Közélet

Magyar Anna: Felelősséggel tartozunk intézményeinkért

Magyar Anna: Felelősséggel tartozunk intézményeinkért

2009. szeptember 3., csütörtök
Magyar Anna: Felelősséggel tartozunk intézményeinkért
Heves vita alakult ki a Csongrád Megyei Közgyűlés csütörtöki ülésén a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló napirendi pontnál. A képviselők egy része sérelmezte, hogy Magyar Anna közgyűlési elnök a tulajdonosi bizottság javaslatát némiképp módosítva fogadta el az intézményi felújításokra szánt források elosztásáról szóló döntésénél. A határozatot végül nem fogadták el, így egyelőre nem indulhatnak el a felújítási munkálatok. A történetekről Magyar Annát kérdezte a SZEGEDma.hu. A közgyűlés ülésén a polgári frakció néhány tagja – így elsősorban Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármester – nem értett egyet azzal, hogy Magyar Anna a tulajdonosi bizottság által javasoltakkal szemben a Napsugár Otthon mórahalmi tagintézményének felújítására szánt összeget, 6,5 millió forintot az idősotthon kisteleki tagintézményének beruházására csoportosította át. A vita hevében a közgyűlés megszavazta, hogy Magyar Anna a következő ülésre készíttessen olyan előterjesztést, mely elvenné tőle azt a jogosítványt, hogy dönthessen a bizottsági javaslatról. Halmai László, a tulajdonosi bizottság elnöke kezdeményezésére azt is elfogadták, hogy a szakértői szerződések megkötéséről ne az elnök, hanem a közgyűlés döntsön. A végszavazásnál azonban visszakoztak a képviselők, s végül nem fogadták el a saját maguk által módosított határozatot. Mindez azt jelenti, hogy egyelőre az intézményi felújítások sem indulhatnak el. Miért döntött a 6,5 millió forint átcsoportosításáról? – tettük föl a kérdést a közgyűlés után Magyar Annának. „A 60 millió forintos intézményfelújítási pályázatra 260 millió forintos céltámogatási igény érkezett, így a tulajdonosi bizottság is rendkívül nehéz helyzetben volt a döntésnél. Ráadásul mindegyik intézményünk jogos igényekkel lépett föl, ám sajnos a kormányzat az elvárhatónál jóval kevesebb forrást biztosít a működésre, azaz kevesebb jut felújításra is. A bizottság fájó szívvel utasította el a Napsugár Otthon kisteleki és ruzsai tagintézményének tetőfelújítási kérelmét, bár ehhez már tavaly megvettük a cserepeket. Úgy láttam, hogy mindenképpen hozzá kellene kezdeni a tetőfedéshez. Azért gondoltam, hogy egy intézményen belül az egyik tagintézménytől a másikhoz csoportosítok át, mert ez 'házon belül' marad, másrészt pedig a polgármester úr már régóta kezdeményezi, hogy átveszi a városhoz a mórahalmi intézményt, ezért az erről szóló döntésünkig érdemes elhalasztani az ottani felújítást” – felelt az elnök. Magyar Anna szerint bár sajnálatos, de teljességgel érthető, hogy a kormányzati megszorítások árnyékában, a baloldali politikai elit döntési által is okozott gazdasági válság hatására nehéz helyzetbe sodródott települések megyei önkormányzati képviselői késhegyre menő csatákat vívnak egymással érdekeik érvényesítéséért. „Természetesen megértem azokat a polgármestereket, akik a megyei közgyűlésben is településük boldogulásáért küzdenek, mégis helyesnek érzem az átcsoportosításról szóló döntésemet. Sajnálom, hogy a közgyűlés végül nem szavazta meg a költségvetési határozatot, mert ezzel minden döntést elutasított: 'kiöntöttük a fürdővízzel a gyereket is'. Emiatt egyik felújítás sem kezdődhet el, pályázati önerőket nem tudunk naprakészen biztosítani, és egyéb célok finanszírozása is késedelmet szenved. Én egyébként megszavaztam a közgyűlés által módosított költségvetést, mert fontosnak tartottam, hogy ne késleltessük a felújításokat. A lehető legrövidebb időn belül rendkívüli közgyűlést hívok össze, hadd induljon a munka mielőbb” – ígérte meg. A közgyűlés elnökétől arról is érdeklődtünk, hogyan értékeli, hogy saját frakciójának tagjai meg akartak vonni tőle bizonyos jogköröket. „Az én lépésemet a gazdasági racionalitás és az intézmények érdekei motiválták, de elfogadom, hogy ezt mások érzelmi kérdésként fogták föl településük védelmében. Teljesen érthetőnek tartom a polgármesterek, így Nógrádi Zoltán reakcióit, hiszen minden település a források megszerzéséért küzd a nehéz helyzetben. Ugyanakkor nekem elnökként racionálisan, felelősségteljesen kell irányítanom a megyei intézményrendszert. Az eddigi hatékony munkánkat többek között az is bizonyítja, hogy az Állami Számvevőszék kiválóra minősítette a megye gazdálkodását. Így aztán egyáltalán nem érzem szerencsésnek, hogy indítványomra a jogköreim elvonásával igyekeztek válaszolni. Ezt egyébként a végszavazással vissza is vonták, azaz talán meggondolták magukat. Még egyszer hadd tegyem világossá: nehéz, de megfontolt döntést hoztam, és nincs okom arra, hogy visszavonjam. Nem kellene a kormányzatnak az önkormányzatokat kivéreztetnie, és akkor nem kerülnénk ilyen nehéz dilemmák elé” – zárta szavait.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.