Közélet

Semmi sem maradhat homályban! – A közérdekű adatok nyilvánosságért harcolnak a Mars tér egykori kereskedői

Semmi sem maradhat homályban! – A közérdekű adatok nyilvánosságért harcolnak a Mars tér egykori kereskedői

2016. április 11., hétfő
Semmi sem maradhat homályban! – A közérdekű adatok nyilvánosságért harcolnak a Mars tér egykori kereskedői
marsteribontas

A Mars téri piacberuházáshoz kapcsolódóan az ügyben érintett piacosok szerint közel 2000 szerződéssel, valamint egyéb adatokkal, például jegyzőkönyvekkel és bankszámlakivonatokkal tartozik a nyilvánosságnak a Szegedi Városkép és Piac Kft. A hét évvel ezelőtt még fősori építménytulajdonokkal rendelkező magánkereskedők a rekonstrukció adatait lassan egy évtizede kérik hiába, ennek tetejében most a piacüzemeltető önkormányzati cég a járásbíróságra citálta őket. Mint kiderült, adatkiadás hiányában a Piac Kft. több éve kényelmetlen helyzetben van, legfelsőbb bírósági ítélet végrehajtása alatt áll, jelen bírósági keresetében az ügy lezárását kéri. Az első tárgyalás nem várt fordulatokat tartogatott…

A szegedi Mars téri piacnak, városunk éléskamrájának kálváriája a kálvária, úgy tűnik, csak nem akar véget érni. Megállapíthatjuk, hogy Szegednek nincs szerencséje a vásárterekkel kapcsolatban. A Mars téri ügy is szemmel láthatóan a szegedi önkormányzat munkájával vonható össze ugyanúgy, mint a Cserepes sori piac a napokban országos médiavisszhangot is kiváltó esete. Ínyenc megjegyzésként csatolhatjuk az ügy leírásához, hogy a Mars téri piac (illetőleg a Szegedi Városkép és Piac Kft.) jogi képviselője ugyanaz a

Pintér Ferenc,

egykoron MSZP-s színeket képviselő városatya és jogi bizottsági elnök, aki a Cserepes Sori Piac Kft. ügyleteit is egyengeti – például a sztrájkot hirdető kereskedőkkel szemben. Úgy tűnik, a baloldali városvezetés erősen bízik abban, hogy az ügyvéd képes elrendezni a botrányszagú vitás ügyeket – még ha jelenleg egyik piaci ügy alakulása sem feltétlenül ebbe az irányba mutat...

Az adventi dózerolás utóélete

A Mars téri kereskedők és a piacot üzemeltető százszázalékos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság közötti jogi harc újabb állomásához érkezett a múlt héten. Az érintett kereskedők közül többeket rendkívül hátrányosan érintett a modernizációs köntösbe bújtatott átalakítás, értsd: többeknek földhasználati jogosultságuk folytán, államigazgatási eljárás keretében, jegyzői

(Mózes Ervin – a szerk.)

, építőhatósági jogkörben megállapított, érvényes, 2005-ben lepecsételt határozatuk van arra nézve, hogy a hatályos jog értelmében talajhoz rögzített építményeik önálló ingatlannak tekintendők. 2009 végén mégis azokat a Botka-féle városvezetés irányításával, a kereskedők, civil szervezetek és a Fidesz képviselőinek tiltakozása ellenére egy éjszaka alatt ledózerolták. A dózerek, daruk munkájának eredményeként a benyújtott vállalkozói számlákon lélegzetelállító mennyiségű közpénz elköltése szerepelt (ugyanis a SZEGEDma.hu információi szerint a számlákon szereplő tételek szerint Piac Kft. összességében bruttó 39,25 millió forintot(!) költött az egy éjszaka alatt lefolytatott, vitatható hátterű dózerolásra és ahhoz tartozó egyéb rendezési munkálatokra), és másnap reggelre „tiszta” lett a terület. Indulhatott a beruházás! Igaz, mindezek után több hónappal jogerőssé vált bírósági ítélet született: a birtokvédelem az ingatlantulajdonos kereskedőket is megillette, ezért a 2009. november 29-i cselekmény jogellenesen történt – ezt tartalmazta az elsőfokú bíróság indoklásában szereplő megállapítás, amelyet a másodfokú bíróság hatályában tartott. A kereskedők jogosultak lehetnek tehát a kártérítésre. Az is elképzelhető, hogy ennek folytán gyakorlatilag a mostani nagycsarnok helyén ma is végezhetnék tevékenységüket. Ehelyett az elpusztított ingatlanjaik és ellehetetlenített kereskedelmi tevékenységük folytán a totális megsemmisülés szélére sodródtak. Ez ügyben egyébként a SZEGEDma.hu értesülései szerint rendőrségi vizsgálatok és más büntetőeljárások vannak folyamatban. Nos, ezek az emberek évek óta küzdenek azért, hogy az európai uniós támogatással megvalósult Mars téri piacberuházás valamennyi közérdekű, közérdeklődésre számot tartó információját, szerződését mindenki megismerhesse. A cél tehát a nyilvánosság elérése, az átláthatóság és adott esetben a számon kérhetőség biztosítása.

