Közélet

Somorjai Ádám: Mindszenty nemzetünk hőse!

Somorjai Ádám: Mindszenty nemzetünk hőse!

2013. október 6., vasárnap
Somorjai Ádám: Mindszenty nemzetünk hőse!
somorjayadam_gs

Hazánk nemzeti hősének nevezte Somorjai Ádám pannonhalmi bencés Mindszenty Józsefet, aki a keresztény nemzet szolgálatának szentelte életét. A bíboros, hercegprímásról szóló kötetek szegedi bemutatóján arról is beszélgettünk a Vatikáni Államtitkárság Levéltárának főmunkatársával, hogy miként élte meg magyarságát Mindszenty.

Először 1990-ben írt könyvet

Somorjai Ádám

pannonhalmi bencés, a Vatikáni Államtitkárság Levéltárának főmunkatársa Mindszenty Józsefről, majd közel tíz évvel később kezdett el újra foglalkozni a bíboros, hercegprímás munkásságával. Az SZTE Őszi Kulturális Fesztiválja keretében a Rektori Hivatal épületében

mutatták be

a

Zinner Tibor

jogtörténésszel közösen írt Mindszenty levelezéseit feldolgozó köteteit, melynek kapcsán a kutatómunka menetéről is beszélgettünk a bencés szerzetessel.

- Mindszenty József életének egy jelentős részét magányosan töltötte, félrabságnak nevezte azt az időszakot, amit a budapesti amerikai nagykövetségen töltött, az egyház ügyeivel sem tudott foglalkozni. Mi a jelentősége a bíboros, hercegprímás életének, munkásságának ennek fényében?

- Igaz, nem élhette meg, de 1989-ben bekövetkezett az, amire ő várt.

Mindszenty József

egész életében hű maradt az elveihez, a keresztény Magyarországhoz, és vállalta ezért az üldöztetést is. 1975-ben meghalt, de a rendszerváltáskor megadatott az a lehetőség, hogy aki akar, keresztényként élheti meg magyarságát. A nemzetet és az egyházat együttesen szerepeltette, értelmezte. A Szeizmográf a Szabadság téren – Mindszenty bíboros levelezései az USA elnökeivel és külügyminisztereivel 1956-1971 című könyvben ismertetett leveleiben is a nemzetet helyezte az első helyre, a keresztény nemzet szolgálatát a Szent István-i gondolat jegyében.

- Ő Magyarország utolsó hercegprímása volt, és a történelmi országhatárokon belül élők hercegprímásának tartotta magát. Ez megnyilvánult valamilyen formában a tevékenysége során, illetve a leveleiből kiderült erre nézve valami?

- Több alkalommal emelte fel a szavát a történelmi Magyarország hercegprímásaként, mert azt akarta, hogy a Szent István által alapított püspökségek megmaradjanak. Így például a szabadkai egyházmegye felállítása ellen is szólt. Az államhatárok megváltoztatását nem feltétlenül gondolta szükségesnek, de az egyházmegyei határokat megváltoztathatatlannak tartotta.

somorjaiadam_gs

- Szerepét illetően nem feltétlenül volt egyetértés egyházi berkekben sem. A halálát követően történt változás e téren a Vatikán részéről?

- A Vatikánnak nincs úgymond hivatalos véleménye, a szentté avatási kongregáció foglalkozik Mindszenty-ügy aktáival, de ez egy hosszú folyamat. Emlékezetes, hogy amikor

VI. Pál

pápa felszólította, hogy mivel huszonöt éve üres az esztergomi főegyházmegye, mondjon le, akkor azt válaszolta, hogy ő Magyarország legitim hercegprímása, ami közjogi méltóság, így nem mondhat le. Megjegyzem, azt elfelejtette közölni, hogy egy olyan alkotmány értelmében van ez a tisztsége, ami 1946-ben megszűnt. Ez jelenti azt is, hogy még 1973-ban is a királyság alkotmányát tartotta legitimnek.

- Említette a boldoggá avatást. Változtathat az ő megítélésén, ha lezajlik a folyamat, s ez megtörténik?

- A boldoggá avatás folyamatát részletesen szabályozza az egyházjog, melynek során azt vizsgálják, hogy valóban szentéletű volt-e, vagyis hogy a keresztény erényeket heroikus módon gyakorló emberről van-e szó. Mindszenty József esetében a bátorság és az erősség erénye természetesen kimutatható, a bölcsesség erénye azonban a mai kritikák szerint kevésbé. Ha a katolikus egyház úgymond elprivatizálja őt a boldoggá avatással, akkor például a reformátusok kevésbé fognak ragaszkodni hozzá, a nem hívők még kevésbé, pedig ő egy ökomenikus alakja a magyar történelemnek, egy nemzeti hős.

- A bíboros, hercegprímás iratait, leveleit megszerezni nem volt egyszerű a kötetekhez. A könyvbemutatón is elhangzott, hogy az Amerikai Egyesült Államokba el kellett mennie. Lát arra valamilyen esélyt, hogy ez a helyzet változik, s könnyebben hozzá lehet majd férni például az ő leveleihez?

- Valóban Amerikáig el kellett menni ahhoz, hogy az eredeti Mindszenty által írt leveleket, s azokat kísérő diplomáciai iratokat megtaláljam.

Eisenhowernek, Kennedynek, Johnsonnak

és

Nixonnak

, valamint külügyminisztereiknek írt mintegy 120 levél szerencsére kutatható, sőt akár le is lehet fotózni azokat. Gyakorlatilag a tengerentúlra csak fényképezni kell elmenni, igaz azt is tudni kell, hogy hol találhatóak az irodatok, s melyik dobozt kell kinyitni. Budapesten van egy Mindszenty-kéziratokat tartalmazó levéltár, illetve van a nevéhez köthető alapítványnak is levéltára. Az lenne a jó, ha ott a fellelhető fogalmazványokból, iratokból összeállítanának eredeti, általa szövegezett leveleket tartalmazó gyűjteményt, s ez megkönnyítené a kutatók munkáját. Azt sem szabad elfelejteni, hogy számtalan irat el van zárva még a szakemberek elől is, ezért úgy gondolom, Mindszenty József életéről a jövőben is megtudhatunk fontos adalékokat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.