Közélet

Nagyfeszültségű távvezeték: civil egyesület alakult

Nagyfeszültségű távvezeték: civil egyesület alakult

2008. augusztus 1., péntek
Nagyfeszültségű távvezeték: civil egyesület alakult

Fotók: Gémes Sándor

A csütörtökön este az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Központban mintegy száz fő részvételével megtartott lakossági fórumon megalapították az „Élhető Környezetért" környezetvédelmi egyesületet azok a szegedi civilek, akik a

Szeged-Újszeged nagyfeszültségű villamos vezeték tervezett feszültségemelése ellen tiltakoznak. Elnöknek a Töltés utcában élő ügyvédet, Bálint Gyulát választották, aki azt ígérte: ott lesznek minden kilométerkőnél, azaz jogos érdekeik védelmében egyrészt tovább keresik a kompromisszumot, másrészt minden lehetséges fórumon és eszközzel támadják a Démász kilátásába helyezett lépését.

A SZEGEDma.hu

korábban részletesen beszámolt róla

, hogy adott esetben peres úttól sem riadnak vissza a Szeged-Újszeged nagyfeszültségű villamos vezeték nyomvonalán élők, akik elfogadhatatlannak tartják, hogy a Démász Zrt. 22-ről 120 kilovoltra emelje 70-es években épített vezetékben a feszültséget.

A WHO is figyelmeztet a veszélyekre

Sokak szerint ennek súlyos egészségkárosító kockázatai lehetnek, illetve az áramszolgáltató lépése drasztikusan csökkenti az érintett ingatlanok értékét. Különösképpen az újszegediek, a Töltés utcában lakók aggódnak, hiszen házaik, gyermekeik bölcsődéje fölött húzódik a magasfeszültségű vezeték, kertjeikben állnak annak tartóoszlopai. Bár jelenleg senki sem jelentheti ki biztosan, hogy a magasfeszültség rákot okoz, ugyanakkor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2001-ben és 2007-ben is potenciális rákkeltőnek minősítette azt. A WHO vizsgálatokkal támasztotta alá, hogy a gyermekkori leukémia kialakulását bizonyítottan, sok más idegrendszeri vagy daganatos betegség kockázatát nagy valószínűséggel növeli a nagyfeszültségű vezeték elektromágneses sugárzása. Mindez egyebek mellett abból a szakmai anyagból derül ki, melyet

Szente Magdolna

, az SZTE élettani tanszékének professzora, az operatív bizottság egyik tagja állított össze. Ami a nagyfeszültségű vezetékek által okozott mágneses indukciót illeti, kutatások szerint 0,2 mikrotesla értéknél kétszeres, 0,3-nél több mint háromszoros a gyermekkori leukémia kialakulásának valószínűsége. Megdöbbentő, de igaz: Magyarországon jelenleg 100 mikrotesla az elfogadott határérték, miközben ennek töredéke már bizonyítottan rákkeltő.

Alternatív megoldás - ki fogja fizeti?

Ugyanakkor

Hajász Bertalan

Töltés utcai ügyvéd, az új egyesület elnökségi tagja a tegnapi fórumon is megfogalmazta: mivel fennáll a veszély, hogy akár csak egy, a távvezeték alatt élő kisgyermek emiatt lesz leukémiás, már kötelességük az illetékeseknek egyéb műszaki megoldást keresni, akár százmilliós költségek árán is. Az emberi életnél, az egészségnél ugyanis semmi sem lehet drágább. Korábban megírtuk, a Démász szeptember 15-éig ígérte alternatív megoldások kidolgozását, bár az áramszolgáltató álláspontja szerint az elektromágneses tér 120 kilovolt esetében is csak a határérték egy százada lesz. Más kérdés, hogy mint fentebb említettük, az 1 mikrotesla is komoly veszélyekkel járhat... Az alternatív megoldások keresése tehát folyamatban van, ám a történet ennél sajnos sokkal bonyolultabb. A SZEGEDma.hu-nak Hajász Bertalan, illetve

Farkasné Pocsai Blanka

, a fórumon szintén részt vevő újszegedi fideszes képviselő elmondta: a Démász leveléből kiderül, hogy több száz millió forintba kerülne az érintett nyomvonalon a földkábelbe helyezés, magának a nyomvonalnak az áthelyezése pedig ennek is többszörösébe kerülne. Az áramszolgáltató utal rá, hogy szívesen elvégzi a munkálatokat, amennyiben a kezdeményező viseli ennek költségeit... Kérdés, ki lesz tehát, aki vállalná a terheket, mivel az önkormányzat erre eddig nem mutatott különösebb hajlandóságot.

