Írjon nekünk

Gazdaság

Diákok nyári foglalkoztatása

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/tuti.jpg

Megjelent:

Az iskolák nyári szünidejének megkezdésével aktuális kérdéssé vált a diákok munkavállalása, melynek törvényi feltételeivel mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak érdemes tisztában lenniük. Az alábbiakban ebben szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy ismertetjük a diákok munkavégzésének személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékvonzatait.

Fiatal munkavállalónak minősül az a magánszemély, aki a 18. életévét még nem töltötte be. Az iskolai szünet ideje alatt a 15. életévét betöltött, nappali rendszerű iskolai képzésben részt vevő tanuló már létesíthet munkaviszonyt, azonban a 16 éven aluli diák munkavállalásához a törvényes képviselő (szülő, gyám) hozzájárulása is szükséges. Fontos, hogy jövedelem csak akkor fizethető ki, ha a diák rendelkezik adóazonosító jellel, amely szükség esetén az APEH ügyfélszolgálatainál igényelhető.
Adóterhet nem viselő járandóságnak minősül a szakképzésben tanulószerződéssel foglalkoztatott tanuló esetében a minimálbér (2009. évben 71.500-Ft.) 50%-át meg nem haladó díjazás. A szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanuló díjazása, a minimálbér 20%-áig tekinthető adóterhet nem viselő járandóságnak. Ez azt jelenti, hogy a rá eső adót nem kell megfizetni, és adóbevallást sem kell benyújtani. Ha azonban a diák a fenti díjazáson felül, vagy más jogcímen is szerez jövedelmet, bevallás benyújtására kötelezett.
A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész szintén adóterhet nem viselő járandóság. A fent meghatározott mérték feletti rész viszont egyéb jövedelemnek minősül, amely személyi jövedelemadó köteles. A foglalkoztatót 11%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége terheli.
Elterjedt forma a nyári időszakban a diákoknak munkavállalóként, munkaviszonyban történő foglalkoztatása. Munkaviszonyból származó jövedelem bérjövedelemnek minősül, amely adó- és járulékköteles.
Akár a tanulószerződés alapján, akár munkaviszony keretében foglalkoztatott tanuló, hallgató biztosítottá válik. A járulékalapot képező jövedelem után a foglalkoztató 24% nyugdíjbiztosítási járulékot és 5% egészségbiztosítási járulékot, továbbá 1.950-Ft. egészségügyi hozzájárulást, a biztosított pedig 9,5% nyugdíjjárulékot és 6% egészségbiztosítási járulékot fizet.
Más szerződési forma a Ptk. szerinti megbízási jogviszony, amely a személyi jövedelemadó szerint az önálló tevékenység kategóriába tartozik. Ilyen szerződés alapján a diák akkor válik biztosítottá, ha az e tevékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri vagy meghaladja a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének 30%-át, naptári napokra annak 30-ad részét. Amennyiben a biztosítási kötelezettség fennáll, akkor a járulékfizetési és az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség tekintetében a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha biztosítási kötelezettség nem jön létre, a foglalkoztatót 11%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.
Mindkét fél számára biztonságos és jó megoldás az AM- könyvvel (alkalmi munkavállalói könyvvel) történő foglalkoztatás, melynek azonban időbeli és anyagi korlátai is vannak. Alkalmi foglalkoztatásról akkor beszélünk, ha a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval legfeljebb 5 egymást követő napig és egy hónapon belül legfeljebb 15 napig, valamint egy éven belül legfeljebb 90 napig létesít munkaviszonyt. A mezőgazdasági idénymunka esetében ezt a korlátot feloldva maximum 60 napban határozza meg a törvény a foglalkoztatás időtartamát. Az alkalmi munkavállalói kiskönyv a munkaügyi központoknál ingyenesen váltható ki, és azt a munkavállaló köteles magánál tartani. Az alkalmi munkavállalásból szerzett jövedelemről 858 ezer forintig nem kell adóbevallást benyújtani abban az esetben, ha a tanuló csak ezen a jogcímen szerzett jövedelmet, vagy adóterhet nem viselő járandósága volt. A járulékfizetési kötelezettséget a foglalkoztató a közteherjegy beragasztásával teljesíti.

Hírzóna

Bemutatták a Magyar multi programot Szegeden

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/tuti.jpg

Megjelent:

Szerző:

Mmárciustól 100 milliárd forint elérhető vállalkozásfejlesztési forrás nyílik meg.

Tovább olvasom

Gazdaság

Jelentősen drágul a menza Szegeden

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/tuti.jpg

Megjelent:

Szerző:

Akár 20 ezer forintba is kerülhet a szülőknek havonta! A városvezetés ebben is megtalálta azonban a sikert!

Tovább olvasom

Hírzóna

Nem felelősek az önkormányzatok a közterületi viharkárokért

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/tuti.jpg

Megjelent:

Szerző:

Kártérítési igényt csak a biztosítási szerződésünkben előre rögzített káresemények után nyújthatunk be.

Tovább olvasom

Aktuál