint ezt az átgondolatlan, összehangolatlan fejlesztések, beruházások is okozzák. “A féligazság az teljes hazugság” – idézett Juhász egy jiddis közmondást. Mint kifejtette, rossz várospolitikához rossz vezetési stílus társul, miközben a kivitelezők nem bírnak a nagyberuházások feladatával.

Botka László polgármester úgy reagált: a Fidesz-KDNP nem tudja, hogy működik az unió. A tömegközlekedési projekttel semmiképp nem lehetett megvárni az M43-as elkészültét, mert most volt rá pályázat. Semmilyen előirányzat nem csökkent, az államháztartási törvény értelmében csak azon összegeket lehet feltüntetni a zárszámadásban, melyek év végéig befolytak.

A polgármester szerint egyébként Hüvös László Fidesz-frakcióvezetőnek bocsánatot kellene kérnie Szegedtől, mert a kampány végén “tényként közölte”, hogy a várost 3 milliárd forintra bírságolhatja az Európai Bizottság a csatornaberuházás szabálytalanságai miatt. Mint mondta: minden vizsgálat lezárult, szó sincs semmiféle szabálytalanságról. Ha Hüvös estig nem kér bocsánatot Szegedtől, eljárást indít ellene a jó hírnév megsértése miatt.

Villamosprojekt: egérút vagy hergelés?

Botka László csaknem félórás bevezetője után kezdődött meg az eszmecsere a villamosprojektről. A polgármester bejelentette: az 1-es villamosvonal kivitelezőjével szemben 740 milliós kötbérigénnyel lép föl, megy perre a várost. A belvárosi szakasz felújítását viszont egy évvel elhalasztanák, aminek oka, hogy a Démász nem tudja időben kiváltani a kábeleket, így a télbe csúszhatnának a munkák.

Hüvös László azt mondta: összeomlott az ütemterv, s felmerül a lehetőség, hogy az önkormányzat egérutat akar adni a kivitelező konzorciumnak. Nem véletlen – tette hozzá -, hogy Botka Lászlóék titkosítani akarták az előterjesztést.

Kalmár Ferenc, a KDNP frakcióvezető kifejtette: átgondolatlan a nagyprojekt térbeli és időbeli ütemezése. A villamosok színe helyett inkább arról kellene szavaztatni a lakosokat, mennyit tudnának fizetni a jegyért és bérletért. A vállalkozók nem tudják elviselni, hogy fél évig vagy tovább korlátozások sújtják őket. Az érintettek a Botka Lászlónak címzett petíciójukban (melyet Kalmár adott át) egyebek mellett így fogalmaznak az 1-es villamos projektje kapcsán: “… gondjainkkal magunkra maradtunk. Helyi újságokból értesültünk a négyszeri határidő-módosításról is. Tarthatatlan helyzet alakult ki, vállalkozásaink megközelíthetetlenek, a tönk szélére kerültek, munkatársainkat el kellett bocsássuk, vevőinket elveszítettük, húszévnyi munkánk veszett kárba.”

Botka László úgy vágott vissza: Kalmár mindent korábbi, vonatkozó előterjesztést megszavazott. A jegyárral kapcsolatos indítványa pedig demagógia, ő ennyi erővel felterjesztést javasolhatna az új kormányhoz, hogy állami támogatással legyen ingyenes a tömegközlekedés.

Gyimesi László (Fidesz) szerint kapkodás, szakszerűtlenség és összevisszaság jellemzi a projektet. Debrecenben például azért nem indult még el a beruházás, mert ott alaposabb az előkészítés, s a polgármesternek a városa nyugalma fontosabb, mint saját karrierje. “Gyatra előkészítés, rossz munkaszervezés, silány kivitelezés” – összegezte a szegedi fejlesztés tapasztalatait, hozzátéve: a sort sajnos csődbe ment vállalkozók, kifizetetlen alvállalkozók egészítik ki.

A városvezetés elveszítette józan ítélőképességét – folytatta Póda Jenő. Botka Lászlóék mohósága és ügyetlensége okozott káoszt: be akarták fejezni az egész nagyprojektet az önkormányzati választás előtt, illetve nem volt tapasztalatuk ekkora munkálatok összehangolásában. Solymos László (MSZP) alpolgármester szerint viszont a jobboldal veszítette el józan ítélőképességét.

Bárhogy is magyarázkodik a városvezetés, szervezési szempontból összeomlott a projekt – húzta alá Hüvös László.

Botka László válaszában úgy fogalmazott, a Fidesz-KDNP nincs tisztában a tényekkel. A város példátlanul magas kötbért akar érvényesíteni, tehát látja a problémákat. Az előterjesztést pedig azért akarta zárt ülésen tárgyaltatni, mert a küszöbön álló per előtt ismertette volna az önkormányzat és a kivitelező jogi álláspontját. Így ezt nem tette meg.

Külön bizottsággal vizsgáltatná az SZKT-t a Fidesz-KDNP

Az önkormányzati cégekről szóló napirendi pontnál Kohári Nándor (Fidesz) vizsgálóbizottság felállítását javasolta a Szegedi Közlekedési Társaság gazdálkodását illetően, az utóbbi hetekben kirobbant gyanús ügyletekre, illetve Dózsa Gábor ügyvezető pontatlan és terelő válaszaira hivatkozva. Botka László szerint nincs szükség külön testületre, a Kalmár Ferenc vezette városüzemeltetési bizottság majd meghallgatja az ügyvezetőt annak tükrében, hogy elkészült a revizori jelentés – ez a polgármester szerint cáfolja a Fidesz-KDNP korábbi vádjait.

Hírzóna

Jövőre több mint 250 milliárd forint jut a Magyar falu programra

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

A fejlesztések keretében a helyi életminőséget szeretnék javítani.

Tovább olvasom

Hírzóna

Tájékoztatták az Európai Bizottság elnökét a Tisza- és Szamos-szennyezésről

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

A szennyezés legfőbb oka, hogy a lakosság a folyók árterébe rakja le a hulladékát.

Tovább olvasom

Hírzóna

Több helyen is áramszünet lesz Szegeden

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

Hétfőn és kedden.

Tovább olvasom

Aktuál