Póda Jenő: Rendben, akkor nézzük a genfi konvenciót…

Cikkünk frissítése óta eltelt 7 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Botka László polgármester a szegediek helyett a migránsok oldalára állt, és ezt pozitív semlegességnek nevezi – írja a KDNP-s városatya.

Szeged város lakóit közvetlenül érintette és sajnos nagyon sokáig érinteni fogja még az egyre erősödő migrációs nyomás, egyes városrészek lakói korábban soha nem látott vagy képzelt jelenségekkel találkoznak. Sok szegedi kimondottan fél: fél az ellentmondást nem tűrő idegenektől, fél a betegségektől, félti az életét, félti a vagyonát, félti a nyugalmát, félti gyermekei jövőjét…

Eközben a város választott vezetője, Botka László polgármester látványosan eltűnt a nyáron, Szegedet magára hagyta a problémával, amit hónapokig eleve nem létezőnek nevezett. Több közgyűlésen sem talált arra alkalmat, hogy tájékoztassa a képviselőket és a városlakókat a városban történtekről, terveiről és cselekedeteiről. Egy-két bagatellizáló szó mellett egyedüli ismert intézkedése csupán annyi volt, hogy utasította a városi tulajdonban levő gazdasági társaságok vezetőit a migránsok igényeinek kiszolgálására, a MigSzol szervezet támogatására. Botka László polgármester a szegediek helyett a migránsok oldalára állt, és ezt pozitív semlegességnek nevezi. Máig nem tudjuk például, hogy Szeged mennyit költött a migránsokra, kaptunk-e mástól támogatást, mi a szaldó?

Mindezen felül a napokban Botka László polgármester elfogadhatatlan és minden alapot nélkülöző kijelentésre ragadtatta magát: „Ma a Fidesz-kormány az embertelenség szimbóluma a világban, mert nem tartjuk be a genfi konvenciókat és a legősibb civilizációs szabályt, azt, hogy a keresztény európai embernek segítséget kell nyújtania mindenkinek, aki bajba jutott”.

Kemény, ütős mondat. Meglepő és tőle szokatlan módon Európa keresztény gyökereire és a keresztény európai emberre hivatkozik, talán mintegy azonosulva is a keresztény európai emberrel. Ez jó. Persze azért érdemes felidézni, hogy az Európai Unió éppen a baloldali és liberális politikai erők többségi szavazatával gyomlált ki minden kereszténységre (mint vallásra, értékrendre, történetiségre és hagyományra) utaló kitételt valamennyi dokumentumából és gondolatából…

Nem ideológiai vitát szeretnék nyitni, mert az köztünk nyilván felesleges, sokkal inkább a „mert nem tartjuk be a genfi konvenciókat” felütés ragadott meg. Ha ugyanis tényleg nem tartanánk be a genfi konvenciót, igaz lehetne Botka László súlyos vádja is.

Rendben, akkor nézzük a genfi konvenciót (1989. évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről), annak is legfontosabb vonatkozó részleteit!

Először, rögtön az elején egy általános kötelezettség: „Minden menekültnek kötelezettségei vannak azzal az országgal szemben, ahol tartózkodik, különösképpen az, hogy magát az ország törvényeinek és szabályainak, valamint a közrend fenntartása érdekében hozott intézkedéseknek alávesse.”

Talán sokak számára megdöbbentő, de igaz: a genfi konvenció – a befogadó államén felül – részletesen megszabja a menekülők kötelezettségeit is!

Tapasztaltuk, hogy a migránsok döntő többsége hazánkban az ország törvényeinek és szabályainak (vö. illegális határátlépés, regisztrálás elutasítása) valamint a közrend fenntartási intézkedéseknek (vö. menetelés az autópályán, „Allah akbar” üvöltéssel kitörés a menekülttáborból, Röszke II. ostroma) nem veti magát alá.

Másodszor: „Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem zárja ki, hogy valamely Szerződő Állam háború vagy más súlyos és kivételes körülmények között egy meghatározott személlyel kapcsolatban ideiglenesen olyan intézkedéseket tegyen, amelyeket az állam biztonsága szempontjából szükségesnek tart, amíg megállapítja, hogy az adott személy ténylegesen menekült és ügyében az intézkedések fenntartására az állam biztonsága érdekében van szükség.”

Tapasztaltuk, hogy a migránsok döntő többsége hazánkban nem fogadja el, ha azonosítása, illetve regisztrációja, esetleg menedék kérelme elbírálása érdekében várnia kell, a várakozás helyett türelmetlenül és agresszíven csoportosan felfegyverkezve kitörtek, illetve ránk támadtak…

Harmadszor talán a legfontosabb: „A Szerződő Államok az országba való jogellenes belépésük, vagy tartózkodásuk miatt nem sújtják büntetéssel azokat a menekülteket, akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük, vagy szabadságuk (…) veszélyeztetve volt, és akik engedély nélkül lépnek be területükre, illetőleg tartózkodnak ott, feltéve, hogy haladéktalanul jelentkeznek a hatóságoknál és kellőképpen megindokolják jogellenes belépésüket, illetőleg jelenlétüket.”

Tapasztaltuk, hogy a migránsok döntő többsége hazánkba közvetlenül nem olyan területről lép be (Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia), ahol életük vagy szabadságuk veszélyeztetve lenne, haladéktalanul nem jelentkeznek hatóságainknál és nem indokolják meg belépésüket, illetve jelenlétüket, hacsak azt nem tekintjük indoknak, hogy az újságíróknak elmondják, hogy Németországba mennek, mert ott jó az élet. Ez alapján nyilván nem tekinthető menekültnek a migránsok döntő többsége, csupán olyan illegális határátlépőnek, aki gazdasági okokból és a jobb élet reményében nagy csapatokban agresszíven gázol át több európai országon, azok társadalmán és jogrendjén. A történelemben ezt inkább lerohanásnak, hódításnak vagy népvándorlásnak hívjuk.

Láthatjuk, hogy a genfi konvenció jogokat és kötelezettségeket állapít meg – mindkét félre. A fenti három jogszabályi hely és az elmúlt hónapok gyakorlata pontosan alátámasztja, hogy hazánk nem szegi meg a genfi konvenciót, éppen ellenkezőleg, a migránsok döntő többsége szegi azt meg. Ennek ellenére hazánkban a migránsok jogszerű és emberséges bánásmódban részesülnek, ha tetszik, akkor egy keresztény európai emberek által választott kormány segíti őket: a valódi menekülteknek menedéket biztosítunk. Más a helyzet az erőszakosan követelőző gazdasági bevándorlókkal…

Q.E.D. – Quod erat demonstrandum

Végezetül polgármesterünket sokadszor arra kérem, hogy – különösen mint jogvégzett ember – legyen tekintettel a jogszabályokra, figyelmesen olvassa el és értelmezze azokat, például a genfi konvenció pontos szövegét is, mielőtt hivatkozik rá, és durván vádaskodni kezd. Mert a tényeken alapuló kulturált vita is az európai keresztény kultúrkörbe tartozik…

Szeged, 2015. szeptember 24.
Póda Jenő önkormányzati képviselő (KDNP)

Botka László polgármester a szegediek helyett a migránsok oldalára állt, és ezt pozitív semlegességnek nevezi – írja Póda Jenő KDNP-s önkormányzati képviselő. KLIKK: http://szegedma.hu/?p=573753

Posted by Szegedma Hírportál on 2015. szeptember 24.

Előző sztori

Vitaminhét az egészségért – ingyenes vitaminosztás rászorulóknak Szegeden

Következő sztori

Szegeden ad koncertet a Gen Verde