Közélet

Lófara: bonthatják a kerítést is

Lófara: bonthatják a kerítést is

2009. augusztus 22., szombat
Lófara: bonthatják a kerítést is

A Reök-palota előtti 3. Honvéd Huszárezred emlékművét már elszállították restaurálásra. A szegedi városvédők azonban tovább harcolnak azért, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által kegyeleti emlékhelynek minősített emlékművet a szoborkerttel együtt tartsák meg eredeti állapotában, s úgy újítsák föl; a terület átépítésénél vegyék figyelembe a bizottság döntését. Információnk szerint azonban már a kerítés bontási engedélyét is megkapta a szegedi önkormányzat néhány nap leforgása alatt.

A huszárszobor építési-bontási engedélyeztetése a makói önkormányzathoz került, ahol néhány hét leforgása alatt mindent rendben találtak, s a jegyzői hivatal áldását adta az alkotás áthelyezéséhez. A szoborkertet övező műemlék jellegű kerítés építési-bontási engedélyeztetésének eljárására a regionális államigazgatási hivatal Hódmezővásárhely jegyzőjét jelölte ki. A SZEGEDma.hu utánajárt, megvan-e az engedély, ami immár végleg pontot tehet az ügy végére. Megkeresésünkre a vásárhelyi polgármesteri hivatal sajtóreferense,

Göbl Vilmos

az alábbi nyilatkozattal válaszolt. „A Regionális Államigazgatási Hivatal Szeged Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjének kérelme alapján a 3. Honvéd Huszárezred lovasszobor áthelyezéséhez szükséges építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lefolytatására Makó város jegyzőjét jelölte ki, aki az engedélyt megadta. Ezt követően az államigazgatási hivatal Hódmezővásárhely jegyzőjét jelölte ki a szobrot szegélyező díszkert körül lévő díszrács és műkőszegély elbontásával és újjáépítésével kapcsolatos építéshatósági engedélyezési eljárás lefolytatására. Mivel a szobor áthelyezésére Makó Város jegyzőjének engedélye már jogerőre emelkedett, a tervezett bontási munka rendelkezett a szükséges biztonsági, környezetvédelmi, műszaki és a kulturális örökségvédelmi szakhatósági engedélyekkel, Hódmezővásárhely jegyzője az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 36. §, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti – műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 33§-ban meghatározottak szerint az engedélyt megadta. Amennyiben Makó város jegyzője nem engedélyezi a 3. Honvéd Huszárezred lovasszobor áthelyezését, Hódmezővásárhely jegyzője az eljárás során nem ad engedélyt a kerítés elbontására, elmozdítására.”

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.