/

Olvasói levél a Bartók-ügyben: nem szűnő felháborodás

Cikkünk frissítése óta eltelt 15 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Mint arról a SZEGEDma.hu már beszámolt, újból – többek közt a szegedi sajtóban is – fellángolt a vita a Bartók Béla Művelődési Központ bezárása körül. Szabó László önkormányzati képviselő, a Szögedi Védegylet elnöke, aki az egyik vezetője volt az ellenzék és a civilek a művház megmentéséért folytatott küzdelmének, komoly szabálytalanságokat fedezett fel a május 16-i közgyűlési döntés kapcsán, észrevételeit törvényességi kifogás formájában a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz juttatta el.
A Bartók-ügyben egyre többen kívánnak hangot adni véleményüknek. Portálunk korábban Németh János, a Juhász Gyula Versmondó Stúdió vezetőjének álláspontját közölte, a hétvégén pedig újabb olvasói levelet kaptunk.

Tisztelt SZEGEDma-olvasó szegediek!

Az utóbbi hetekben, illetve napokban nagy sajtóvisszhangot kiváltó „Bartók-ügyben” a tisztánlátás érdekében hadd vezessek elő néhány eddig talán nem ismert (vagy inkább elhallgatott) tényt, időrendi sorrendben.
A Bartók Béla Művelődési Központ megszüntetése ügyében nem május 16-án volt az első vita! (A VTV ezeket rögzíti, vissza lehet ellenőrizni!)
Már 2008 februárjában a költségvetés sorai közé volt sunyi módon becsúsztatva mint valami eltévedt gondolat… Már az az előterjesztés is törvénysértő volt! Szabó László, a városvédő egyesület elnöke és több ellenzéki képviselő már akkor tiltakozott az utolsó belvárosi művelődési ház értelmetlen szétverése ellen!
A 2008. április 11-i közgyűlésen (a VTV Szeged ezt is rögzítette) heves vita alakult ki a Bartók ügyében, amelyben Szabó László és ellenzéki képviselőtársai, Juhász Gyula és Kohári Nándor élesen bírálták a városvezetés készülő döntését. Szabó László már akkor fölvetette, hogy az ügyészség elhelyezésére jó néhány alkalmasabb ingatlan áll üresen a város szívében.
Ezen közgyűlést követően 2008. május 9. napján Szabó László az oktatási miniszterhez és a minisztérium illetékes főosztályához fordult, hogy felhívja a figyelmüket a Szegeden készülő művelődési ház megszüntetésének tarthatatlanságára. Szokásához híven még ezen a napon eljuttatta a beadvány szövegét a Délmagyarországhoz, illetve a jelentősebb helyi és országos sajtóorgánumokhoz, valamint az érdeklődőkhöz egyaránt. Tehát igenis még jó időben tájékoztatta a minisztert meg a sajtót is! Hogy ezt a DM akkor nem jelentette meg, nem hinném, hogy a képviselő rovására írható. (Nem ő a tulajdonos! De nem is ő a fő hirdető!) Egyébiránt aki a valós eseményekről és azok hátteréről tájékozódni kíván, a képviselő honlapján bármikor tájékozódhat!
A sokat emlegetett május 16-i közgyűlésen Szabó László természetesen ott volt! Egyébként ezen a közgyűlésen egy önálló képviselői indítványát is tárgyalta a képviselő-testület, melyet a polgármester úr a képviselőhöz fordulva méltatott, és támogatásáról biztosított (ezt már a napirend vitájánál elmondta). Szeged jelesei sírjainak védetté nyilvánítását (Szabó László indítványát) meg is szavazta a közgyűlés. Az ülés második felében az Újszeged fölé feszített magasfeszültségű vezeték ügyében szólították el a Szögedi Védegylet elnökét, és ő ezt az ügyet (a lakosok egészséges életkörülményeinek biztosítását) a közgyűlés üres vitájánál fontosabbnak ítélte. Tehát amikor nem volt jelen, akkor éppen a választókörzete és annak lakosai érdekében járt el.
Még a közgyűlés napján este Szabó László telefonon kereste a helyi lap főszerkesztőjét, hogy a Bartók ügyében tett lépéseit a DM tegye közzé. Erre néhány nap múlva ígéretet is kapott. Mindezek nyomán május, június és végül július hó folyamán is újra eljuttatta ezen nyilatkozatát, a közbeni fejleményekkel, ami nyilván a sok egyéb hír miatt csak most, július utolsó-augusztus első hetében került nyomtatásba.
Egy bizonyos: orvosi diplomával ő hívja föl a figyelmet egy jogsértésre, a csupa jogászból álló városvezetés ellenében! És igaza van! Bebizonyosodott! Ez igen elgondolkodtató…

1997. évi CXL. törvény
A helyi közművelődés
A települési önkormányzatok közművelődési feladatai

81. § (1) Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, illetőleg tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell.

Ha az ellenzéki képviselő még akár későn szólt volna (mint ahogy azt időben tette…), az akkor sem mentesíti a 600 fős apparátussal és még megannyi szakértővel dolgozó városvezetést a jogsértés vétsége alól! A képviselő felelősségét vitatni ez ügyben, ezt ilyen színben feltüntetni egyszerűen orcátlanság (vagy erős politikai befolyásoltság!)
A közművelődési „szakértő úr” levelére reagálva és a képviselőt ért méltatlanságokat válaszra sem méltatva csak annyit kérdeznék, hogy – ha tudta, hogy törvénysértő e döntés – ő miért nem tette meg bejelentését a közigazgatási hivatalhoz? Mint szegedi polgár jól érzi magát a bőrében, hogy hallgatásával asszisztált a Bartók jogtalan bezáratásához és szétveretéséhez?
A szegedi közgyűlésben egyébiránt valódi vita nem folyik, az ellenzék hiába áll ki, és hívja föl a figyelmet jogsértésekre, a másik oldal többségben (gyakran meggyőződése ellenében is) szavazatával asszisztál a jogsértéshez! Mint ahogy ezt most, ebben az ügyben is tette.

Tisztelettel:

Kováts Emese

Előző sztori

NB III: Volán-rajt idegenbeli vereséggel

Következő sztori

“Táj – él” – Fotókiállítás a múzeumban