/

Új képzésekkel és a korábbinál több hallgatóval kezdte 86-ik tanévét a Gál Ferenc Főiskola

Cikkünk frissítése óta eltelt 4 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

tanevnyito_szentmise02_gs

A közösségteremtésben elsősorban iskoláinkra, különösen egyházi iskoláinkra számíthatunk – jelentette ki Palkovics László oktatási államtitkár a Szeged-Csanádi Egyházmegye főiskolájának tanévnyitóján, amelyen a 21. század egyik legnagyobb kihívásának nevezte a közösségek alakítását, formálását és összetartását. A rendezvényen – amelyen a szegedi és a szarvasi karok, a mezőtúri mezőgazdasági intézet oktatói és hallgatói mellett a szarvasi gyakorló és a békési bázisiskola képviselői is részt vettek – elhangzott, az intézményben 464 első éves hallgató, a tavalyinál 16%-kal több kezdte meg a tanévet.

Kiss-Rigó László megyéspüspök a rendezvényen a kronosz és a kairosz kapcsolatáról szólva hangsúlyozta, hogy a hallgatóknak egyre inkább a kegyelmi időt kell szem előtt tartaniuk. A Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke a főiskola közösségének figyelmébe ajánlotta a tanév jelmondatának választott szentírási rész tanítását: „Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és ártatlanok, mint a galambok!” (Mt 10,16). Mint mondta, az ártatlanságnak a főiskola közössége számára is a szelídséget és a békességet kell jelentenie, nem pedig a mindentől visszahúzódó, a jóra törekvő cselekvésre való képtelenséget, pedig a világban mindkettővel gyakran találkozunk. Az okosság alatt a rátermettséget, ügyességet, kreativitást kell értenünk, amire nagy szüksége van a hivatásukra itt készülő hallgatóknak is.

A Dóm téri Klebelsberg-teremben tartott ünnepség díszvendégei Palkovics László oktatásért felelős államtitkár mellett a Csongrád és a Békés megyei kormánymegbízottak és megyei vezetők, polgármesterek, parlamenti képviselők, valamint a karitász-szociális szakban együttműködő rendészeti, igazságszolgáltatási intézmények vezetői, az egyházmegyei és az állami köznevelési szervezetek vezetői, az SZTE kancellárja és professzorai, továbbá a szabadkai magyar tannyelvű kar dékánja voltak. Tanévköszöntő beszédében Kozma Gábor rektor kiemelte, hogy a Gál Ferenc Főiskolán folyó képzések különösen is felkészítenek a hit, a család, a nemzet egységének érvényre juttatásához szükséges tudás alapjainak feltárására, átadására, a szellem és a lélek fejlődését szolgáló eszközök ismeretére. Ennek során újabb képzések is indulnak az egyházi és világi hivatásokra való felkészítésre. Az új tanévben hazai és nemzetközi konferenciák sorát rendezik meg, valamint megkezdi munkáját az Egészségnevelési és Sport Intézet is.

Köszöntőt mondott Kránitz Mihály professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja, aki Szent Gellértnek, az első magyarországi teológia értekezés szerzőjének városába hozta üdvözletét. A szegedi teológiai képzést is affiliáló budapesti kar dékánja kiemelte, az egyház mindig jelen volt a tudomány művelésében és a magasabb fokú szakképzettséget nyújtó tanításban és nevelésben. Ennek megfelelve a szegedi főiskolának is feladata, hogy más teológiai főiskolákkal és karokkal összefogva nemcsak hazánk művelődését mozdítsa elő, hanem képes legyen bekapcsolódni a Kárpát-medencei tudományos közösségbe is.

Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkár beszédében rámutatott, hogy közösségeket alakítani, formálni, közösségeket szolgálni és összetartani a 21. század egyik legnagyobb kihívása. Így mindenki, aki a mai korban életét, hivatását a közösségeknek szenteli, tiszteletet és elismerést érdemel. A kereszténységet, a keresztény értékeket is csak akkor tudjuk érvényesíteni, ha összetartó közösség vagyunk. A közösségteremtésben pedig elsősorban iskoláinkra, különösen egyházi iskoláinkra számíthatunk. Emlékeztetett arra is, hogy a keresztény egyház a kezdetek óta fontos szerepet vállal a fiatalok oktatásában. Az első iskolát a bencés szerzetesek alapították 996-ban, négy évvel azelőtt, hogy Szent István királyunk letette a keresztény állam és egyház alapjait. A politikus azt mondta, 1020 év alatt az egyházi oktatást különösen méltánytalanul sodorta a történelem, de szerepe az elmúlt több mint ezer év alatt mindig meghatározó volt a magyar társadalom nevelésében. A vallásos nevelésnek kitüntetett szerepe van, lesz a jelen kor és a következő évek értékválságos éveiben. „Az egyházak szerepe a mai világban kiemelkedően fontos, szilárd erkölcsi alapokat teremt a következő generációk számára is. A vallás, a Biblia ismerete meggyőződéstől függetlenül tud iránymutatásként szolgálni a mindennapi életben, így annak integrálása az oktatásba olyan értékekkel és emberi hozzáállással vértezi fel a gyermekeket, amelyek útmutatóként szolgálnak majd számukra egész életükben” – fogalmazott.

