Dr. Szanyi és a parasztság

Cikkünk frissítése óta eltelt 12 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Dr. Szanyi csak azért mondhatja, hogy az államfő aktuálpolitikai ügyekben formált véleményt, mert láthatólag esze ágában sincs beszélni arról, hogy Őszödön lényegében bizony a hatalom megszerzésének és – tegyük hozzá – a megtartásának amorális módjáról volt szó.

Dr. Szanyi Tibor betiltása című cikkemben (2009. június 5.) Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselőnek erőt s egészséget kívántunk a szocialista demokráciának és a szocialista jogállamiságnak a szocialista együttélés szabályai szerinti megújításához azon alkalomból, hogy fejlett jogérzéke szerint a Fidesz betiltását szorgalmazta. Történt mindez az után, hogy – mint azt Parlamenti bunkóságok című cikkemben (2009. április 20.) kiveséztem – Dr. Szanyi leparasztozta Sólyom László köztársasági elnököt, mert Bajnai Gordon kinevezésekor páholyában fogadta az újdonsült kormányfőt, hogy gratuláljon neki.

Jó  kívánságainkat megfogadta Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő, mert erőtől s egészségtől duzzadva ment neki újból Sólyom László köztársasági elnököknek: „gyalázatos alaknak” nevezte az október 23-i ünnepi beszéde miatt.

Dr. Szanyi biztosítékát az államfő következő megállapítása vágta ki: „A tisztánlátást abban, hogy ’56 és a rendszerváltás alapkérdése ugyanaz, gyengítette az alapvető normák bizonytalanná válása is. Ez a bizonytalanság a morális válság. Az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése ezt a morális válságot tette sokkoló módon nyílttá. Az alapoknak ezt az elbizonytalanodását erősítette meg és tette tartóssá a parlamenti többség, amikor a hatalom megszerzésének Őszödön bevallott módját, bizalmi szavazáson jóváhagyta.”

Dr. Szanyi értelmezése szerint

1) Az államfő szavai csak az egyik politikai oldal véleményét fejezik ki, holott Sólyomnak a nemzet egységét kellene megtestesíteni.
2) Az államfő véleményt formált aktuálpolitikai ügyekben.
3) Az államfő  azt a látszatot keltette: valamiféle jogfolytonosság lenne a mostani 8 éves MSZP-s kormányzás, illetve a kommunista diktatúrák között.
4) Az államfő  mocskos kommunistákat láttatott beszédében.

Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő védelmében előszöris gondolkodjunk Dr. Szanyi eszével, ami alapján sajnos arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Dr. Szanyi egy gyalázatos alak, mert az államfő beszéde semmilyen utalást NEM tartalmazott „mocskos” kommunistákra, a mocskolás – ellentétben Dr. Szanyival – egyébként sem jellemző a köztársasági elnökre. Ha viszont Dr. Szanyi gondolja úgy, hogy a kommunisták, például Nagy Imre, „mocskosak” voltak, akkor csak a tükör elé kell állnia, és tagoltan a saját szemébe mondania, hogy mocs-kos-kom-mu-nis-ták, majd meghoznia a verdiktet: Szanyi, Te egy gya-lá-za-tos-a-lak vagy. A tükörterápia különösen azért javallt, mert Dr. Szanyi 1971 és 1989 között KISZ-tag, tehát ifjúkommunista volt.

A jogfolytonosságot illetően Dr. Szanyi memóriazavarban szenved, mert az 1989-es „alkotmányos forradalom” éppen a jogfolytonosság elve alapján ment végbe: a Dr. Szanyi szerint mocskos kommunista rezsim alkotmányos szabályainak betartásával hajtották végre az átalakulást. Lehet, hogy Dr. Szanyit porig sújtja, de tény az is, hogy pártja (MSZP) a szerinte „mocskos” kommunista pártnak (MSZMP) a jogutódja. Ezért is kapta az MSZP a pártvagyont, nem pedig Thürmer Gyuláék. Mindeme tények ellenére az államfő NEM keltette a látszatot, hogy: valamiféle „jogfolytonosság” lenne a mostani 8 éves MSZP-s kormányzás, illetve a kommunista diktatúrák között! Sólyom László kifejezetten NEM jogi, hanem morális síkon említette egy lapon a kommunista diktatúrákat és az MSZP-t.

