Írjon nekünk

Bulvár

Ezen a napon… – március 5. + FOTÓK

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/illestibor.jpg

Megjelent:

Minden nap történik valami, de az elmúlt évek, évtizedek, netán évszázadok is bővelkedtek figyelemreméltó eseményekben: híres emberek születtek és hunytak el, háborúk indultak, békék köttettek, sorsdöntő események történtek e napon.

Névnapok: Adorján, Adrián, Adria, Adrianna, Adriel, Adrienn, Geraszim, Oliva, Olivér, Olívia, Özséb, Teofil, Virgil, Virgília

A DJ-k Világnapja
Bár semmilyen hiteles forrást nem találunk arra nézve, hogy kik, mikor és miért erre a napra határozták meg, mégis elég elfogadottnak tűnik az Interneten, hogy ma van a DJ-k Világnapja. Hihetetlen, de maga a disc jockey (Dee Jay, DJ, stb.) elnevezés már 1935-ben létezett. Az angol kifejezésnek mindazonáltal a mai napig nem sikerült magyar megfelelőt találni, hiszen a lemezlovas eléggé sántít, a hanglemez-bemutató pedig túl hivatalos

1708 éve ez a nap Szent Adorján, a katonák, börtönőrök, hóhérok, kovácsok, követek védőszentjének, valamint Lisszabon ünnepe.
Teljes nevén Nikodémiai Szent Adorján (Adrianus). Az afrikai születésű Nikodémiában élt katonatiszt keresztény hite miatt 304 körül szenvedett vértanúságot. A legenda szerint Adorján pogányként 23 keresztényt üldözött, ám állhatatosságuk láttán megtért. Ezután a császár előtt nem volt hajlandó a pogány isteneknek áldozni, ezért kivégezték, s földi maradványait Konstantinápolyba vitték

702 éve An-Nászir Muhammad, az egyiptomi bahrí mamlúkok kilencedik szultánja visszaszerezte a trónt a bitorló II. Bajbarszttól

686 éve született I. Nagy Lajos magyar király, és Lengyelország királya, az első európai uralkodó, aki győzelmet aratott a törökök felett. I. Károly Róbert és Erzsébet lengyel hercegnő gyermekeként két bátyja korai halála után, hároméves korában trónörökös lett.
Apja halála után, 1342. július július 21-én koronázták királlyá Székesfehérvárott.
1345-ben meghódolásra kényszerítette Horvátországot, 1346-ban a Velencei Köztársaság ellen indított – majdnem haláláig tartó – háborút, amelyben időnként alulmaradt. 1358-ban a szigetekkel együtt megkapta egész Dalmáciát.
Érvényesíteni akarta a magyar Anjouk itáliai trónigényét, valamint megbosszulni öccse, András herceg meggyilkolását, így 1347-48-ban és 1350-ben is személyesen vezetett hadjáratot Nápolyba Johanna királynő ellen. Végül 1352-ben véglegesen feladta itáliai terveit. Több hódító hadjáratot vezetett a Balkán félszigetre, végül sikerült Szerbiát a vazallusává tennie. A Keleti-Kárpátokon túl is viselt hadat. Nagybátyjával, III. Kázmér lengyel királlyal többször részt vett a litvánok és a tatárok elleni hadjáratokban.
1370-ben, Kázmér halála után megörökölte a lengyel trónt, ahol először anyja, majd Oppelni László herceg kormányzott. 1372-ben oroszországi vajdaság néven birodalmához csatolta Halicsot is. 1377-ben, az európai uralkodók közül elsőként délre küldött serege nagy győzelmet aratott I. Murád szultán serege fölött, és egy évtizedre megállította a törököket. 1378-ban Mariazellben templomot építtetett a győzelem emlékére, valamint a magyar zarándokok által rendszeresen felkeresett aacheni kápolnát is gazdagon megajándékozta.
A magyar királyok között leginkább ő képviselte a lovagi eszméket, uralkodása idején nagyobb mértékben terjedtek el a lovagi szokások, a Szent László- és a Nagy Sándor-kultusz. 1367-ben megalapította a pécsi egyetemet.
Élete utolsó éveiben a leprához hasonló betegségben szenvedett, amelyet türelemmel és keresztényi alázattal viselt. Az általa építtetett Katalin-kápolnában temették el Székesfehérvárott

