Közélet

Nem felelt meg az előírásoknak az UNI-MED Szeged működése

Nem felelt meg az előírásoknak az UNI-MED Szeged működése

2017. október 19., csütörtök
Nem felelt meg az előírásoknak az UNI-MED Szeged működése

Az Állami Számvevőszék befejezte az UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft. gazdálkodásának 2012-2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését.

Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi jogokat a Szegedi Tudományegyetem nem szabályszerűen gyakorolta. A társaság működésének szabályozottsága nem felelt meg az előírásoknak, ennek következtében az átláthatóság és elszámoltathatóság nem volt biztosított. A bevételek és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű. A vagyongazdálkodás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A társaság észrevételében jelezte, hogy az ellenőrzött időszakot követően intézkedett tőkehelyzetének helyreállítása érdekében, emellett több szabályozási hiányosság megszüntetésére, valamint az előírásoknak megfelelő gazdálkodást biztosító intézkedések meghozatalára is sor került. Az Állami Számvevőszék az államháztartáson kívül működő közfeladat-ellátó rendszerek ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket a költségvetési szervek által alapított gazdálkodó szervezetek is átlátható módon használják fel. Az ÁSZ által ütemezetten végzett ellenőrzések keretében került sor az UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft. – mint intézményi társaság – ellenőrzésére. A Szegedi Tudományegyetem 100%-os tulajdonában lévő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság fő tevékenysége az ellenőrzött időszakban az egészségügyi szolgáltatás szervezésével fekvőbeteg ellátás volt. A társaság létrehozásának célja a betegellátás területén kihasználatlan piaci lehetőségek feltárása és kiaknázása a térítéses ellátások önálló szolgáltatásával magyar és külföldi ügyfelek részére. A társaság éves árbevétele az ellenőrzött időszakban folyamatosan növekedett, 2015-ben közel 100 millió Ft volt. A mérleg szerinti eredménye ugyanakkor mind a négy ellenőrzött évben negatív volt. Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi jogokat az alapító Szegedi Tudományegyetem nem az előírásoknak megfelelően gyakorolta. A társaság 2012-es és 2013-as beszámolóját a Szegedi Tudományegyetem a felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül fogadta el. A felügyelőbizottság 2015. május 28-áig nem rendelkezett ügyrenddel. A társaság saját tőkéje a 2013-2015. években nem érte el a társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőke mértékét; a Szegedi Tudományegyetem a jogszabályi előírások ellenére nem intézkedett a vagyoni helyzet helyreállítása érdekében, és nem biztosította a törvényes működéshez szükséges feltételeket. A társaság működésének szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzött időszakban nem rendelkezett számviteli politikával, 2014. január 1-jéig nem alkotta meg pénzkezelési szabályzatát és 2015. január 1-jéig több más, kötelezően elkészítendő szabályzata is hiányzott. Az elkészített szabályzatok tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A bevételek, az anyag- és személyi jellegű ráfordítások, valamint az értékcsökkenés elszámolása nem volt szabályszerű. A társaság kizárólag saját vagyonnal rendelkezett, azonban a vagyonnyilvántartása nem volt szabályszerű. Az éves beszámolók mérlegtételeit alátámasztó leltárt – a jogszabályi előírások ellenére – az ellenőrzött időszakban nem készítettek. Az ÁSZ jelentésében a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának kettő javaslatot, az UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének hét javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.