Közélet

Így kapott érdemrendet egy szentesi rendőrgyilkos kommunista

Így kapott érdemrendet egy szentesi rendőrgyilkos kommunista

2023. augusztus 19., szombat
Így kapott érdemrendet egy szentesi rendőrgyilkos kommunista

Egy volt besúgó gyilkoltatta meg Szentes egykori rendőrfőnökét, hogy eltüntesse sötét múltja nyomait. Lakos Józsefet 1946. március 7-én a kommunista R-gárda tagjai lőtték agyon a városi kórházban. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában lévő dokumentumokból világosan kitűnik, hogy a gyilkosságot az egykori kommunista képviselő és párttitkár, Dadi Imre parancsára hajtották végre. Egy szürreális történet, amely jól tükrözi az egykori kommunista Magyarország működését.

A szentesi Lakos-gyilkosság egy igazi politikai krimi, amelyből megérthető a Rákosi- és a Kádár-korszak természete és működése. AkárcsakBacsó PéterA tanú című filmjében, itt is vannak rendőrspiclik, jugoszláv ügynökök, börtönrácsok, száműzetés, valamint politikai kitüntetés: nagypolitika és kisemberek egy ótvaros színpadon.

Tyúktolvajból lett vármegyei párttitkár

A Horthy-korszakban Szentesen Dadi Imrét– a képviselővé és megyei párttitkárrá avanzsált kubikost – leginkább tyúktolvajként tartották számon. Már 19 évesen fél év börtönre ítélték csalás és okirat-hamisítás miatt. Dadi Imre a 30-as évek végén kezdett el politizálni. Anyósa azonban nem nézte jó szemmel az osztályharcos hangos duhajkodást, ezért – 1942-ben – feljelentette a Horthy-rendőrségen. A későbbi kommunista vezető innentől kezdve „refes” volt, vagyis rendőri felügyelet alatt állt.

BÁR ÍRÁSOS JELENTÉSEK, ILLETVE DOKUMENTUMOK NEM MARADTAK FENN, JOGOSAN FELTÉTELEZHETJÜK, HOGY 1942-TŐL – A MINDEN HÁJJAL MEGKENT – DADI A HORTHY-RENDŐRSÉG BESÚGÓJA LETT. A KUBIKOS-MOZGALMÁR NAPPAL A RENDSZER ELLEN HARCOLT, ESTÉNKÉNT PEDIG INFORMÁCIÓKAT ADOTT KOMMUNISTA PÁRT- ÉS HARCOSTÁRSAIRÓL.

Tartótisztje – későbbi áldozata – Lakos József kisgazdapárti, szentesi detektív volt. Csongrád vármegye szovjet megszállásával, 1944 végén a kommunista kubikus karrierje egy csapásra felívelt: a Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja és a Magyar Kommunista Párt Csongrád vármegyei titkára lett.

Az egykori besúgó merénylete a szentesi kórházban

A bevonuló szovjetek néhány hónapra Lakos Józsefet nevezték ki Szentes rendőrparancsnokának: meg kellett szerveznie az új városi rendőrséget, valamint meg kellett fékeznie a településen a fosztogatásokat. Dadi elvtársnak – ahogy nőtt a politikai befolyása – egyre kellemetlenebbé vált, hogy Lakos József ismerte egykori rendőrspicli- és köztörvényes múltját.

Dadi 1946 februárjában utasította a szentesi „R” gárdistákat, hogy éjszakai terrorakcióként gyilkolják meg Lakos Józsefet"

– vallotta Izsák András egykori gárdista, később a Lenin Intézet oktatója. A szigorúan titkos dokumentumokból kiderült, hogy Dadi Imre megosztotta tervét a kommunista irányultságú rendőrökkel, néhány beosztottjával, valamint a helyi újság szerkesztőjével, akinek az volt a feladata, hogy cikkeivel a „fasiszta reakció” – jelen esetben Lakos József – ellen uszítson.

A NYOMOZÓT MEGVISELHETTÉK A NEMTELEN TÁMADÁSOK ÉS A HELYI SAJTÓ REVOLVEREZÉSE, MERT 1946 ELEJÉN BEKERÜLT A KÖZKÓRHÁZ IDEGOSZTÁLYÁRA. EKÖZBEN A SZENTESI KOMMUNISTÁK TERVET ESZELTEK KI LAKOS DETEKTÍV LIKVIDÁLÁSÁRA.

Első lépésként egy önmerényletet követtek el: 1946. február 22-én, pénteken, a pártbizottság pincéjében Dadi Imre kalapját keresztüllőtték, majd a sötétedés beálltával a kórház környékén több lövést adtak le. Ezt követően Dadi azonnal bejelentette a rendőrségen, hogy a kórházból rálőttek, és szerinte csak Lakos József lehetett. Vasárnap a Magyar Alföld című lap már egy „fasiszta banda garázdálkodásával” riogatta a szentesi városlakókat. Nyilatkozott a „megtámadott” politikus is, aki azt üzente ellenségeinek, hogy nem fél. Mint mondta: a szentesi fasiszták korábban is fenyegették, de nem gondolta volna, hogy ezek a „patkányok” merényletre is készek ellene.

