Egyház

Nagyböjt – a szíveteket is szaggassátok meg!

Nagyböjt – a szíveteket is szaggassátok meg!

2011. március 9., szerda
Nagyböjt – a szíveteket is szaggassátok meg!

A böjt pontos jelentésével kevesen vannak manapság tisztában, sokan egyszerűen a húsevéstől való tartózkodást értik alatta, pedig egyáltalán nem ez a valós lényege.

A katolikus egyházban nagyböjtnek nevezett időszak hamvazószerdával kezdődik, és negyven napon át tart egészen nagycsütörtökig. Szent negyven napnak is nevezik, ami egy szimbolikus szám, a teljességet jelenti.

Jézus Krisztus

az evangélium szerint messiási küldetésére a pusztában töltött negyven napos böjttel készült fel, de az Ószövetségben is jelen van a negyvenes szám: Izrael népe negyven évig vándorolt a pusztában, míg megérkezett Kánaán földjére, valamint

Mózes

negyven napig tartózkodott fenn a Sínai hegyen, mikor Isten népének adta a Tízparancsolatot – magyarázza

Kiss Imre

teológiatanár, általános püspöki helynök.

A böjt, amely Istennek kedves

A hamvazószerda és a nagypéntek kiemelt böjti napok, amikor a katolikus hagyomány szerint a hívő ember tartózkodik a hústól, csak egyszer étkezik rendesen, még kétszer pedig csak valamit magához vesz. Azonban vannak kivételek, így például, akik nehéz fizikai munkát végeznek, vagy betegek – ez is mutatja az egyház józanságát a böjt kérdésében, hogy nem a külsőségekre, hanem a belső tartalomra irányítja a figyelmet.

Ha azonban utánaszámolunk, mégsem negyven, hanem negyvenhat nap van a naptárban hamvazószerdától nagycsütörtökig. A vasárnapok azonban nem számítanak böjti napnak, hiszen azok a hívők „heti húsvétjai”, vagyis akárcsak húsvétkor, minden vasárnap Krisztus feltámadására emlékeznek a keresztények. A nagycsütörtök után következik még a szent három nap, húsvétvasárnap estig. A köztudatban is élő hústilalom, illetve a zsíros ételektől való tartózkodás valójában csak a böjthöz kapcsolódó megtérés, bűnbánat egyik oldalára vonatkozik. A böjtnek sok útja van, külső megnyilvánulása az élvezetekről való lemondás. A Szentírás háromféle bűnbánati cselekedetet említ: a böjtöt, az imádságot és a jótékonykodást, a jócselekedetet, az anyagi javak megosztását.

Izaiás

próféta könyvében azt olvassuk, hogy Istennek az a böjt kedves, mikor megosztjuk az éhezővel a kenyeret, a ruhátlannal a ruhát, az idegent befogadjuk a házunkba, felhagyunk az igazságtalansággal – fejtegeti az atya.

Nem diéta

Ma sokszor összekeverik a böjtöt egészségügyi szempontoktól választott szabályozott táplálkozással, diétával, pedig a valós tartalma az, hogy valamiről lemondunk, önfegyelmet gyakorlunk azért, hogy valami lényeges dologra tudjunk koncentrálni. A hétköznapi életben is azt tapasztaljuk, hogy önfegyelemmel jobban képesek vagyunk döntést hozni – emeli ki Kiss Imre atya. Hozzáteszi: túl sok mindennel van tele az életünk, a szívünk, a gyomrunk. Az étkezésben való önmegtartóztatás az egyházatyák óta jelen van, de nem önmagában való értéke miatt. A hívő ember Istenre figyel, önmegtartóztatásában Isten iránti és egyben embertársai iránti szeretete is kifejeződik, hiszen amit magunktól megvonunk, azt a szegényeknek adjuk. A böjtölés tehát nem öncélú cselekedet, megtérésre kell vezetnie – mutat rá Kiss Imre. Mortifikáció – mondja a latin az önmegtagadásra, vagyis önmagunknak való meghalás.

Önmegtartóztatás az értem szenvedőért

A böjti időszakban Isten igéjét tudatosan kell olvasnunk és életre váltanunk – hívja fel a figyelmet az atya. Példaként áll előttünk Krisztus megkísértése az ő pusztabeli negyven napján, mikor a Sátán kísértéseire mindig egy bibliai igével felel Jézus. A katolikus hagyományban szokás a böjti időszak péntekjein keresztutakat tartani. Ekkor a hívek végigjárják Jézus szenvedésének útját Pilátus palotájától a Golgota keresztjéig 14 stáción keresztül. Krisztus lelkiállapota, találkozása az emberekkel, tanúságtétele a szenvedésben való kitartásról elevenednek meg az egyes állomásoknál. A péntekek ezért kiemelt bűnbánati napok, amelyeken sorsközösséget vállalnak a hívők a mesterrel, önként vállalva a lemondást az értük szenvedőért. A húsételtől való tartózkodás mellett vannak, akik szemek, vagy fülek böjtjét tartják, azaz tartózkodnak a sok tévénézéstől, a hangos mulatságoktól: ez egy csendes időszak.

Emlékezz: porból lettél

A hamvazószerda a bűnbánati időszak első napja. Régen a bűnbánók ilyenkor kezdték meg a nyilvános vezeklést úgy, hogy hamut szórtak a fejükre. Nagycsütörtök estéig ők kirekesztettnek számítottak a hívők közösségéből a bűnök miatt, akkor este kézfeltétellel fogadta vissza őket a püspök. Az Ószövetségben a ruhamegszaggatás is szerepel mint a bűnbánat, önvizsgálat, közösség előtti önkritika jele. A próféta szemléletesen azt mondja, ne csak a ruhátokat, a szíveteket is szaggassátok meg – idézi Joel prófétát Kiss Imre. Hamvazószerdán a pap hamut szór az eléje járuló hívek fejére, miközben két dolgot mondhat: „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”, vagy „Emlékezzél, ember, porból vagy, és porrá leszel” – ez utóbbi a mulandóságunkat fejezi ki. Csak Isten az, Aki megmarad, és az, amit Istenre építünk, amit szeretetből teszünk.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.