Közélet

Hibás kérdés a népszámlálási kérdőívben?

Hibás kérdés a népszámlálási kérdőívben?

2011. szeptember 9., péntek
Hibás kérdés a népszámlálási kérdőívben?

Máté-Tóth András valláskutató szerint a 2011-es népszámlálási kérdőívben hibásan szerepel a vallási hovatartozás kérdése, a válaszok emiatt nem lesznek alkalmasak sem a 2001-es népszámlálás eredményeivel, sem nemzetközi eredményekkel való összevetésre, még kevésbé későbbi kormányzati stratégiák és döntések megalapozására.

A Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékét vezető professzor az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írja: a kérdőívben szereplő Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát? fordulat nem népszámlálási, hanem valláskutatási kérdés. A népszámlálás célja a lakosság alapadatainak rögzítése, vallási tekintetben az egyházak tagságára vonatkozó teljes mintavételre alapozott adatok gyűjtése. A vallási közösséghez tartozás érzése és a formális odatartozás között jelentős különbség van. Ez a különbség nagyobb a hagyományos nagy egyházak esetében, és kisebb a kisebb és újabb vallási közösségek esetében - hívja fel a figyelmet. A 2001-es kérdőívben - amely a válaszadó vallását, hitfelekezetét tudakolta - a népszámlálás magyarországi hagyományainak megfelelően tették fel a kérdést. A 2011-es kérdőív eltérő megfogalmazása nem teszi lehetővé a nyert adatok összehasonlítását. A 2011-es kérdőív kérdése és válaszalternatívái következetlenek. A fő kérdés "érzi magát" fordulatot tartalmaz, a tagadó válaszalternatíva elhagyja az érzést, és a "nem tartozik" fordulatot alkalmazza. Az idei kérdőív a 2001-eshez képest kiegészül az "ateista" válaszlehetőséggel, amely filozófiai és hitvallási kérdés, egyáltalán nem illik a vallási intézményhez való tartozás kérdéskörének logikájába. A professzor szerint alapvető kérdőív-szerkesztési törvény, hogy egy modulon belül az adott minta véleményét teljesen lefedő alternatív válaszok kínálhatók csak fel. A válaszok megoszlása csak így képezheti le a megkérdezettek véleménymegoszlását, átfedések nélkül. Márpedig a felekezethez tartozás érzése és az ateista hitvallás egyszerre is jellemezheti a megkérdezettek egy részét, sőt például a buddhista vallás hívei a legtöbb esetben ateistának vallják magukat. Érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a nagy szakmai tekintélyű Központi Statisztikai Hivatal egy ilyen rendkívül lényeges adatgyűjtés alkalmával, mint ami a tízesztendőnként megismételt népszámlálás, a vallási hovatartozásra vonatkozóan - semmibe véve a szakmai előkészítés során megfogalmazott javaslatokat - ilyen következetlen és hibás kérdést tesz fel - hangsúlyozza

Máté-Tóth András

. A népszámlálás vallási adatainak használhatósága és megbízhatósága érdekében a kérdőív azonnali módosításra szorul, vagy a kérdezőbiztosok felkészítésénél kell figyelembe venni a felvetett problémákat - közölte az egyetemi tanár. A professzor szerint a kérdőíven a Mely egyháznak, felekezetnek (vagy más vallási közösségnek) tagja? kérdésnek kellene szerepelnie, amelyre az egyház megnevezésével, illetve az egyik egyháznak, felekezetnek (vagy más vallási közösségnek) sem tagja fordulattal felelhetnének az emberek, vagy megtagadhatnák a válaszadást. Az MTI megkeresésére a Központi Statisztikai Hivatal későbbre ígért reagálást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.