/

Negyven külföldi tanulót és tanárt fogadnak a Móravárosiban

Cikkünk frissítése óta eltelt 4 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájába 40 külföldi tanuló és tanár érkezik egy Erasmus+ Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek projekt keretében október 16-20. között.

A „Knowing You Knowing Me” , azaz „Megismervén téged megismerem önmagam” program együttműködésébe öt ország kapcsolódik be, a franciaországi Bernay, a romániai Bacau, az egyesült királyságbeli Birmingham, a törökországi Konya és Szeged. A partnerség célja az európai kulturális és nyelvi sokszínűség megismertetése a fiatalokkal és a pedagógusokkal. Kitüntetett figyelmet szentelnek a partneriskolák tanárai és diákjai által javasolt témáknak: az iskolai erőszak visszaszorítása, a lemorzsolódás csökkentése, valamint az idegennyelv-tanulás fontossága és a kulcskompetenciák fejlesztése az Európa 2020 stratégiával összhangban.

Az érintett partneriskolák vizsgálják, hogy a vallásos hit és a különböző egyházak tanításai hogyan segíthetik a megfogalmazott célok elérését. Ezért a kétéves projekt során a tanárok és a tanulók megismerkednek a résztvevő országok vallásaival is: a katolikus, a protestáns, az ortodox és az iszlám hit tanításaival. Bíznak abban, hogy a hit és a vallás segítséget jelenthet számos olyan területen, amely a mindennapi iskolai munka során szükséges, mint például a tolerancia, az elfogadás. A projekt közvetítőnyelve az angol. Ennek segítségével tudják megismertetni egymást a hagyományaikkal, szokásaikkal, dalaikkal, táncaikkal. Az együttműködés az alapvető életvezetési készségek és kompetenciák fejlesztésével hozzájárul tanulóik személyiségfejlődéséhez. A különböző módon veszélyeztetett tanulók számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy a társadalom együttműködő, toleráns és hasznos tagjaivá vallhassanak. A projekt során a fiatalok megismerkedhetnek a partnerországok kultúrájával, életvitelével, hagyományaival, így megtapasztalhatják, hogy a különbségek ellenére is minden európai polgár hasonló.

A tanárok számára új lehetőségeket kínálnak képességeik és kompetenciáik fejlesztésére az interkulturális nevelés módszereinek segítségével. Több jó gyakorlatot is bemutatnak, megosztanak, valamint megismerkednek egymás oktatási rendszerével, iskolai menedzsmentjével, a sajátos nevelésű igényű tanulók helyzetével.

Előző sztori

Ha Advent, akkor Bécs! Ha Bécs, akkor Élményvonat!

Következő sztori

Ugrótamarin született a Szegedi Vadasparkban

Legutóbbi hasonló cikkek