/

Szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék Makó pénzügyeiben

Cikkünk frissítése óta eltelt 7 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Az Állami Számvevőszék befejezte Makó Város pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését. Az ÁSZ jelentés szerint a költségvetési tervezés és beszámolás, illetve a pénzgazdálkodás nem volt szabályszerű. A 2014. évi beszámolót nem támasztották alá a vagyonkezelő által elkészített, hitelesített leltárral. Továbbá a részesedések, illetve az üzemeltetésre átadott eszközök értékelése nem volt megfelelő. Az ellenőrzés során a feltárt hibák összege a mérleg valódiságát befolyásolta, 2012-2014 között jelentős összegűnek minősült. A pénzügyi egyensúly biztosított volt. Az Önkormányzat vagyona négy év alatt 11 milliárd 893,3 millió Ft-tal (38,9 %-kal) nőtt.

A Csongrád megyében fekvő, közel 25 ezer lakosú város önkormányzata 2014. évi költségvetési beszámolója szerint közel 4 milliárd 411 millió Ft bevételt ért el és 4 milliárd 212 millió Ft kiadást teljesített. Az Önkormányzat vagyona 2014. december 31-én meghaladta a 42 milliárd Ft-ot.

Az ÁSZ most lezárult, 2011-2014. évekre vonatkozó ellenőrzése során megállapította, hogy a költségvetési rendeletekben elfogadott kiemelt előirányzatok nem egyeztek az elemi költségvetésekben szereplő összegekkel, a bevételek teljesítése több esetben elmaradt a módosított előirányzatoktól. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a pénzügyi ellenjegyzőt illetve az érvényesítőt több esetben nem az arra jogosult jelölte ki. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya biztosított volt, ennek ellenére a fizetési kötelezettségek teljesítése nem minden esetben történt meg határidőben. A követelések nyilvántartása nem felelt meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak, mivel a valós összeget meghaladóan szerepeltették az előírt, de még be nem folyt helyi adókból származó követelést. A gazdálkodással összefüggő, pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok mérséklésére kockázatkezelési rendszert nem működtettek. Az Önkormányzat az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket nem alakította ki. Az adósságkonszolidációval összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtása az előírásoknak megfelelően történt.

A Polgármesteri hivatal az eredményszemléletű számvitel bevezetésével kapcsolatos előkészítő feladatokat határidőben elvégezte, a rendező mérleget elkészítette. A részesedések nyilvántartása nem volt szabályszerű. Az üzembe helyezés dokumentálása, az értékcsökkenés elszámolása, valamint az ingatlanvagyon kataszter vezetése nem minden esetben felelt meg az előírásoknak. Az értékesített ingatlanok számviteli és kataszteri nyilvántartása, illetve nyilvántartásból történő kivezetése nem szabályszerűen történt. Az Önkormányzat a vagyontárgyak értékesítéséből származó követelések, illetve a bérleti díjak késedelmes teljesítése következtében a késedelmi kamat érvényesítésére vonatkozóan nem intézkedett. Az Önkormányzat nem gazdálkodott felelősen a tartós részesedéseivel, a gazdasági társaságok tulajdonosi felügyeletét nem szabályszerűen gyakorolta.

Az Önkormányzat integritás kontrollrendszere összességében fejlesztendő volt, ezért az integritás szemlélet érvényesülése érdekében további intézkedések szükségesek.

Az ÁSZ jelentésében szereplő javaslatok alapján a polgármesternek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Előző sztori

Az SZTE legidősebb gólyája egy 66 éves joghallgató

Következő sztori

Özönvíz zúdult kedden délután Szegedre