500 éve született Gerhardus Mercator németalföldi térképész és földrajztudós, az első modern térkép megalkotója. Legjelentősebb alkotása volt, hogy a róla elnevezett hengervetületet alkalmazta a Föld felszínét ábrázoló térképeken.
A Mercator-vetületnél a pólusok irányában nő a térkép torzulása, viszont merőlegesek egymásra a meridiánok és a szélességi körök. Ez a szögpontosság a hajózásban volt nagy jelentőségű

478 éve halt meg Correggio itáliai festő, a perspektivikus kupolafestés megalapítója, a korai cinquecento egyik legnagyobb alakja

454 éve Francisco Fernandes bemutatta Európában a dohányt

404 éve Rákóczi Zsigmond mondott le erdélyi fejedelmi trónjáról Báthory Gábor javára

262 éve először játszottak Shakespeare-darabot Amerikában, New Yorkban (III. Richárd)

196 éve született Margó Tivadar zoológus, egyetemi tanár, az első magyar darwinisták egyike, korának jelentős biológusa. A szabadságharc idején honvédorvos volt. 1851-ben szövettanból lett egyetemi magántanár és helyettes tanárként tartott előkészítő természettudományi előadásokat 1859-ig. 1858-tól Bécsben az izomrostok élettanát tanulmányozta. 1860-tól a kolozsvári orvossebészeti tanintézet, 1862-től haláláig a pesti egyetemen az állattan és az összehasonlító bonctan tanára volt.
Munkássága a szövettani kutatások terén alapvető volt. Rendszeresen terjesztette a darwinizmust az egyetemi oktatásban és a természettudományok népszerűsítésében egyaránt. Az állattan művelését és az egyetemi oktatást magas színvonalra emelte, továbbfejlesztette a mikroszkópiai vizsgálati módszert.
Ellenőrizte Darwin Az ember származása című művének fordítását, és Darwinnál tett látogatása után bevezetést írt hozzá

195 éve született Sir Austen Henry Layard brit köztisztviselő, diplomata, műkedvelő régész, az ókori Asszíria feltárója

191 éve született Neuschloss Simon faáru-gyáros és építési vállalkozó, az első magyar parkettagyár megalapítója, majd a meginduló magyarországi vasútépítkezések egyik legfontosabb beszállítója, vasúti talpfák gyártója. 1860-ban megalapította az első magyar parkettagyárat, majd üzemét gőzfűrészüzemmel bővítette

185 éve halt meg Pierre-Simon de Laplace francia matematikus, csillagász és fizikus

185 éve halt meg Alessandro Volta olasz fizikus, aki az első elemet készítette. Nevét az elektromos feszültség SI-egysége, a volt (V) őrzi

176 éve Samuel Colt elkészítette első pisztolyát

163 éve született Balázs Mór a Budapesti Városi Villamosvasút Társaság alapító vezérigazgatója. Az ő elképzelései alapján indult meg Budapesten az első villamos, valamint a földalatti építésének tervezése és kivitelezése

163 éve Damjanich János és Vécsey Károly csapatai a szolnoki csatában győzelmet arattak a császáriak fölött, és elfoglalták Szolnokot

