Közélet

Megyei közgyűlés: Iskolaátadás, ópusztaszeri gondok

Megyei közgyűlés: Iskolaátadás, ópusztaszeri gondok

2008. november 28., péntek
Megyei közgyűlés: Iskolaátadás, ópusztaszeri gondok

Fotók: Gémes Sándor

Heves viták bontakoztak ki a Csongrád Megyei Közgyűlés csütörtöki ülésén azzal kapcsolatban, hogy Szentes, Hódmezővásárhelyi és Mórahalom városa megyei fenntartású oktatási és szociális intézmények működtetésének, illetve tulajdonjogának átvételére jelentette be igényét. A polgári oldal egyes vezérszónokai a megye fokozatos lebontására irányuló kísérletet vélték felfedezni a kezdeményezésekben. A közgyűlés végül - törvényi kötelezettségének eleget téve - két szentesi középiskola átadásáról döntött, a további intézmények esetében tárgyalásokat kezdeményez a települési vezetőkkel. A monstre, több mint nyolcórás ülésen közel harminc további előterjesztést tárgyaltak a képviselők.

Még a napirend elfogadása előtt

Magyar Anna

közgyűlési elnök bejelentette: a foglalkoztatás-egészségügyi szerződésekkel kapcsolatos korábbi botrány ügyében véget ért a hivatali belső ellenőrzés, melynek alapján vétkes kötelezettségszegés gyanújával fegyelmi eljárások indulnak. Hozzátette: az érintett szerződések semmisek, a megyei önkormányzatnak és intézményeinek nincs kifizetési kötelezettsége, s ellátatlan szolgáltatásról sincs tudomása. A megyei főügyészség pedig arról értesítette az önkormányzatot, hogy bűncselekmény hiánya miatt elutasította a vonatkozó tárgyban tett korábbi feljelentést.

Aki egyes számban beszél, az bizony hazudik

Az előzetes forgatókönyvtől némiképp eltérve a régió két európai parlamenti képviselője, a néppárti

Becsey Zsolt

és a szocialista

Tabajdi Csaba

beszámolójával indult a Csongrád Megyei Közgyűlés csütörtöki ülése. A két politikus elmúlt négyéves tevékenységéről tájékoztatta a megyei képviselőket. Becsey Zsolt kiemelte annak jelentőségét, hogy a Dél-Alföld képviselőket tudhat az EP-ben. Eredményiről szólva úgy fogalmazott, hogy tudatosan a magyarországi régió, illetve Vajdaság, a vajdaságiak érdekeiért állt ki, küzdött az elmúlt évek során. Ebbéli tevékenységét

Kozma József,

a szocialisták megyei frakcióvezetője is dicsérettel illette, mondván: nem tudott úgy Vajdaságban járni, hogy ne találkozott volna a néppárti politikussal vagy egy korábbi látogatásának jó hírével. Becsey a továbbiakban a kis- és középvállalkozások támogatásának szükségességét hangsúlyozta, illetőleg arról beszélt, hogy 2009 végére vízummentesség lehet Szerbiával, de maga részéről szükségesnek tartaná a kettős állampolgárság intézményének megteremtését. A polgári frakció vezetője,

Martonosi György

felvetésére - a makói kistérségben szinte kizárólag a baloldali vezetésű települések jutnak uniós forrásokhoz - pedig azt válaszolta: az uniós támogatások elosztásáról itthon kell tárgyalni, vizsgálódni, hiszen régen rossz, ha Brüsszelben verjük nagydobra, hogy nem megfelelően működik a magyar demokrácia. Tabajdi Csaba a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés kérdéseiről, a hazai vállalkozásoknak jutó méltánytalan mezőgazdasági támogatások ellen tett lépéseiről értekezett; kifejtette többek között, hogy a következő időszakban rendkívül komolyan kell figyelnünk a közös agrárpolitikára, s nagyon észen kell lennünk, mert sokan szeretnék azt leépíteni. Úgy fogalmazott, hogy a magyar EP-képviselők egymásra vannak ítélve, csak együtt érhetnek el eredményeket, „aki egyes számban beszél, az hazudik".

