Vélemény

Vélemény: A sátáni törvényszék

Vélemény: A sátáni törvényszék

2014. február 2., vasárnap
Vélemény: A sátáni törvényszék

Most, ez az emberi formájából kivetkőzött tömeggyilkos szemébe mondja a nemzetközi törvényszéknek, hogy nem hajlandó nyilatkozni, nem ismeri el a sátáni gyűlöletbíróságot. Ő, aki ezreket mészároltatott le, kebelbarátjával, a pszichiáter Radovan Karadzsiccsal együtt!

Megzakkant ez a világ. Mostanában gyakran mondjuk ki és használjuk ezt a kifejezést, kiváltképpen amióta egyik baloldali képviselő ezzel a nem éppen hízelgő jelzővel illette politikustársát. Megbolondult. Inkább ez illenék azokra a helyzetekre, amikor egy-egy természetellenes vagy a jóérzésű embert mélyen felháborító kijelentés hangzik el, netán ilyen magatartással szembesülünk. Jómagam akkor gondoltam erre, amikor egyik újságban elolvastam, hogy Ratko Mladics, a boszniai szerbek volt katonai parancsnoka, egykori főnöke – Radovan Karadzsics volt köztársasági elnök – perében a védelem tanújaként a Hágai Nemzetközi Törvényszék előtt magából kikelve azt mondta: „Ez egy sátáni bíróság, nem ismerem el ezt a gyűlöletbíróságot.” Nem kétséges, hogy a srebrenicai mészárosként elhíresült nacionalista katona, jó adag színészi teljesítményt is hozzáad szerepléséhez, ám e megnyilatkozásából az is kiderül, hogy ugyanazt a nótát fújja, mint 20 évvel ezelőtt, amikor a Milosevics-érában még az a szlogen járta, miszerint: a szerbek ellen összefogott az egész világ, sátáni nemzetként kezelik őket, ezért fegyverrel kell megvédeniük magukat. S ha kell, kiirtani mindenkit, de elsősorban a bosnyákokat, az albánokat, akik gyűlölt ellenségei a szerbségnek. Azután kerülnek sorra a magyarok, a horvátok és a többi náció… Ratko Maldics, aki nagy előszeretettel aposztrofálta magát tábornoknak, 1995 júliusában a boszniai Srebrenica városkában „hadseregével” összegyűjtötte az ott élő férfiakat és fiúkat, gyűjtőtáborba vitte őket és lemészárolta mind a 8000-et! Még ma is fedeznek fel újabbnál-újabb tömegsírokat, amelyekben a srebrenicai áldozatok csontjai vannak. Amikor a városba érkezett a dicső hadvezér és gyűjtőakciójába kezdett, a szerbiai televízió nagy előszeretettel mutatta azt a jelenetet, amikor Mladics rögtönzött beszédében nyugtatja az ottani lakosságot, hogy senkinek sem lesz bántódása, a férfiakat és a fiúgyermekeket azért viszik magukkal, mert nagyon sok a tennivaló a földeken és ahhoz kell a munkaerő. (Igen, a földmunkák alatt azt értette, hogy meg kell ásniuk a szerencsétleneknek saját sírjukat!) Míg a városban a hóhér pribékjei szedték össze a férfilakosságot, meg a fiúgyermekeket, Mladics látványos gesztust tett: megsimogatta egy rémült arcú kisfiú fejét, mindeközben a mintegy 400 főnyi holland, talpig felfegyverzett kéksisakos bambán bámulta a szerbek pogromra való előkészületeit! Azóta sem marasztalta el őket senki. Ez is szégyen, de még mekkora. Most, ez az emberi formájából kivetkőzött tömeggyilkos szemébe mondja a nemzetközi törvényszéknek, hogy nem hajlandó nyilatkozni, nem ismeri el a sátáni gyűlöletbíróságot. Ő, aki ezreket mészároltatott le, kebelbarátjával, a pszichiáter Radovan Karadzsiccsal együtt! Szerb védőügyvédje Mladics egészségi állapotára való hivatkozással kéri a bíróságot, hogy védencének ne kelljen tanúként megjelennie a Karadzsics-perben. Mint kiderült, ez a betegség, amire hivatkozik, nem mást, mint az a banális tény, hogy a volt katonai vezető a börtöncellájában felejtette műfogsorát! Tragikomikus, de való igaz, hogy ezek az emberek akik égbekiáltó bűnöket követtek el a társadalom, az ártatlan emberek és gyermekek ellen, most nem földre szegett tekintettel ülnek a tárgyalóteremben, hanem belső indíttatásból igyekeznek kifejezésre juttatni álságos és bűnös érveiket. Mladics volt főnöke, az önhatalmúlag köztársasági elnökké avanzsált Radovan Karadzsics, akit hosszú hajtóvadászat után fogtak el Belgrádban, nem tartozik a lágyszívű egészségügyi dolgozók táborába. A kilencvenes évek közepén, a boszniai háború befejezése előtti hónapokban abban a szerencsés, igaz nem veszélytelen helyzetben voltam, hogy a helyszínen tekinthettem meg az akkor már felszabadított Szarajevót, Mostart és néhány kisebb települést. Apokaliptikus látvány fogadott mindenütt. A túlélők elbeszéléseiből tudom, hogy micsoda vérengzést vitt véghez a Karadzsics irányította hadi gépezet a főváros ellen. Szarajevó völgyben elterülő város a Miljacka folyó két partján. A szerb martalócok a hegygerincről támadták a várost, s nagy előszeretettel lőtték le azokat, akik az egyetlen használható ivóvíz-csaphoz igyekeztek! Beszéltem olyan gyermekekkel, akiket vízvételezés közben találtak el a golyók, sebük elmérgesedett, amputálni kellett a lábukat…Beszéltem olyan Mostar környéki férfival, akinek az egész családját kiirtották az agresszorok, ő úgy menekült meg, hogy éppen élelmiszert próbált bejuttatni a szarajevói éhező lakosságnak. S most, két évtizeddel a szörnyű események után a két háborús bűnös úgy viselkedik, mint a ma született bárány, ártatlannak vallja magát, pocskondiázza a bíróságot,tárgyalási halasztást kér, színészkedik, egészségi állapotára (műfogsorának hiányára…) hivatkozik, csakhogy teljék az idő. Merthogy a scheveningeni luxusbörtönben mindenki jól érzi magát: Mladics, Karadzsics, Seselj vajda és a többiek, igaz, a börtönigazgatóság Mladicsot elköltöztette az elsőről a második emeletre, mert társai „kibírhatatlan természetűnek” nevezték, állandó konfliktusai voltak, ezért mennie kellett. S míg ők könnyed kvaterkázással vagy időnként heves vitával múlatják Hollandia egyik legszebb tengerparti fürdőhelyén lévő börtönükben az időt, a 2,2 millió háborús menekült, a 220 ezer áldozat nyílván fel sem merül emlékeikben. A mártírok hozzátartozóinak, meg a világ jó szándékú polgárainak pedig végül is az jutott osztályrészül, hogy „szabadon emlékezhetnek” a két évtizeddel ezelőtti vérzivataros időkre és fejet hajthatnak a balkáni hóhérok által meggyilkolt emberek sírjai előtt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.