156 éve Londonban leégett a Covent Garden Operaház

144 éve Angliában C. H. Gould szabadalmaztatta a tűzőgépet

143 éve született Ambrózy-Migazzi István, a malonyai és a jeli arborétum alapítója. Főként a botanika érdekelte; ezirányú tanulmányait Bécsben, Löwenben és Budapesten végezte. Hosszú utazásai során a mediterrán flórát tanulmányozva leginkább az foglalkoztatta, hogyan lehetne a különböző lombhullató örökzöldeket és egyéb, az enyhébb éghajlatot kedvelő növényeket megtelepíteni kontinentális klímájú birtokán.
Mint földbirtokos, országgyűlési képviselő, felsőházi tag, a botanikát csak kedvtelésből, de annál nagyobb szakértelemmel űzte.
1892-ben vette feleségül Migazzi Antóni grófnőt, nevének második tagját az ő tiszteletére vette fel. Felesége felvidéki, malonyai birtokán kezdte meg az intenzív kísérletezést, növények százainak telepítését. 1914-ben hazautazott édesanyja temetésére – és a háború illetve a trianoni békeszerződés után soha többé nem tért vissza félbemaradt munkájához. Ennek ellenére a malonyai kert máig a Felvidék legjelentősebb arborétuma maradt.

141 éve született Rosa Luxemburg „Bloody Rosa” lengyel-német szocialista, írónő

141 éve Brazíliában született Maria do Carmo Geronimo aki 129 évet élt. Baptista egyházi iratok szerint 1871. március 5-én született Carmo de Minas-ban, Brazília délkeleti részén és 2000. június 14-én halt meg. A rekordot ugyanakkor nem hitelesítették a Guinness Rekordok könyvében, mivel az iratok pontosságát nem lehetett igazolni.
A nő rabszolgaként született, akiknél az anyakönyvezést nem vették szigorúan. Felszabadulása után 60 éven keresztül dolgozott egyetlen család szolgálatában dadaként, soha nem ment férjhez, és 120 éves kora előtt egyetlen egyszer sem ment orvoshoz

140 éve George Westinghouse Jr. szabadalmaztatta a légféket

140 éve nevezték ki a Néprajzi Múzeum igazgatójává Xántus Jánost. Ennek emlékére ma ez a Néprajzi Múzeum napja

132 éve született Fekete Jenő geofizikus, aki fiatal tanársegédként Eötvös Loránd mellett dolgozott. Magyarországon új kutatási módszereket, szeizmikus és elektromos méréseket vezetett be

115 éve született Madame Csang Kai-sek kínai szociológus, akit a nyugati világ Kína szószólójaként ismert meg. Erőfeszítéseket tett az ellenállásra a japán erőszak ellen, amely Kína megtámadásával kezdődött az 1930-as években

105 éve közvetítettek először zeneművet rádión

95 éve írták alá a Központi Hatalmak – a Német Császárság és az Osztrák–Magyar Monarchia – az előzetes békeszerződést a legyőzött Romániával

94 éve Oroszország fővárosa Petrográd helyett Moszkva lett

88 éve született Zakariás József 35-szörös válogatott, olimpiai bajnok labdarúgó, az Aranycsapat tagja

85 éve olasz–magyar örökbarátsági szerződést írt alá Bethlen István és Benito Mussolini

83 éve halt meg David D. Buick skót születésű amerikai gyáros, az autógyártás úttörője

79 éve halt meg Komjádi Béla sportvezető, vízilabdázó, edző, sport­újságíró

74 éve Darányi Kálmán miniszterelnök győri beszédében nagyarányú fegyverkezési programot hirdetett meg

74 éve Meranoban halt meg Déri Miksa mérnök, elektrotechnikus. Déri Miksa a budapesti József Műegyetem mérnöki szakán kezdte felsőfokú tanulmányait, majd a bécsi műegyetemen vízépítő mérnökként diplomázott. A budapesti és a szegedi folyammérnöki hivatalban közreműködött a Duna és a Tisza szabályozási munkáinak tervezésében.
1882-től kezdett az elektrotechnikával komolyan foglalkozni, első szabadalma a Zipernowszkyval közös öngerjesztésű váltakozó áramú generátor volt. Ezen kívül fontos szerepe volt a váltakozó áramú motorok és az egyenáramú gépek fejlesztésében (Déri-motor). Az 1900. évi párizsi világkiállításon „Grand Prix”-vel tüntették ki az általa feltalált terhelés alatt induló egyfázisú váltakozó áramú motort.
Legkiemelkedőbb teljesítményének a párhuzamos kapcsolású nagyfeszültségű váltakozó áramú transzformátoros energia-elosztó rendszer kidolgozása számít

