Közélet

Romsics az Emlékpontban: A szovjetek ragaszkodtak a trianoni határokhoz a II. világháború után

Romsics az Emlékpontban: A szovjetek ragaszkodtak a trianoni határokhoz a II. világháború után

2017. február 9., csütörtök
Romsics az Emlékpontban: A szovjetek ragaszkodtak a trianoni határokhoz a II. világháború után
emlekpont_tudomanyos_tanacskozas07_gs

Az Emlékpontban az 1947-es párizsi békeszerződésről szóló konferencián jártunk. Romsics Ignác nemcsak az újabb békediktátumról, hanem a világháború alatti angol és amerikai tervekről is beszélt.

„Második Trianon” címmel rendezett konferenciát az Emlékpont, egy nappal a párizsi békeszerződés aláírásának 70. évfordulója előtt. A hódmezővásárhelyi rendezvényen szlovákiai és magyarországi kutatók adtak elő, köztük

Romsics Ignác

akadémikus, az egri Eszterházy Károly Egyetem professzora, a Szegedi Tudományegyetem volt oktatója.

Miklós Péter

, az intézmény igazgatója rámutatott, nem véletlenül nevezik második Trianonnak az 1947-es békeszerződést, mert ekkor kellett végleg lemondani arról, hogy visszaállítható a revízió útján a történelmi Magyarország. Megjelent a Kárpát-medencében a Szovjetunió, s ha csak jelképesen, de három faluval tovább csökkent az ország területe. Nyitóelőadásában

Romsics Ignác

az előzményeket egészen 1920-ig vezette vissza, amikor Nagy-Magyarország területi és népességi egysége megbomlott. „Nyugodtan lehet ezt feldarabolásnak hívni” – jegyezte meg. Súlyosbította a helyzetet, s esélytelenné tette a beletörődést, hogy a nemzetiségi területek mellett magyarlakta vidékeket is elcsatoltak. Ezek többsége közvetlenül a határ mellett volt, Székelyföldet kivéve.

emlekpont_tudomanyos_tanacskozas01_gs

1938 és 1941 között visszakerült az országhoz az elvesztett területek egy része, így a politika célja ezek megtartása lett. „Magyarország sanszai nem voltak rosszak” – vélekedett az akadémikus. Az angolok, az amerikaiak, s végül a franciák már a ’30-as évek elején rájöttek a határok tarthatatlanságára. A háború alatt az Amerikai Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is foglalkoztak a határok rendezésével. Amerikában az 1930-as csehszlovák (a magyarnál kevesebb kisebbséget kimutató) népszámlálás alapján javasolták északon, a Felvidéken határkorrekciót, ami kisebb területet adott volna vissza hazánknak, mint az első bécsi döntés. Kelet felé a Partiumból juttattak volna – olyan részeket is, ami nem került vissza a második bécsi döntés eredményeképpen. A cél az lett volna, hogy mindkét oldalon azonos számú kisebbség legyen, ami garantálta volna a a magyarországi románok és a romániai magyarok jogainak tiszteletben tartását, vagy egy lakosságcsere lehetőségét. Bácskánál a Ferenc-csatorna lett volna a határ, itt is az etnikumok részleges átköltöztetésével. Az angolok hasonló tervekkel készültek, de a Partiumból többet juttattak volna, illetve Délvidék irányába szintén az amerikaiakkal megegyező elképzelésük volt, de nem tudták, hogy erről

Tito

marsallt hogyan győzzék meg. A britek – tanulva az I. világháború utáni rendezés hibáiból – föderációkat hoztak volna létre Európában. A keleti, Lengyelországtól Görögországig terjedő, ellensúlyozta volna Németországot és a Szovjetuniót. Később rájöttek, hogy így túl nagyok a vallási és a kulturális különbségek, s kettő, majd három kisebb föderációt terveztek helyette. Azonban ezek sem oldották meg azt a nehézséget, mert nem adtak arra választ, hogy Jugoszlávián és Románián keresztül húzódó, kulturális, vallási eltérések mentén kialakult vonallal mi történjen.

emlekpont_tudomanyos_tanacskozas05_gs

Míg az amerikaiak és az angolok érdek nélkül segítettek volna, a szovjetek csak saját stratégiai elképzeléseiket nézték. Az oroszok

Nagy Katalin

óta minél nagyobb pufferzónát próbáltak kialakítani Európa felé – így tett

Sztálin

is. Ő hamar leszögezte, nem érdeke a föderációk kialakítása. Visszavette a szövetségesekhez átállt Romániától Besszarábiát, de cserébe Erdélyt akarta adni. Csak az angolszászok rengeteg táviratán múlt, hogy a fegyverszüneti szerződésbe nem Erdély egészének, hanem csak nagyobb részének visszaadását ígéreték meg. Mivel Jugoszlávia és a háború előtt megszűnt, majd újjáalakult Csehszlovákia a győztesek oldalára került, így csak Románia felé lehetett volna változtatni a határon. Ezt az angolok és az amerikaiak mellett még a franciák is akarták, de a szovjetek nem. A Külügyminiszterek Tanácsa először 1945 szeptemberében tárgyalt a kérdésről, ahol csak a franciák hátráltak meg, de az angolok, amerikaiak nem. Végül 1946 májusában győzött a szovjet álláspont, pedig egy hónappal korábban még Sztálin azzal hitegette a magyarokat, hogy támogatja őket. A magyar közvélemény illúziókban élt, 70 százalékuk bízott Csallóköz, 56 százalékuk Partium és Kolozsvár megmaradásában. A magyarok maximálisan 22 ezer négyzetkilométert, minimálisan 11 ezret kértek Romániától, de a románokkal hiába próbáltak erről tárgyalni. 1946 júniusában fogadta

Truman

amerikai elnök a magyar delegációt, de a szovjetek beleegyezésétől tette függővé a támogatását, amit lehetetlen volt elérni. Az angolok szintén nem segítettek. Ezután már csak ötezer, majd négyezer négyzetkilométert kértek, de ezt sem adták meg. Végül a békekonferenciát követően a francia külügyminisztérium palotájában írták alá a békeszerződést. Visszaálltak a trianoni határok, s még át kellett adni három falut Csehszlovákiának Pozsony mellett. 1920 után a politikát a „Nem, nem, soha” jellemezte, most viszont a beletörődés. Két célt fogalmaztak a kor gondolkodói – köztük

Bibó István

is –: példát kell mutatni a kisebbségekkel való bánásmódban, s mindent szükséges megtenni a kisebbségben élő magyarságért. Ezekkel a célokkal azonban az új államszocialista rendszer szinte egyáltalán nem törődött.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.