Elballagtak a szegedi Fénysugár Katolikus Óvoda nagycsoportosai

Megható ünnepséggel búcsúsztak a gyerekek.

Megható ünnepség keretében, a nemzeti összetartozás napján vettek búcsút óvodájuktól a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Fénysugár Katolikus Óvoda nagycsoportos gyermekei. A ballagók mellett az óvoda is díszbe öltözött; a falon János evangéliumának részlete volt olvasható: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Maradjatok meg szeretetemben”. És valóban kézzel fogható volt az a szeretetteljes légkör, amellyel az óvó nénik és az intézmény minden dolgozója körül vette a gyerekeket.

Az ünnepséget Katona Zsoltné óvodavezető köszöntője nyitotta, majd a nagycsoportosok verssel és dalokkal búcsúztak ovijuktól, fiatalabb kis társaiktól, az óvó néniktől és egymástól. Az intézményben folyó áldozatos pedagógiai munka szellemiségét dicséri, hogy külön versekkel, dalokkal tánccal emlékeztek meg a nemzeti összetartozás napjáról – amellyel már most elültették a gyermekekben a magyarságtudat és hazaszeretet csíráit.

A fenntartó részéről Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök szólt a ballagókhoz és mondta el útravaló gondolatait, hangsúlyozva az egyházmegye elköteleződését a nevelés- és oktatás területén, az óvodafelújítási programokkal pedig biztosítva mindezek infrastrukturális hátterét. Korszerűsítési munkák zajlottak az elmúlt évben a Hóbiárt basa utcai telephelyen is, ahol elkészült a kicsik kulturált étkezését biztosító konyha és étkező részleg, amely mosdókkal kiegészülve tette komfortosabbá az óvodások mindennapjait. A megújult épületektől, az ott folyó szeretetteljes nevelő munkától, valamint az igazi közösségé kovácsolódott kis csoporttól való búcsú nem csak a ballagók, hanem az óvodapedagógusok és a szülők szemébe is könnyeket csalt. Az ünnepség zárásaként Kiss-Rigó László püspök és az intézményt gyakran látogató Kalna Zsolt plébános is áldását adta a közösségre, az óvoda dolgozói pedig apró ajándékkal és verssel búcsúztak a nagycsoportosoktól.

Előző sztori

Nyakon szúrta volt élettársát a gyermekláthatás miatt

KÉPGALÉRIA
Következő sztori

Speciális vészhelyzetek a nyári szünetben