tanevnyito_szentmise60_gs

Hangsúlyozta, a hazai felsőoktatási rendszer 2014-ben megkezdett átalakításának legfőbb vezérlő elve, hogy olyan minőségi képzési kínálatot nyújtson a fiataloknak, amelyben mindenki megtalálja a maga számítását, ahol mindenki a saját képzettségi szintjéhez mérten tud választani, tanulni, előre haladni. Megjegyezte, a munka akkor sikeres, ha a szaktárcának és a fenntartónak is konkrét, jól meghatározható víziója van a haza oktatás jövőjét illetően. Ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogy az oktatást nem lehet egyetlen pillanat alatt, sőt, néhány esztendő alatt sem éles váltással megváltoztatni. Azt is tudatta Palkovics, hogy elmúlt két-három év tapasztalatai alapján a reformok korrekciója 2016 februárjától egy folyamatos és intenzív szakmai párbeszéd keretein belül zajlik.

Célként az értékalapú oktatási rendszer létrehozását nevezte meg, amelyben az érték szó egyrészt a tudásra, a készségekre, képességekre, a tanulói attitűdre, az alapvető emberi értékek fontosságára, a hazaszeretetre, a szociális érzékenységre és a fenntarthatóságra vonatkozik. Másik oldalról viszont magára az értékteremtésre, amelyben az iskolára hárul az a szerep, hogy a családdal szorosan együttműködve lehetőséget biztosítson a diákok számára ahhoz, hogy képesek legyenek egy gyorsan változó világban megtalálni a helyüket; boldogok és egyben hasznos tagjai legyenek a saját közösségüknek és a társadalomnak. Az oktatási államtitkár szerint kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy végtelen számú változóval működik a rendszer, ezért előtérbe kerülnek a személyre szabott tanítási-nevelési módszerek, a rugalmasság és az átláthatóság elvei. Az iskolának meg kell felelnie a tehetséggondozás, felzárkóztatás, integráció, nevelés, tudástranszfer, képesség- és készségfejlesztés elvárásainak. „A kormányzat kiemelt nemzetstratégiai szolgáltatásként kezeli az oktatást, amelynek a folyamatosan változó világban is meg kell felelnie a munkaerő-piaci, valamint a társadalmi igényeknek. Az egyház mindezeket az értékeket és elveket kiegészíti azzal, hogy iskoláikban igyekeznek kialakítani az ott tanuló diákok vallásos világképét, emberképét és értékrendjét egyaránt. S mint minden iskola, az egyházi is célul tűzi ki maga elé tartással teli, tiszta lelkű, művelt, valódi tudással rendelkező fiatalok nevelését” – fogalmazott Palkovics László. Zárszóként Ferenc pápa szavait idézte az oktatási államtitkár: „Az iskola küldetése, hogy kifejlessze az igaz, a jó és a szép iránti érzéket, amelyek soha nem választhatók el egymástól, mindig egymásba fonódnak”.

Az ünnepi rendezvényen Palkovics László oktatásért felelős államtitkár adta át a Köztársasági Ösztöndíjak oklevelét a szegedi Kovács Zoltán papnövendéknek, valamint a szarvasi Szucsán Anita és Gedó Gabriella tanító szakos hallgatóknak. A főiskola Intézményi és Glattfelder Ösztöndíjait tanulmányi eredményükre és közösségi munkájukra tekintettel Ungvölgyi Zsuzsanna, Molnár Szabolcs és Rácz Katalin hallgatók vették át Kozma Gábor rektortól.

Az új tanévet 464 első éves hallgató kezdte meg a főiskolán, vagyis 16%-kal többen a tavalyinál, az állami ösztöndíjasok száma pedig összesen 708 fő, ami 13%-os növekedést jelent. A tanévnyitón az első évesek fogadalomtételét követően címzetes oktatói kinevezéseket vettek át a GFF által fenntartott szarvasi és békési köznevelési intézmények pedagógusai. A fenntartó főiskola ezzel is kifejezte, hogy fontosnak tartja a felsőoktatási képzésekben való részvételét a főiskola szarvasi gyakorlóintézményében, illetve a békési szakképző bázis intézményében tanító, széles szakmai körben elismert pedagógusoknak. Címzetes főiskolai docensi kinevezést Marton József békési igazgató, mestertanári kinevezést Bíró Gyula szarvasi igazgató vehetett át. Mesteroktatói kinevezést kapott Huszár Istvánné és Gyekiczki Istvánné szarvasi, továbbá Szlota József, Várszegi Éva Margit és Szledák József békési pedagógusok.

Az ünnepséget az egyházmegyei katolikus köznevelési intézményekkel közös tanévnyitó Veni Sancte szentmise követte a szegedi székesegyházban, amit Kiss-Rigó László püspök mutatott be.

Előző sztori

Még három hét didergés vár a Széchenyi tér 8. lakosaira

Következő sztori

3000 tonnát mozgattak meg - Két óra alatt igazították a helyére a Belvárosi hidat

Legutóbbi hasonló cikkek