Közélet

Katonai ülnökök tettek esküt a Szegedi Törvényszéken

Katonai ülnökök tettek esküt a Szegedi Törvényszéken

2023. május 23., kedd
Katonai ülnökök tettek esküt a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék Dísztermében 2023. május 23. napján került sor a törvényszék katonai tanácsa mellé újonnan megválasztott katonai ülnökök ünnepélyes eskütételére- közölte Szegedi Törvényszék.

Az eskütétel alkalmából megjelent 50 katonai ülnököt dr. Kőrösi Gábor, a Szegedi Törvényszék elnökhelyettese, valamint dr. Kónya Tamás hadbíró őrnagy katonai tanácselnök, a Szegedi Törvényszék katonai bírája köszöntötte, amelyet követően dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke előtt tették le a bírói esküt.

Dr. Kónya Tamás hadbíró őrnagy katonai tanácselnök a Szegedi Törvényszék nevében gratulált a frissen megválasztott ülnököknek, ülnöki feladatuk megvalósításához eredményes munkát kívánt számukra.

Az Alaptörvény 27. cikk (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben, az Alaptörvény ekként megőrzi a társasbíráskodás és a néprészvétel elvét, amelynek alapján a bíróság a tevékenységét testületként gyakorolja.

Abban az esetben, ha a bűncselekmény büntetési tétele eléri vagy meghaladja a nyolcévi szabadságvesztést, vagy a Be 20. § (1) bekezdés 2-18. pontjában meghatározott bűncselekmények esetében a törvényszék katonai tanácsa, mint elsőfokú bíróság egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban jár el.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A katonai ülnök megválasztásához további különös feltétel, hogy a jelölt Hjt. vagy a Hszt. hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonnyal rendelkezzen. A katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai az ott működő érdekképviseleti szervek javaslataira is figyelemmel jelölik, majd őket a rendfokozatuknak megfelelő állománygyűlésen választják meg.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.