Szeged

Városrészek: Felsőváros története III. rész

Városrészek: Felsőváros története III. rész

Felsőváros a XIX. század derekára vált összefüggő településsé

Kovács György
2024. február 16., péntek
Városrészek: Felsőváros története III. rész

Mint az előző részben megírtuk, Felsőváros már története kezdetén a fejlődés útjára lépett, a XVII. században pedig felbukkan Felsőváros két kisebb, de jelentős ipari életre utaló területe: Fazékszer, szegediesen Fazékször és Tabán

A Fazékszer pedig a palánkhoz vagyon foglalva, de abban mind csak mesteremberek szorultak és kívül laknak a palánkon a Tisza felől. Ezek nem akarják a magyarországi urakat vallani: hanem mind afféle törökkel bélelt emberek

- írja Kovács Mihály, Szeged főbírája Gombkötő János füleki hadnagynak, a fazékszöriek zaklatása, fosztogatása kapcsán. Levelében hozzátette, "ezek mindönféle partekájukat az Palángba tartják és maguk is többnyire mind a Palángba hálni járnak."

Fazékszer vegyes, magyar és idegen, de nem mohamedán lakossága kétségtelenül megtalálta a törökkel való együttélés elviselhető lehetőségeit. Ez pedig megnyitotta előtte a török érdekszféra tájain a gazdasági boldogulás útját. Erdélyszerte ismeretes volt az itt készülő szegedi bokály, ami egy karcsú, egyfülű, körte alakú, cserép borosedény.

A Fazékszerrel, fazekas mesterséggel kapcsolatba hozható a mai Dugonics - korábban Deszkás - temető táján elterülő Agyagosvőgy, Agyagvőgy, amely Balla Antal 1776-os térképén is rajta van. A másik Kispest, amely talán mészégető, cserépégető kemencékre utal valahol a mai Kis-Tisza utca északi végénél. Kispesttel volt szomszédos az egyébként teljesen ismeretlen Serhát, amelynek területét 1731-ben házhelynek osztották ki. 

A Tabán, alakváltozatában Tobány Felsővárosnak nagyjából a mai Római körút, Szilléri sugárút, Körtöltés és Tisza közé zárt része, amely eredetileg a török tímárok telephelye (Tabahan) volt. A bőrcserzés kellemetlen szaga, továbbá a szükséges víz közelsége miatt ide, Felsővárosnak akkori legszélére telepítették. Így volt ez egyébként más városaink Tabán nevű részeinél is. Ismeretes, hogy a török tímárok számos finom bőrtechnikát (kordován, szattyán) honosítottak meg hazánkban. Nem véletlen az sem, hogy a finom bőrt készítő, természetesen már magyar nemzetiségű tímároknak is tabakos a nevük. Valamint a papucs is török átvétel. 

Kinyomozhatatlan, de világosan török hagyományra utal a XIX. század első felének végrendeleteiben fölbukkanó Hóbiárt, Hubiárt, Habiárt, vagyis a mai Hóbiárt Basa utca tájéka, amely feltételezések szerint egykoron török temetőnek is helyt adott.

A mai Brüsszeli körút és a Dugonics temető közötti, alacsonyabb fekvésű résznek Burgundia volt a neve, amely a XIX. század legelején kezdett el benépesülni. 

Maga az ősi Felsőváros a hódoltság után 6 szigetszerű házcsoportból állott. A legnagyobb egység a Szent György tér és környéke, ezen 6 háztömb volt. Itt épült a középkori Szent György- és Szent Miklós-templom. Egy másik házcsoport a mai Sándor és Csuka utca déli részét foglalta el, 3 háztömbből állott. Vele szemben volt a mai József Attila sugárúton 1 házsor. E két utóbbi szigetségtől teljesen elkülönült az a téglalapszerű 5 háztömb, amely nagyjából a mai Római körút, Maros, Tímár és Háló utca vonalába esett. Az ettől északkeletre eső 3 háztömb a Kis-Tisza és Hajós utca tájékán terül el, már a Tabán területén. Ezen a részen dolgoztak valamikor a török cserzővargák, tímárok. Ettől északra volt még 2 terjedelmes háztömb a Szilléri sugárút táján. Mögöttük a Szilléri szőlők következtek, amely feltételezhetően a Kispest néven emlegetett településrésszel azonosítható. 

Reizner János szerint Felsővároson a házhelyek, illetőleg lakóházak száma 340 körül lehetett a török hódoltság után. Ezek a szigetségek lassan eltűntek, és Felsőváros is a XIX. század derekára már összefüggő településsé válik.

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.