KÉT HÉTTEL KÉSŐBB – 1946. MÁRCIUS 7-ÉN ÉJJEL – A KOMMUNISTA „R” GÁRDA TAGJAI BERONTOTTAK A VÁROSI KÓRHÁZBA, MAJD AGYONLŐTTÉK A 33 ÉVES LAKOS JÓZSEFET.

V-93039-es akta: Tito marsall ügynöke

A gyilkosság miatt Dadi Imrét és a fanatikus gárdistákat őrizetbe vették, de gyorsan szabadultak. Lakos József gyilkosai 1947 végén, illetve 1948 elején amnesztiában részesültek.

A KÖZKEGYELMET AZ A RIES ISTVÁN IGAZSÁGÜGYI MINISZTER KÉSZÍTETTE ELŐ, AKIT 1950-BEN ÁVÓSOK VERTEK AGYON EGY SZÉKLÁBBAL A VÁCI BÖRTÖNBEN.

Az ÁVH vezetője, a rettegett Péter Gábor azt javasolta a szentesi politikusnak, hogy egy időre települjön át Jugoszláviába, majd Csehszlovákiába. Az egykori – hat elemit végzett – kubikos Párkányban a szlovák nyelvű Kommunalny Podnyk szerkesztője lett, majd Kassán a Csemadok kerületi titkára.

Az Állambiztonsági Levéltárban a „V-93039”-es aktában található az a levél, amit Csehszlovákiából Dadi Imre írt Magyarország teljhatalmú vezetőjének, Rákosi Mátyásnak. Az 1952 májusában keltezett levelében arra kérte a diktátort: engedje meg, hogy hazatérhessen Magyarországra. A régi elvtárs ügyében Rákosi Mátyás Péter Gáborhoz fordult tanácsért. Bár az ÁVH rettegett ura intézkedett egykor Dadi Imre Jugoszláviába, majd Csehszlovákiába szállításáról, mintha mindezt elfelejtette volna a szabóból lett államvédelmis.

Feltehető, hogy Jugoszláviában Titóék beszervezték. Elképzelhető, hogy hazajövetelének célja bizonyos feladat elvégzése. Amennyiben visszaengedjük, nem helyes szabadlábon hagyni"

– tanácsolta Péter Gábor Rákosi Mátyás főtitkárnak. Így is lett.

A tisztára mosott szerecsen

Az egykori szentesi politikus már csaknem négy éve volt külföldi száműzetésben, amikor engedélyezték neki a hazatérést. A kommunista politikus öröme azonban nem tartott sokáig, ugyanis az ÁVH 1952 júliusában őrizetbe vette. Mivel a Horthy-rendőrség fizetett ügynöke volt, ezért a bíróság nyolc év börtönbüntetésre ítélte, amiből négyet le is töltött. Később, az 1957 májusában megtartott perújítási tárgyaláson a Fővárosi Bíróság felmentette.

AKádár János1962-ben hirdette meg az „aki nincs ellenünk, velünk van” ideológiáját. A szentesiek elérkezettnek látták az időt, hogy a legfelsőbb vezetés elé terjesszék a Lakos-gyilkosság ügyét. Egy névtelen levélben arra kérték a pártvezetést, hogy rehabilitálják az ártatlanul meghurcolt Lakos családot, és büntessék meg végre a gyilkosokat.

EGY VIZSGÁLAT EL IS INDULT A BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN. KÖTELES ISTVÁN ALEZREDES EGY SZIGORÚAN TITKOS JELENTÉSBEN MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY A LAKOS-GYILKOSSÁGBAN DADI IMRE VOLT A FELBUJTÓ.

„A Lakos-féle gyilkosságban, bár büntetőjogilag ezért ma már felelősségre nem vonható, erkölcsi felelőssége feltétlenül fennáll, főképpen azért, mert e cselekményével akkor nemcsak súlyos nehézségeket okozott a pártnak, hanem azért is, mert eleinte megpróbálta a pártvezetést dezinformálni, és elhallgatta saját felbujtói szerepét... A tanúvallomások, de magának Dadi Imrének e tárgyban tett nyilatkozata is félreérthetetlenül bizonyítja nevezett felbujtó szerepét Lakos József, volt horthysta pol. detektív meggyilkolásában” – írta 1962. október 11-én Köteles István a BM. III. Főcsoportfőnökség alezredese.

ENNEK ELLENÉRE KÖTELES ALEZREDES A MINISZTERTANÁCS ELNÖKÉNEK DADI IMRE TELJES ERKÖLCSI ÉS POLITIKAI REHABILITÁCIÓJÁT JAVASOLTA. EZ MEG IS TÖRTÉNT, UGYANIS 1967-BEN LAKOS JÓZSEF GYILKOSA ÁTVEHETTE A MAGYAR PÁRTÁLLAM EGYIK LEGMAGASABB KITÜNTETÉSÉT: A SZOCIALISTA HAZÁÉRT ÉRDEMRENDET.

Lakos József

Fotó: Koszta József Múzeum

Borítókép: Köztérkép

via Történelmi Tár és Index

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.