Teljes nyilvánosságra kötelezte a Mars téri piacot a Legfelsőbb Bíróság

A kereskedők – akiket nem tekintett partnernek az akkori Szegedi Vásár és Piac Kft. vezetése – más eszközük nem lévén nyolc évvel ezelőtt kénytelenek voltak jogi útra terelni az adatszolgáltatási ügyet. Segítségükre sietett a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület (TASZ) ügyvédje,

Bodnár Beáta

, akinek közreműködésével - portálunk is többször írt már róla - a kereskedők pert nyertek a Legfelsőbb Bíróságon (LB).

A 2010-es LB-ítélet kimondta,

hogy a piacnak 15 napon belül a szegedi Mars tér átépítésével kapcsolatos beruházás előkészítésére és végrehajtására vonatkozó polgári jogi szerződéseket nyilvánossá, hozzáférhetővé kell tennie. Ezt követően a városi cég

hosszas huzavona után

három kötetben adott át bizonyos dokumentumokat. A kereskedőknek azonban határozott meggyőződésük, hogy ez a teljesítmény messze nem teljes körű, azaz nem kaptak meg minden iratot, így a Piac Kft. nem teljesítette az LB előírását. Így továbbra is szeretnék elérni, hogy a hiányzó szerződések és a beruházás összes egyéb iratai végre nyilvánossá váljanak.

mars_ter_kozerdeku_adatok_targyalas009

A múlt héten megtartott tárgyalás – mint már jeleztük – váratlan fordulatokat tartogatott. Egyrészről Pintér Ferenc a felperes Piac Kft.-t képviselve meglepő modorban kezdte a monológját. Szerette volna elérni, hogy a teremben megjelent kereskedők, vagyis az alperesek ne kaphassanak szót, csak ügyvédjük, Bodnár Beáta. Ezt az önmagán sokak szerint túlmutató felvetést nemcsak az érintettek, de a bíró is elfogadhatatlannak nevezte, így természetesen a jelen lévő piacosok is szót kaphattak. A másik meglepetést az önkormányzati cég jogi képviselőjének azon kijelentése szolgáltatta, miszerint az érintett piacosok a cég jogkövető magatartásának jegyében megkaphatják valamennyi dokumentumot, megtekinthetik őket, és másolatokat is készíthetnek a személyes adatok kitakarásával, sőt a fényképfelvétel készítését sem tartotta lehetetlennek. A kereskedők kijelentették: nyolc év óta ez az első alkalom (!), hogy bárki ilyet felajánl nekik (ezt a bíró rácsodálkozó kérdésére többen megerősítették!), és megjegyezték, korábban jó pár iratot kikértek már a hosszú évek során, mégsem kapták meg azokat a város gazdasági társaságától...

Még mintegy 2000 iratot akarnak megismerni az érintettek

Ügyvédjük, Bodnár Beáta hangsúlyozta, a Legfelsőbb Bíróság minden olyan polgárjogi szerződés kiadására kötelezte az önkormányzati céget, amelyek a Mars téri piacfelújítási projekt előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódnak. Ez álláspontjuk szerint máig nem valósult meg, azaz a városi cég nem hajtotta végre az LB egyértelmű döntését. 1478 eddig ki nem adott, az érintettek által konkrétan megnevezett szerződés, valamint további 500-600, a beruházáshoz kapcsolódó egyéb dokumentumot akarnak megismerni a kereskedők. Ezek a kontraktusok számos területet ölelnek át a bontási anyagok elszállításától, a burkolatfelszedéstől kezdve az új nagycsarnok műszaki vezetésén, műszaki ellenőrzésén át egészen a fakivágásig és azok értékesítésig. A tárgyaláson a továbbiakban az is nyilvánvalóvá vált, hogy az állami, önkormányzati és uniós beruházások iratanyagai az adatszolgáltatási törvény értelmében nyilvánosnak tekintendők, így a Mars téri projekt anyaga is. A jogszabály szerint ennek csak akkor lenne akadálya, ha nemzetvédelmi ügyeket sértene. Mivel ez nem áll fenn, ezért az adatok nem tekinthetők személyesnek, valamint üzleti titkoknak. A beruházás gazdája, a rekonstrukció lefolytatója köteles publikálni minden iratot. Így az előzőekben kiadott, háromkötetes adatszolgáltatási listából a fenti szerződések mellett pontosan a leglényegesebb iratok hiányoznak a projekt lebonyolítását érintően - állítják az alperesek. Például többek között még mindig nem nyilvánosak a beruházáshoz kapcsolódó vállalkozói kifizetések bankszámlakivonatai és a közbeszerzési dokumentumok, amelyek igazolnák, hogy minden megnyugtató törvényes módon zajlott a közel 2 milliárdos beruházás folyamatában.