Dr. Szanyi nem a jogtudomány, de nem is a filológia, hanem a közgazdaságtan doktora, ennek ellenére minimális szövegértési (szövegolvasási és értelmezési) készség elvárható tőle.

A köztársasági elnök szerint:

1) ’56 és a rendszerváltás alapkérdése ugyanaz.
2) Az előző  pontban foglaltakban (’56 és a rendszerváltás alapkérdése ugyanaz) való tisztánlátást gyengítette az alapvető normák bizonytalanná  válása is.
3) EZ a bizonytalanság a morális válság.
4) Az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése EZT a morális válságot tette sokkoló módon nyílttá.
5) Az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése ELŐTT már morális válság volt, ám LÁTENS válság volt, az őszödi beszéd viszont sokkoló  módon NYÍLTTÁ tette EZT a LÁTENS MORÁLIS válságot.
6) A morális válság a morális alapok elbizonytalanodásával egyenlő.
7) A parlamenti többség, az MSZP és az SZDSZ, megerősítette és tartóssá tette a morális alapoknak az elbizonytalanodását.
8.) A parlamenti többség a morális alapok elbizonytalanodását azzal erősítette meg és tette tartóssá, hogy A HATALOM MEGSZERZÉSÉNEK Őszödön bevallott MÓDJÁT bizalmi szavazáson jóváhagyta.

Dr. Szanyi csak azért mondhatja, hogy az államfő aktuálpolitikai ügyekben formált véleményt, mert láthatólag esze ágában sincs beszélni arról, hogy Őszödön lényegében bizony a hatalom megszerzésének és – tegyük hozzá – a megtartásának amorális módjáról volt szó. Dr. Szanyi, aki nem csípi a mocskos kommunistákat meg azok amorális hatalomszerzési technikáit, nem csak hogy nem roppant össze Őszödön, de a választás után a szavazataival érvénytelenítette a választás előtt ő általa is megszavazott törvényeket, és aztán bizalmat szavazott Gyurcsány Ferencnek. Tette mindezt úgy, hogy Őszödön lelke mélyén bizonyára azt mondta ő, a homo moralis, hogy Feri, de nagy paraszt vagy Te, aztán a bizalmi szavazáson meg, hogy Feri, de egy gyalázatos alak vagy Te. Mivel a „paraszt” meg a „gyalázatos” ha más-más módon is, de morális kategóriák, még azt is feltételezhetjük, hogy ha nem is a nagy nyilvánosság előtt, de nyíltan parasztozta le Gyurcsányt, mert ő, Dr. Szanyi Tibor, a szavak embere, s ami a szívén, az a száján, mert antiparaszti és antigyalázatos moralitása nem enged lakatot tenni a szájára.

Ezért gondolom, hogy Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalinnak is a szemébe mondta, hogy de nagy paraszt vagy Te, Kati, hogy a paraszt köztársasági elnök csicskásaként gyalázatosan a páholyba parancsoltad a miniszterelnök urat. Ha ez a morális szembesítés nem történt meg, akkor bizony Dr. Szanyi is egy paraszt, de nem az ő saját értelmében vett paraszt: Dr. Szanyi csak egy bábú egy sakkjátszmában. Politikailag korrekt nyelven szólva, s hogy ne sűlyedjünk fel Dr. Szanyi morális magaslataira: egy gyalog.

Előző sztori

Megint kevesebb a magyar

Következő sztori

Operafesztivál és Az aranyszőrű bárány a Szegedi Nemzeti Színházban