Kultúra

Sík Sándor nyomdokain

Sík Sándor nyomdokain

2009. február 22., vasárnap
Sík Sándor nyomdokain

120 éve született Sík Sándor piarista szerzetes, tartományfőnök, költő, drámaíró, irodalomtudós és esztéta. E jubileumi évben különböző előadások és rendezvények igyekeznek a figyelmet a sokoldalú személyiség felé fordítani, így például február 21-én Jelenits István piarista atya, teológus, író és tanár tartott előadást a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium dísztermében. Az atyával folytatott beszélgetésünkben Sík Sándornak több arcát ismerhettük meg: a mindennapi ember életéhez közel levő szerzetestől a tanítványait maga köré gyűjtő tanárig.

- Mit üzenhet a mai embernek egy olyan gazdag életpálya, mint amilyen Sík Sándoré volt?

- Nagyon sajátos gazdagság ez, hiszen az ember mindennapi életéhez volt ő közel. Sokszor gondolok most vissza életpályájának utolsó szakaszára, amikor nagyböjti, adventi beszédeket tartott Budapesten; egészen lenyűgözően gazdag az az életismeret, amiről ezek a beszédek tanúskodtak. Úgy tudott a világról, az emberi életről, a keresztény feladatokról beszélni, hogy a hétköznapjainkat érintette és világította meg. Egy nagyon ellehetetlenülő világban igazi realista programot adott egymás segítésére, elfogadására, szeretetére, az élet apró tényeinek a helyes meglátására és arra, hogy amikor összekuszálódik a világ, lássunk valamifajta égboltot a fejünk fölött. Azt hiszem, hogy ezek azok a dolgok, amik csakugyan nagyon maradandók az életében.

- Az ön és Sík Sándor életpályája között sok hasonlóság fedezhető fel: ugyanúgy tartományfőnökként is tevékenykedett, mint Sík Sándor, verseket is ír, sőt, esztétikát is oktat.

- Máig is

Sík Sándor

könyvét veszem alapul a Bevezetés az esztétikába című tantárgy oktatása során, ami nem egy eredeti esztétikai mű, hanem egyfajta szintézise a kor sokfajta esztétikai gondolatának, azok számára, akiket ő úgy látott, hogy tanítani fognak majd a gimnáziumokban, középiskolákban, és szükség van arra, hogy ilyen összefogó képük legyen a művészet értelméről, az emberi életben való szerepéről. Ez máig is ugyancsak sokatmondó. A Sík Sándor-kutató

Máté Zsuzsanna

is írt erről, és szakemberként is lenyűgözve vette észre, hogy azok a könyvek, amelyeket Sík Sándor olvasott és felhasznált művének kialakítása során, a maga korában mennyire előremutatóak voltak. Azóta nem nagyon jött létre ilyen esztétikai szintézis, mert egy posztmodern korban a szintézisek megalkotásához nincs bátorság vagy önbizalom a nagyobb tudósokban sem. Ma már sok mindenben meghaladott ez a mű, de éppen ebben a szintetikus igényében nem!

- Ebbe a szintézisbe belefér az is, hogy a vallást, a szépet, az esztétikumot és az irodalmat szintetizálja?

- Igen, mindenképpen, de nem erőszakosan, és nem mondvacsinált módon, hanem valamilyen szelíd összefüggésben látja ő az abszolútum igényét az emberben, és ez az abszolútumigény megjelenik az esztétikai élményben is, egész sajátos módon. Tulajdonképpen ennek egy másik, de rokon megnyilatkozása az, ahogyan eltalálunk Istenhez a vallásban.

- Abból a sokkféle tevékenységből, amit Sík Sándor végzett, vajon melyik lehetett a központi?

- Azt hiszem, hogy nemhiába volt piarista: a fiatalok között, az emberek között akarta az evangélium, Isten szolgálatát végezni, úgy, hogy abban a kultúra és a hit összekapcsolódjék.

- Mit gondol, mennyire van most Sík Sándor neve és munkássága az őt megillető helyen akár a köztudatban, akár az irodalomtudományban?

- Úgy vélem, hogy csöndesen, de érdeme szerint ismerik, amit alkotott, és ez él tovább - azt hiszem, hogy nem kell panaszkodnunk.

- Ön alapította itt Szegeden a Sík Sándorról elnevezett kollégiumot. A piarista tanár fiatalokkal való kapcsolata motiválta a névadást?

- Sík Sándor az egyetemistákat úgy gyűjtötte maga köré, hogy nemcsak a katedráról nézte őket, hanem legjobb tanítványaival rendszeresen találkozott, és megosztotta velük gondolatait is. A diákokkal való ilyen törődésnek a szellemében ez a kollégium is egy kicsi szellemi és reméljük, hogy baráti közösség szeretne lenni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.