/

A doni áttörésre emlékeztek – FOTÓK

Cikkünk frissítése óta eltelt 13 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

no images were found

A Csongrád Megyei Önkormányzat Kligl Sándor Háború című szobránál tartotta meg a doni áttörés 67. évfordulójára rendezett megemlékezést, amelyen a közgyűlés tagjain, a pártok és szervezetek képviselőin kívül rész vettek a magyar történelem legtragikusabb ütközetének életben maradt hősei, a második világháború veteránjai, hozzátartozók és azok, akik hozzájárultak a szobor létrejöttéhez.

Az egybegyűltek Sövény Tibor előadóművész tolmácsolásában meghallgatták Illyés Gyula Újoncok című versét, majd Zakar Péter, a megyei közgyűlés alelnöke mondott emlékező beszédet. „Amikor a hosszú évtizedes hallgatást megtörjük, és itt a Csongrád Megyei Önkormányzat szervezésében emlékezünk, fejet hajtunk azok előtt a katonák előtt, akik embertelen körülmények között maradtak hűségesek az esküjükhöz, akkor ezt a főhajtást az is indokolja,hogy ezekre a katonai erényekre, amelyekre a 2. magyar hadsereg katonái tanulságot tettek, ma nekünk, civileknek is szükségünk van: a hősiességre, önfeláldozásra, a másik ember, bajtárs tiszteletére, védelmére, a hazaszeretetre.”

A szónok azon kívánságának adott hangot, hogy a doni hősök emléke ne merüljön veszendőbe, hogy az egymást követő generációk Magyarországon ne felejtsék el ezt a szörnyű tragédiát, „és együtt mondhassuk majd: soha többet.”

Mátó Mátyás Aranypáva díjas tárogató-művész zenei kíséretében Ady Endre Nótázó vén baka című verse következett, ugyancsak Sövény Tibor előadásában, majd Alácsi Ervin János százados, hódmezővásárhelyi tábori lelkész mondott imát a hősi halottak lelki üdvéért. „Idegen földön, több mint 2000 kilométerre határainktól, hiányosan felszerelve és kérdéses politikai célok szolgálatában mégis becsülettel és hősiesen álltak helyt honvédjeink.” Az imádság során az atya a hősök helytállására is kitért. „Ne vétkeiket, gyengeségeiket vagy mulasztásaikat nézzed, irgalmas atyánk, hanem hazafias kötelességtudatukat, bajtársias erényeiket, hősies helytállásukat, számtalan, türelemmel viselt megpróbáltatásukat és szenvedésüket. Adj kegyesen bebocsátást nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek a boldogság, a világosság és a békés enyhület országába, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.”

Az ünnepség végén a pártok, a politikai és civil szervezetek elhelyezték az emlékezés koszorúit a szobor talapzatánál.

no images were found

Előző sztori

TÖK: Tarjániak a tarjániakért

Következő sztori

Hézső Ferenc képei Szegeden – FOTÓK, HANG