69 éve született Balázs Péter Jászai Mari-díjas színművész

66 éve Winston Churchill először használta a „vasfüggöny” kifejezést egy Missouriban elmondott beszédében

64 éve Guyanában született Eddie Grant reggae-zenész

59 éve halt meg Joszif Visszarionovics (Dzsugasvili) Sztálin apai ágon oszét, anyai ágon grúz nemzetiségű szovjet forradalmár, aki 1927-től korlátlan hatalmú diktátorként uralkodott a Szovjetunióban.
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt – illetve 1925-től érvényes nevén az Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt – Központi Bizottságának főtitkára (1922–34) majd titkára (1934–53), a Szovjetunió diktátora, az orosz hadseregben kialakult legfőbb hadvezéri titulus, a generalisszimusz birtokosa. 1943-ban Sztálint nevezték ki a Szovjetunió legfőbb marsalljává, ezután a Generalisszimusz címet is viselte.
A világtörténelem legnagyobb jelentőségű és legnegatívabb megítélésű vezetői közé tartozik. A Vlagyimir Iljics Lenin által létrehozott kommunista diktatúra Lenin halála utáni kollektív vezetőségének egyik meghatározó tagja, majd a diktatúra egyszemélyi vezetője lett. Uralma alatt folytatódott a Szovjetunióban valamennyi ellenzéki mozgalom működésének tiltása, az ellenzék tagjainak üldözése, sokak kivégzése. Az ő nevéhez fűződik a világ legnagyobb megsemmisítőtábor-rendszerének, a Lenin által létrehozott Gulág kiterjesztése. Erőteljes személyi kultuszt alakított ki: arcképét minden középületben elhelyezték, városokat neveztek el róla, szobrokat állítottak neki, tapsolni kellett, amikor kimondták a nevét.
Kísérlete a bolsevista szovjet rendszer egész világra való kiterjesztésére Magyarország és a II. világháború után a „béketáborhoz” tartozó országok számára tragikus következményekkel, megszállással – amihez a nyugati szövetségesek asszisztáltak – és az 1956-os forradalomba torkolló diktatúrával járt együtt, de a hidegháborúnak is előzményei közé tartozik.
Sztálin kemény kézzel irányította a nemzetközi kommunista szervezeteket is, még a mozgalmon belül is hajtott végre politikai tisztogatásokat. Ezekért és a nevéhez fűződő személyi kultusz miatt még kommunista utódai is elítélték.
Halála után felravatalozták a Kreml-palota nagytermében, ahol emberek ezrei vettek tőle búcsút. Azonban 1956 februárjában, az SZKP XX. kongresszusán szakítottak a sztálinizmussal. Elítélték a hatalommal való visszaélést, a sztálini korszak személyi kultuszát, az elkövetett törvénysértéseket, bírálták a túlzott centralizmus káros következményeit. Egyben sürgették a visszatérést a lenini értékekhez, megalapozták a kommunista és munkáspártok demokratizmusának fejlődését. A desztalinizálás második hullámaként, az SZKP XXII. kongresszusának határozata szerint, 1961. november 1-jén Joszif Visszarionovics Sztálin holttestét eltávolították a Vörös téren álló Mauzóleumból…

57 éve Elvis Presley először szerepelt a televízióban, a Louisiana Hayride showban. Ugyanezen a napon, 1960-ban két év után leszerelt a katonaságtól

http://www.youtube.com/watch?v=y-_6BUtyWK4

56 éve először vetítették a televízióban a King Kong-ot

54 éve született Andy Gibb a Bee Gees együttes tagja

44 éve született Bajnai Gordon magyar miniszterelnök

44 éve az USA felbocsátotta a Solar Explorer-2, Napkutató szondát

33 éve az amerikai Voyager–1 űrszonda részletes felvételeket készített a Jupiter gyűrűjéről és egyes holdjairól

