/

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a Csillag börtönbe látogatott

Cikkünk frissítése óta eltelt 13 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Kiemelkedő szakmai színvonalú munka folyik Szegedi Fegyház és Börtönben, az elítéltek elhelyezési körülményeinek és a dolgozók munkafeltételeinek javítására azonban több milliárd forintos beruházásra lenne szükség. Szabó Máté ombudsman a Szegeden, a Csillagbörtönben folytatta a büntetés-végrehajtási intézetek helyszíni vizsgálatát.

A fogvatartottak foglalkoztatottságát a biztos kifejezetten jónak ítélte meg. Az egy nevelőre jutó elítélti létszámot – a más bv. intézetekben tapasztaltakéhoz képest – ugyancsak elfogadhatónak találta. Pozitívan értékelte azt is, hogy a parancsnok több intézetet vezetett már, van összehasonlítási alapja a módszerek hatékony megválasztásában. Jelentősen csökkent a zárkák zsúfoltsága és az intézet telítettsége. Sérül azonban az elítélt pihenéshez és egészséges környezethez való joga, de veszélybe kerül emberi méltósága is, ha a zárkában nem jut minden elítéltre legalább hat köbméter légtér és három négyzetméter mozgástér. Az pedig, hogy a zárkában a WC nincs lefalazva, valamint saját ruháját az elítélt a zárkában moshatja ki és száríthatja meg, sérti emberi méltóságát, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő jogát.
Örvendetes, hogy 70-80 elítélt két alkalommal szombati napon is fogadhat látogatót, sőt, arra rendszeresített helyiségben teszi lehetővé az intézet azt is, hogy az elítélt kiskorú gyermekével is találkozzon. Sérti viszont a jogállamiság elvét és a jogbiztonság követelményét, de felveti az elítélt tulajdonhoz való joga sérelmének lehetőségét is, ha a büntetés-végrehajtási. intézet előírja, hogy a hozzátartozó célzottan, a pénz felhasználásának módját megjelölve küldje el pénzküldeményét.
Szabó Máté előnynek tartotta ugyan, hogy az intézet eredetileg is büntetés-végrehajtási célra épült annak idején Szeged külterületén, de gondot okozhat nemcsak a városban lakóknak, hanem az oda látogatóknak is, hogy a város terjeszkedése miatt mára már központi helyen, a piactér mellett található. Az intézeti alkalmazottak földszinti irodáit azok nedvessége miatt Szabó Máté nem tartotta alkalmasnak emberi tartózkodásra. Felhívta a figyelmet, hogy az irodák állapota közvetlenül veszélyezteti az ott rendszeresen munkát végzők egészséghez való jogát.
Az ombudsman tapasztalatai nyomán ajánlotta a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának, hogy valamennyi bv. intézetben vizsgáltassa meg a pénzküldemények kezelésének gyakorlatát, és szükség esetén intézkedjen az egységes és helyes módszerek kialakítására. A biztos javasolta, hogy a Szegedi Fegyház és Börtön irodáit újítsák fel, tegyék alkalmassá emberi tartózkodásra, a zárkákban található WC-ket pedig fallal válasszák le. A Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokát arra kérte, vizsgálja meg mosó- és szárítóhelyiség kialakításának lehetőségét, hogy a fogvatartottak saját ruhaneműiket kulturált körülmények között moshassák és száríthassák, és gondoskodjon arról is, hogy minden elítélt számára rendelkezésre álljon megfelelő méretű lég-és mozgástér.

Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala

Előző sztori

Százezer emlékezőt várnak a Belvárosi temetőbe – Hanganyaggal

Következő sztori

Átadták a rókusi szennyvízátemelőt