Közélet

Dugonics András 77 éve, Szegedtől Szegedig

Dugonics András 77 éve, Szegedtől Szegedig

2020. október 18., vasárnap
Dugonics András 77 éve, Szegedtől Szegedig

Az utókor nem mindig kegyes a régi jelesekkel. Hiába, hogy Dugonics András az első igazi magyar regény írója, még sincs jelen a köztudatban. Szegeden igen – de hogy is lenne másként, hiszen a város szülötte és egykori kivételes tudósa. Ám igaz az is: a nyelvkincs, amit ránk hagyott, ma nemigen bilincsel könyvhöz senkit, hacsak nem irodalmár. De hallgassunk csak bele régi szegediek beszédébe: kihalljuk Dugonics hőseinek Bálint Sándor szerint „rubato-mód muzsikáló” – vagyis kötetlen – nyelvét.

1740. október 18-án született. Szülővárosa kegyesrendi gimnáziumában tanult. Nyitrán teológiát hallgatott, Nagykárolyban a filozófiai fakultás hallgatója lett. Közben piarista szerzetes lett. Tanított a rend szegedi, váci, medgyesi gimnáziumában. 1774-ben tanárának hívta az ELTE jogelődje, a nagyszombati egyetem. Matematikát, mértant és építészettant oktatott. Az időközben Budára, majd Pestre költözött egyetem rektorának választották. Húsz évig viselte a nemes tisztséget. Nyugalomba vonulásakor aztán visszatért a gyökereihez: szülővárosába töltötte élete utolsó évtizedét.

A kor tudósaihoz hasonlóan több tudományterületen volt járatos, az irodalomban is. Versek voltak az első művei, majd magyar, latin és német nyelvű iskoladrámái. Ezek a magyar barokk fontos darabjai voltak. Később Trója veszedelme címmel klasszikus eposzokat dolgozott fel prózában. Kezei alól került ki az Odüsszeia első magyar fordítása. Írt latin nyelvű tanítóregényt, később A gyapjas vitézek címmel magyarra is átdolgozta. Drámái közül a legismertebb a Bátori Mária életéről szóló, ez ihlette Erkel Ferenc első operáját.

Legfontosabb alkotása a magyar regényirodalom első határköve: az Etelka. 1786-ban készült el, de csak később és nehezen jutott át a cenzúragáton; mert bár honfoglalás-kori történet, de kiérződött belőle a II. József németesítő politikája elleni tiltakozás. Végül a regény nagy sikert aratott, példányait szétkapkodták, több kiadást megélt. A kissé szövevényes történet ízes szegedi nyelven íródott, s a tájszólás, a népi beszédmód, a beépített közmondások vonzották az olvasót.

Dugonics András történeti és néprajzi kutatásai nyomán született írásai szintén fönnmaradtak. Utolsó műve egy nagyszabású gyűjtemény: a Magyar példabeszédek és jeles mondások. Munkásságának fontos része volt a nyelvújítói tevékenység, maradandóak lettek szóalkotásai, az irodalmi nyelvbe emelt népnyelvi kifejezései. A matematika tudományát ő szólaltatta meg először magyar nyelven, ő alkotta a sugár, kör, háromszög, gömb, egyenlet, gyök és számos más szavunkat. A kör a legenda szerint a kerék szóból származik: minthogy ő maga mindvégig megőrizte az őző nyelvjárást, s nála a kerék körékként hangzott – így született a kör.

A nagy tekintélyű szerzetes, egyetemi tanár szellemisége ott él tovább, ahol legfőképpen kell: a tudományos műhelyekben. Bálint Sándor szerint „A szegedi népi talajból és a piarista iskola nemzeti-barokk miliőjéből sarjadzik ki Dugonics András.” A két évtized híján három évszázada született mesterről a tudós folklorista azt is írja – s ez tán hivatásjegyei közül a legfontosabb: „Ő hívja életre a Magyar Olvasót. Alkotásain keresztül Szeged, ez a folytonos magyarságú város tüzelte a rendi Magyarországot szellemi egység, nemzeti közvélemény megteremtésére.”

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.