27 éve az iráni tüzérség megkezdte Baszra városának bombázását

25 éve először indítottak csődeljárást egy jelentősebb cég, a Veszprémi Állami Építőipari Vállalat ellen

16 éve az 1972-es hatputtonyos tokaji aszú elnyerte a világ legjobb fehérbora címet

15 éve, 25 év után először találkozott Észak- és Dél-Korea béketárgyalásokon

15 éve találták meg Miklós cár és családjának maradványait. Egy helybeli orosz történész, Alekszandr Avdonyin csontvázakat talált Jekatyerinburgtól körülbelül tíz mérföldnyire. A csontok DNS-ét megvizsgálták, és az eredmény alapján azonosították II. Miklóst, Alekszandra Fjodorovnát, Olgát, Tatyjanát és Anasztasziját, valamit az orvosukat és három cselédjüket. A hiányzó két csontvázra 2007 augusztusában bukkantak rá, és az első DNS-eredmények alapján a család maradék két tagjáé, Marijáé és Alekszejé.
A Szovjetunióban nem szabadott beszélni II. Miklósról, de manapság az embereket egyre inkább érdekli az utolsó cár élete és családja. Az Oroszországba látogató turisták mindenfelé a cári családot ábrázoló képeket, babákat és egyéb apróbb ajándékokat találnak. Bár még ma is sokan elítélik II. Miklóst, ez a szemlélet egyre inkább kezd megváltozni, és az utolsó cárról egyre inkább az a nézet terjed el, hogy jószándékú, ámde gyenge ember volt.
1981-ben a külföldi orosz ortodox egyházak szent mártírokká nyilvánították II. Miklóst és Alekszandrát, gyermekeikkel együtt. A maradványokat pontosan 80 évvel a kivégzésük után, 1998. július 17-én temették el a cárok hagyományos temetkezési helyére, a szentpétervári Szent Péter és Pál Székesegyházban. 2000-ben pedig az Orosz ortodox egyház szentté avatta az utolsó cári családot.
2005-ben a Romanov család nevében a Spanyolországban élő Marija Vlagyimirovna nagyhercegnő kérvényt nyújtott be, hogy rehabilitálják a cárt és családját, a kérvényt azonban 2007-ben elutasították. 2008-ban az ügy új fordulatot vett, és az orosz legfelsőbb bíróság II. Miklóst és családját jogtiprás áldozatának ismerte el és rehabilitálta

4 éve Venezuela mozgósította egész hadsereget a szomszédos Kolumbiával kirobbant vita miatt

4 éve Dél-Oszétia felkérte Oroszországot, az ENSZ-t, az Európai Uniót és a Független Államok Közösségének minden tagállamát, hogy ismerjék el függetlenségét

4 éve ismerte el Koszovó függetlenségét Szlovénia és Írország

Gazdaságvédelmi akcióterv
Gazdaságvédelmi akcióterv
Gazdaságvédelmi akcióterv
Gazdaságvédelmi akcióterv
Gazdaságvédelmi akcióterv

Bulvár

Megszületett Balogh Zsolt kislánya

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/illestibor.jpg

Megjelent:

Szerző:

A MOL-Pick Szeged játékosa a Facebook-oldalán osztotta meg az örömhírt.

Tovább olvasom

Hírzóna

Vontatóba rongyolt az autó, a sofőr meghalt

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/illestibor.jpg

Megjelent:

Szerző:

Vontatóval ütközött az autó ennyi maradt belőle. echo adrotate_group(27);

Tovább olvasom

Bulvár

Ötvenéves frontemberét ünnepli a Tankcsapda!

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/illestibor.jpg

Megjelent:

Szerző:

Ünnepi tankdübörgés!

Tovább olvasom

Aktuál