A megye jövőjéről vitáztak az intézményátadások kapcsán

Az ülés délutáni részében az intézményátadásokkal, illetve az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (ÓNTE) Kht. veszteséges gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztések jelentették a fő témát. A képviselők a szentesi Horváth Mihály Gimnázium, illetve tagintézménye, a Boros Sámuel Szakközépiskola, az ugyancsak szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola és tagintézménye, a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, illetve a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Általános Iskola, valamint a Mórahalmi Idősek Otthona további sorsáról tárgyaltak, mivel az érintett települési önkormányzatok bejelentették igényüket azok fenntartói, illetőleg tulajdoni jogának átvételére. A közgyűlési elnök előterjesztésében a Horváth Mihály és a Boros Sámuel iskolák fenntartói jogának átadásával értett csupán egyet, hiszen ezt törvényi kötelezettségek szabályozzák: a tanulók létszámában négy évre visszamenőleg ötven százalék fölötti a szentesiek száma. A másik két iskolában nem volt meg a szentesi tanulók többsége, s a vásárhelyi és mórahalmi intézmény kapcsán sem állt fenn a jogszabályi kötelezettség, ezért Magyar Anna nem támogatta azok átadását. Módosító indítvány érkezett

Nógrádi Zoltán

részéről: a polgári politikus, Mórahalom polgármestere a másik két szentesi, valamint a vásárhelyi iskola és a mórahalmi otthon ügyében is tárgyalások megkezdését javasolta a közgyűlési elnök és a települési vezetők között.

Halmai László

, a tulajdonosi bizottság polgári elnöke azt mondta: a megye tulajdonosi érdekeivel összeegyeztethetetlen lenne, ráadásul precedenst teremtene, ha lemondana ezen intézményekről. A szocialista

Szirbik Imre,

Szentes polgármestere viszont csatlakozott Nógrádi javaslatához, rövid tárgyalási határidőt indítványozva, s szintén az átadások azonnali elutasítása ellen ágált Kozma József is.

Bodó Imre,

Tiszasziget első embere, polgári képviselő ezzel szemben úgy vélekedett: a megyének megfontoltan kell kezelnie saját vagyonát, hiszen beláthatatlan folyamatok indulhatnának meg az intézmények átadása után, s Magyar Anna is azt mondta: nem a megye lebontásán, hanem annak fenntartásán kellene fáradozni. Nógrádi szerint viszont az intézmények érdeke a minél nagyobb normatíva elnyerésének lehetősége. A heves vitában Martonosi György egyetértett a tárgyalási folyamatokkal, ám ő is úgy fogalmazott: mivel a megye nem ér véget 2010-ben, intézményeinek egyben kell maradniuk. A közgyűlés végül 16 igen, 8 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadta Nógrádi Zoltán módosító javaslatát, így - határidő nélküli - egyeztetések kezdődnek a Zsoldos, a Pollák és a Kozmutza iskolák, illetve a mórahalmi otthon ügyében, a Horváth Mihály és a Boros Sámuel középiskolák 2009-es átadását pedig támogatták a képviselők. Ennek szakmai-technikai kérdéseiről - például hogy egyben vagy külön történik-e - még nincs döntés.

Tagi kölcsönt kap Ópusztaszer

Szintén hosszan elnyúlt az ÓNTE Kht. veszteséges gazdálkodásáról szóló vita is, mely egy idő után zárt ülésbe fordult át. Itt végül arról határoztak a testület tagjai, hogy a következő, december 18-i közgyűlésen újra napirendre kerül az emlékpark ügye, addigra előterjesztést kérnek a kht. vezetőségétől a további működtetéssel kapcsolatban. A fenntartó 30 millió forintig tagi kölcsönt is nyújt a támogatások hiánya, illetve a csökkenő látogatószám miatt likviditási gondokkal küzdő kht.-nak: ezt 2009. március 30-áig kell visszafizetni, felhasználásáról azonban a következő ülés előtti napig, december 17-éig be kell számolni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.