/

Értelmes szabadidő a bűnözés helyett – Prevenciós programsorozat a Béke Utcai Általános Iskolában

Cikkünk frissítése óta eltelt 5 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Kézzelfogható, valódi alternatívát kaptak, kapnak a szegedi Béke Utcai Általános Iskola diákjai, hogy szabadidejükben ne egy rossz úton induljanak el. Az intézmény alapítványa csaknem nyolcmillió forintból gazdálkodhatott, amikor támogatást nyert bűnmegelőzési projekt megvalósítására. A projekt nyitórendezvényét szeptember 16-án tartották, az iskola Családi Napján.

Az Alapítvány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének 2017 júniusában benyújtott „Jövő iskolája a Béke utcában” című egyedi támogatási kérelme alapján támogatást nyert bűnmegelőzési projekt megvalósítására.
A 7,7 millió forint támogatásból megvalósuló projektnek 2018. január 31-ig kell megvalósulnia.

A projekt keretében olyan program kidolgozására és bevezetésére vállalkoznak, amelynek segítségével újszerű köntösbe bújhat az iskola nevelési-oktatási tevékenysége. Elsősorban a délutáni szabadidős tevékenységek helyszíneinek és választható programjainak bővítését célozták: olyan új, értelmes elfoglaltságokat szeretnének nyújtani a tanulók számára, mellyel hozzájárulhatnak a bűnelkövetés, illetve az áldozattá válás esélyének csökkentéséhez. Az eddiginél is gyakrabban, aktívabban és tartalmasabban szeretnének nyitni a szülők felé, többek között erősítve ezzel a család szerepét a bűnmegelőzésben, bevonva őket az iskolai életbe.

A projekt egyrészt a sportot, a szabadidős tevékenységeket, a közösségi, játékos, mozgásos élményeket, másrészt a képzőművészetet és a kreativitást kapcsolja össze. Továbbá olyan új pedagógiai módszertani elemek használatát teszi lehetővé az oktatási tevékenység során,melyek egyben hatékony kommunikációs eszközöket biztosítanak a tanár-diák, tanár-szülő, szülő-szülő kapcsolatokban egyaránt.

A következő időszakban megvalósuló elemek:

Kültéri kondipark kialakítása (megvalósult)

Tanévnyitóra elkészült udvarunkon a szabadtéri kondipark. A beruházásnak köszönhetően négy új sporteszközzel bővült a park. A projekt célja az volt, hogy hasznos szabadidő eltöltésére alkalmas modern közösségi teret hozzanak létre, amely fejleszti a szociális kompetenciákat és egyéni készségeket, formálja az önbecsülést és a társas kapcsolatokat.

Xbox Kinect beszerzése szabadidős sportolási célokra

Az októbertől induló projekt célja, hogy úgy csempésszenek mozgást a diákok életébe, hogy közben kedvenc szabadidős tevékenységüket végzik. A közös játékélmények hatnak a társas kapcsolataikra, pedagógusi irányítás mellett fejlődik a szocializációjuk.

Kerámia-mánia: kerámia készítő műhely és szakkör

A szintén októbertől induló szakkör célja, hogy az alapoktól tanítsa meg a kerámia technikákat – különböző kultúrák érintésével – az ősi marokedénytől a szoborkészítésig. Ugyanakkor a rajz és művészettörténeti órákhoz is szervesen kapcsolódjon, kiegészítve az ott bemutatott témákat. Az alkotásnak ez a formája elmélyültséget és kifinomultságot feltételez, ezért hatékony módszernek tartjuk arra, hogy a gyerekek kikapcsolják magukat a hétköznapok nehézségeiből, értelmes elfoglaltságot találjanak az iskolai órák után.

Fűzd magad az ékszered!- Gyöngyfűző klub

Ez a foglalkozás szintén elmélyült munkát, koncentrációt igényel, az önálló alkotás eredménye pedig, amikor a gyerekek már hordják a saját maguk által készített ékszereket, önbizalmat ad. A közvetlenebb ismeretség elősegíti, hogy a későbbiekben a diákok vagy a szülők nagyobb bizalommal forduljanak a pedagógusok felé problémáik megoldásában.

Táncház: út a harmóniához

A táncot, mint módszert szeretnék bevezetni, hiszen fejleszti a gyermekek képességeit (ön- és társadalomismeretet, együttműködést, mozgáskoordinációt, fantáziát, viselkedést). Egyszerre jelent tehetséggondozást és fejlődést. A tánc által a társas kapcsolatok elmélyülnek, az elfogadás is könnyebbé válik.

Drámapedagógiai szakkör

A foglalkozás célja a művészet nyelvén megszólítani a gyerekeket, illetve teret adni nekik, hogy a drámajátékok során kifejezhessék önmagukat, felszínre hozva értékeiket, önbizalmukat, szociális érzékenységüket. Kiemelt cél a deviáns magatartású vagy hátrányos helyzetű tanulók bevonása a foglalkozásokba.

Nézz és láss! Filmklub

A filmek vetítése során a fokozatosság elvét igyekeznek követni, mely szerint könnyedebb filmeken keresztül próbálják a diákokkal elsajátíttatni azokat a szempontokat, amelyek a film mondanivalójának megfejtésében segítenek. Ezen túl a kulturált véleménynyilvánítás tanítása, valamint a vitakészség fejlesztése is a könnyedebb filmek során valósítható meg.

Könyvtár(s) olvasóklub

A könyvállomány bővítésével a „sport”, a „művészet” és a „játék” témák mellett a természettudományok, az alkalmazott tudományok, a földrajz és a történelem ismereteinek irányába szeretnénk terelni a diákok érdeklődését. Alsó tagozatos tanulók különösen fogékonyak az olvasásra. A könyvtár fejlesztésével és gyakoribb könyvtárhasználati programok tartásával szeretnék jó szokásaikat rögzíteni.

Előző sztori

Orbán: Magyarország erejét Széchenyi-díjasai mutatják meg igazán

Következő sztori

Kovács Zoltán: felvértezést adnak a kormánynak a nemzeti konzultációra beérkező válaszok