Botka László

(MSZP) polgármester többször megfogalmazta: alaptalannak tartja a feszültségemeléssel kapcsolatos aggodalmakat.

Csak a lakosok önszerveződése segíthet

A polgármester

a legutóbbi közgyűlésen

azt mondta, felesleges pártpolitikai támadások céljaira felhasználni a vélt vagy valós lakossági félelmeket. Farkasné Pocsai Blanka ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott portálunknak, a lakosok önszerveződése egészségük és környezetük védelmében, az egyesület létrehozása teljesen egyértelművé teszi, hogy ebben az ügyben szó sincs pártpolitikáról, bárki bármit is állít. Véleménye szerint az egyéni képviselőknek kötelességük támogatni az ilyen lakossági kezdeményezéseket, hiszen éppen ezért választották őket. Előrelépést csak a lakosok összefogása jelenthet - fejtette ki a SZEGEDma.hu-nak Hajász Bertalan. Az egyesület a tagok összefogása, érdekeinek képviselete mellett jogszabályi lehetőségeinél fogva bizonyos eljárásokban önállóan, ügyfélként is felléphet, keretein belül a költségek és a feladatok is megoszthatók, ezért döntöttek ezen jogi forma mellett.

Szabó László

újszegedi képviselő a fórumon felhívta a figyelmet: az esetleges perek alapjául szolgáló szakértői vélemények milliós költségekkel járnak. Hajász Bertalan is egyetértett a Szögedi Védegylet elnökével, mivel adott esetben a pert kezdeményezőnek kellene bizonyítania igazát, a feszültségemeléssel járó konkrét veszélyek meglétét. Szabó képviselő bejelentette: a maga részéről 100 ezer forinttal járul hozzá a költségekhez. Farkasné Pocsai Blanka is ugyanilyen összeget ajánlott fel az egyesület céljaira, hozzátéve:

Bodó Imre

, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség választókerületi elnöke is ugyanezt teszi.

Bárki csatlakozhat az egyesülethez

A fórumon egyébként a legtöbb résztvevő az ellen tiltakozott, hogy a Démász közérdekként igyekszik beállítani a feszültségemelést, ami pedig a lakosság szerint az áramszolgáltató saját gazdasági érdeke. Néhány hozzászóló a vezeték balesetveszélyességére utalt, míg mások kifejtették: nem igaz az a különböző médiumokban hangoztatott állítás, miszerint a vezeték a 70-es évek elején lakatlan területen létesült: sokakat karhatalmi erőszakkal távolítottak el otthonukból, míg a kertben felállították a tartóoszlopokat... Az alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabály értelmében az egyesületnek bárki tagja lehet, aki a célokkal (a vezeték nyomvonalának áthelyezése, vagy a szabad vezeték más technikai megoldásokkal történő kiváltása, vagy a feszültségemelés minden törvényes eszközzel történő megakadályozása, illetve az érintett lakók vagyoni és nemvagyoni károsodásának mérséklése) egyetért. Tehát nem csupán a Deák-gimnázium és Szőreg között húzódó vezeték alatt élők, s nem is kizárólag a szegediek jelentkezését várják. Az éves tagdíj mértékét 10 ezer forintban állapították meg. Belépési nyilatkozatot a Fő fasor 57. (Fő fasor-Töltés utca sarkán található épület) földszinti üzlethelyiségében lehet kitölteni. Az egyesület hamarosan internetes oldalon is jelentkezik, melyen keresztül tagjait és az érdeklődőket is folyamatosan tájékoztatja az ügy fejleményeiről. De vajon komolyan hisznek-e a kompromisszumban az előzmények tükrében? Hajász Bertalan szerint ez nem hit kérdése: „A józan belátásban bízunk, illetve abban, hogy a hatályos jogszabályok megvédik érdekeinket és személyiségi jogainkat."

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.