Kultúra

Luca napján szék és pogácsa készült

Luca napján szék és pogácsa készült

2008. december 13., szombat
Luca napján szék és pogácsa készült

December 13-án Szent Lucára emlékezik a katolikus egyház. Mivel a régi naptár szerint erre a napra esett az év leghosszabb éjszakája, sok népi hiedelem és archaikus szokás is kötődik hozzá. Évszázadokig ezt a keresztnevet ritkán adták a kislányoknak, mondván, ha ezt a nevet kapja „elviszi a luca", de ha meg is éri a felnőtt kort házsártos, rossz természetű asszony lesz belőle. Tápén még a születésnapjukat sem akarták vállalni az e napon világra jöttek, s helyette a inkább a szerencsésebbnek vélt december tizennegyedikét jelölték meg születési dátumként.

December 13-án Szent Lucára emlékezik a katolikus egyház. Mivel a régi naptár szerint erre a napra esett az év leghosszabb éjszakája, sok népi hiedelem és archaikus szokás is kötődik hozzá. A régiek a jó és a gonosz, a fény és a sötétség küzdelmének emléknapjaként tekintettek Luca napjára. Luca napján Szent Luca - hagyományos elnevezése szerint Szent Lúcia - szűz vértanúra emlékezik a katolikus egyház. Életéről - a többi ókeresztény korban élt és azóta tisztelt szenthez hasonlóan - keveset tudunk. Legendája szerint Luca már eljegyzett menyasszonyként szétosztotta hozományát a szegények között és Istennek szentelt, szűzi életbe kezdett. Vőlegénye följelentette és követelte, hogy adják el rabszolgának vagy zárják bordélyházba. Mivel erre Luca nem volt hajlandó, különböző módon kínozták, majd átszúrták a torkát és levágták a fejét. A szent szűz testét 1040-ben Konstantinápolyba, 1204-ben pedig Velencébe vitték, ahol épen maradt testét a Szent Jeremiás és Lúcia templomban őrzik.

A szép szemű szent

Legendájából tudjuk, hogy kérőjét, Luca szemének szépsége ragadta meg. Ezért kivájta szemét és elküldte vőlegényének, de - így tartja a hagyomány - Szűz Máriától még szebb szemeket kapott. Innen ered, hogy Luca a szemfájósok és vakok mennyei pártfogója, s hogy az Isteni Színjáték szerzője, a gyönge szemű Dante is nagy tiszteletben tartotta. Ezenkívül Luca az írnokok, jegyzők, kocsisok, szabók, szíjgyártók, üvegesek, varrónők, torokfájósok, vérfolyásban és vérhasban szenvedők védőszentje. Ünnepét az egyház nem véletlenül helyzete erre a napra. Az 1582. évi XIII. Gergely pápa által bevezetett naptárreform előtt Luca napjára, december 13-ra esett az év leghosszabb éjszakája és legrövidebb napja. A szent neve és a fény - latinul: lux - szó hasonlósága miatt sok helyen a temetőkápolnákat is neki szentelték. A katolikus liturgia ugyanis azért könyörög, hogy az egyház halottainak „az örök világosság fényeskedjék". Mivel a sötétség ideje csökkent, a fényességé pedig nőtt ettől a naptól kezdve, a természeti - időjárási és csillagászati - változásokat számon tartó ősi néphagyomány jeles napként tartotta számon. A leghosszabb éjszaka A szegediek között elterjedt volt a kalendáriumi babona, miszerint „Szent Lucának híres napja a napot rövidre szabja". Luca ünnepe a régiek számára magában hordozta az elkövetkezendő új - világosabb - időszak minden reménységét. Ezt a napot kettőség jellemezte. Egyrészt a fény - a jó, az Isten - győzelmét hirdette, másrészt meghúzódott benne a sötét - a rossz, a sátán - is. Úgy tartották, hogy az ördög a Luca-nap és a karácsony közötti tizenkét napban támad a leghevesebben, hiszen érzi hatalmának végét és fél Jézus Krisztus eljövetelétől. A gonosztól való félelmet őrizte meg a néphagyomány egyik télen járó ártó szelleme, a luca, lucapuca vagy lucaasszony névvel illetett női boszorkány alakja. Ez magyarázza, hogy évszázadokig ezt a keresztnevet ritkán adták a kislányoknak, mondván, ha ezt a nevet kapja „elviszi a luca", de ha meg is éri a felnőtt kort házsártos, rossz természetű asszony lesz belőle. Tápén még a születésnapjukat sem akarták vállalni az e napon világra jöttek, s helyette a inkább a szerencsésebbnek vélt december tizennegyedikét jelölték meg születési dátumként. Luca-napon elsősorban a tyúkok termékenységének (azaz a baromfiállomány szaporulatának és a tojásnak) a biztosítása volt a népszokások célja. Ehhez kapcsolódott a nők munkatilalma is. Úgy tartották, hogy ha Luca napján fonnának vagy varrnának az asszonyok, nem tojnának a tyúkok.

Pogácsa és szék

Ezen a napon végezték a lucázást: a falusi fiúk elindultak meglátogatni az ismerős házakat és jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt, átkokat szórtak az ott lakókra. A Luca-szék készítését is december 13-án kezdték meg. Többféle fából, több darabból állították össze úgy, hogy éppen karácsony napjára legyen kész. Aki az éjféli misére magával vitte és az Úrfelmutatáskor ráállt, megláthatta, hogy ki a falu boszorkánya, ezután haza kellett szaladni és a széket tűzre vetni. Egyik népszokást sem nézte jó szemmel a katolikus egyház, arra hivatkozva, hogy ezzel a néphagyomány a jót és a gonoszt egyformán erősnek és együtt jelenlévőnek feltételezi. Luca napján, bő zsírral készítették a lucapogácsát, amelyből a család élő tagjai együtt ettek, a halott rokonoknak pedig eltettek néhány darabot. Úgy tartották, hogy az év leghosszabb éjszakáján a halottak hazatérnek s ezzel várták őket. Gyakran aprópénzt sütöttek bel az asszonyok, a gazdagabb újév reményében, morzsájából pedig az állatok eledelébe kevertek. Tápén a lucakása - tejben keményre főtt, mézzel ízesített köleskása - volt a nap étele, amelyből a jószágoknak is adtak. Így a bőséges állatszaporulatot szerették volna biztosítani. Szeged környékén elterjedt a lucabúza sarjasztása. Egy marék búzát egy kisebb tálba tesznek, mindennap öntözik, s ebből karácsony napjára pár centis zöld búza nő. A búza nagyságából aztán a következő év termésmennyiségére következtettek. Szatymazon a gazdák karácsony után földjeiken szórták szét a lucabúzát, a Szeged környéki asszonyok pedig a következőket mondták öntözése közben: „neköm kinyerem, jószágomnak legelője, züld mezeje".

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.