Közélet

Történelmi perszimuláció a Szegedi Törvényszéken

Történelmi perszimuláció a Szegedi Törvényszéken

2017. október 6., péntek
Történelmi perszimuláció a Szegedi Törvényszéken

Zsúfolásig megtelt a Szegedi Törvényszék Díszterme szeptember 29-én a Kutatók éjszakája 2017 programsorozat törvényszéki rendezvényén, amelyre idén rendhagyó programmal készült a törvényszék.

A szegedi Igazságügyi Palotához érkező látogatókat

Tárkány-Szűcs Babett

, a törvényszék elnöke köszöntötte, majd egy rendhagyó törvényszéki séta keretében bírósági fogalmazók és ügyintézők segítségével megismerhették a Széchenyi téri épület történetét, a bírósági szervezetrendszer működését, a törvényszéken folyó programokat. Egy tárgyalóteremben szemléltették a talárviselés szabályait, a bírósági tárgyaláson a bíró, az ügyész és az ügyvéd szerepét, a büntető eljárások jellemzőit. A séta keretében bemutatásra került a bíróság szakkönyvtára és a könyvtárban fellelhető legrégebbi, 1804. évi kiadású kiadvány is, végezetül a látogatók megtekinthették az irattárat, a bűnjelraktárat, valamint az épület III. emeltén található fogdát is. A program második részeként a törvényszék dísztermében

Homoki-Nagy Mária

, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára ismertette a tanszék és a törvényszék együttműködése keretében – az Országos Bírósági Hivatal

Ráth György

bírósági történelem és hagyományápolás pályázat támogatásával – harmadik éve zajló bíróságtörténeti kutatásokat és azok eredményeit. Ezt követően ünnepélyes keretek között átadta a Szegedi Törvényszék történetét bemutató harmadik kiadványt, amely a „Fejezeteket a Szegedi Törvényszék magánjogi gyakorlatából” címet viseli. A törvényszék elnöke kiemelte egy olyan hivatás, mint az ítélkezés, csak akkor tud megfelelni korunk elvárásainak, ha az elődeink által elért és követendő hagyományainkból erőt tudunk meríteni. Ehhez pedig a múltunk megismerése szükséges. Mindehhez a meghirdetett pályázat kitűnő lehetőséget jelent, amelynek eredménye e sorban következő kiadvány, amely az épületek történetét és a bírák életét bemutató kiadványokat követi. A törvényszék a pályázat keretében vállalta, hogy a feltárt kutatás eredményei közül egy érdekesnek található esetet feldolgoz és korhű ruhákban tár a látogatók elé, amelynek bemutatóját célzottan időzítették a Kutatók éjszakája 2017. programsorozat időpontjára. A rendezvény záróakkordjaként az SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre hallgatóinak előadásában egy levéltári iratokból reprodukált jogeset került bemutatásra „Özvegyi jog megszüntetése az I. világháború árnyékában” címmel. A korhű jelmezekben bemutatott előadás során a látogatók bepillantást nyerhettek abba, hogy az I. világháború eseményei milyen hatással voltak a magánjog fejlődésére és a bírói gyakorlatra, milyen családjogi, öröklési és vagyoni kérdésekben kellett igazságot szolgáltatni a törvényszék bíráinak. A feldolgozott jogesetben egy I. világháborúban a przemysli erőrendszer ostromában elhunyt honvéd unokaöccse indított pert az eltűnt honvéd özvegye ellen az özvegyi jog megszüntetése céljából, hivatkozván arra, hogy az özvegy hűtlenné vált egykori nagybátyjához. A bíróság a széles körben lefolytatott tanúbizonyítás alapján azonban arra a megállapításra jutott, hogy az özvegy nem tanúsított hűtlen magatartást néha férjével szemben. A megvalósult program nem titkolt célja volt, hogy az érdeklődők jobban megismerhessék a bíróságokon folyó munkát, megismerhessék, és megérthessék a bíróság működését, a bírósági eljárások főbb jellemzőit, és a bíróság jelene mellett bepillantást nyerhessenek a szervezet múltjába is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.