További komoly jogi összecsapásokra készülnek

Egy a tárgyaláson elhangzott alperesi javaslat szerint 15 napon belül legyenek nyilvánosan elérhetőek a dokumentumok egy közös platformon, a városi cég honlapján; úgy, hogy ezen az szvp.hu felületen külön menüpont alatt hozza nyilvánosságra a piac a projekt előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsoló valamennyi iratot, melyek megismeréséhez joga van a nagyközönségnek

(az interneten eddig is olvashatóak voltak adatok, ám a kereskedők véleménye szerint ezek nem teljes körűek – a szerk.).

Az érintett javaslattevő egyébként tizenöt pontban határozta meg, minek a nyilvánosságát akarják elérni, amelyek szorosan a beruházás végrehajtásához kötődnek: e körbe tartozik többek között például a projektkommunikáció, az informatikai és a parkolási rendszer kiépítése, a kapcsolódó közbeszerzések és a vállalkozói teljesítésigazolások. További komoly jogi összecsapásra készülhetünk, hiszen az önkormányzati cég ügyvédje, Pintér Ferenc – akit egyébként a tárgyaláson személyeskedésektől sem mentes viselkedése miatt az ügy bírája rendre is utasított – a tizenöt pontból tíz esetében vitatta, hogy ezek a beruházás végrehajtásához kötődnének.

mars_ter_kozerdeku_adatok_targyalas001

Emlékezetes, a Mars téri beruházással kapcsolatban a szegedi közgyűlés 2010. december 10-én hozott egyhangú határozatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) jelzéséhez igazodva, miszerint az NFÜ csak abban az esetben hajlandó az úgynevezett városrehabilitációs projekt támogatási szerződését aláírni, ha Szeged a piaci kereskedők kártérítési igényeinek kielégítése érdekében külön költségvetési forrást jelöl meg a 2010-es, illetve majd a következő évi, 2011-es büdzséjében. A közgyűlési „zöld jelzés” utáni hetekben, hónapokban érkezhetett meg az uniós pénz Szegedre. A mindenki számára hozzáférhető e-cegjegyzek.hu internetes portál, valamint az Opten céginformációs rendszer adatai alapján a kereskedők cikkünkben is említett ügyében a nyilvános adatközlésre irányuló végrehajtást 2010. november 26-án rendelték el a Szegedi Városkép és Piac Kft. (jogelődje: Szegedi Vásár és Piac Kft.) ellen, tehát még jóval azelőtt, hogy a közgyűlés jóváhagyta volna az NFÜ kérését. Kérdés, hogyan kaphatott Szeged a Mars téri beruházásra pénzt a végrehajtási eljárás ideje alatt, s ha kapott, mi módon és miért. A kereskedők véleménye szerint erre akár napokon belül is választ lehet találni a hivatalos fórumok segítségével.

Családok mentek tönkre, avagy az adatkérés tétje

Az alperesek mindenesetre az ügyben lapunknak nem kívántak bővebben nyilatkozni. Elmondásuk szerint az elmúlt hét év alatt rengeteg megaláztatást és jogtalanságot éltek át, szeretnék magukat távol tartani minden további negatív örvénytől – mondják. A Mars téri beruházás nyilvános adatainak közlésével csak egyet szeretnének elérni, vizsgálni és megérteni, hogy a városvezetésnek miért volt ennyire fontos szélvész gyorsasággal felújítani a piacot olyan áron, hogy abba családoknak kellett tönkremenniük. A nyilvános adatokat mindenféle rosszindulat és tét nélkül kérték ki még évekkel ezelőtt. Az események azonban azt mutatják hét év után, hogy pontosan a piac- és városvezetés csinál ebből ügyet, nem teszi átláthatóvá a Mars téri beruházást. Úgy látszik, hogy a folyamatnak mégis van tétje. Az önkormányzat számára. A nyolc éve tartó történet tehát újabb tárgyalási fordulóval, fordulókkal megy majd tovább. A fejleményekről természetesen beszámolunk.

Pintér M. Lajos - Tóth Marcell

A Mars téri piacberuházáshoz kapcsolódóan az ügyben érintett piacosok szerint közel 2000 szerződéssel, valamint egyéb...

Közzétette: Szegedma Hírportál – 2016. április 10.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.