Kiss-Rigó László: Egyetlen papság van

Cikkünk frissítése óta eltelt 13 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

A Papság Éve – IV.

kissrigolaszlo1A Szeged-Csanádi Egyházmegyében papszenteléssel esett egybe a Papság Évének az egyházmegye szintjén történő meghirdetése június 20-án. Kiss-Rigó László megyés püspök a Szentatya által június 19-ével elindított év kapcsán a misén elmondta: az esztendő elsősorban nem azt tűzi ki célul, hogy a papok társadalmi elismerése nőjön, hanem sokkal inkább a szolgálattevők identitásbeli növekedését szeretné ösztönözni.

– Hagyományossá váltak manapság a különböző évek, évfordulók. Mit várnak a Papok Évétől?

– Ez nem egy olyan rendezvény akar lenni, mint amilyenek a hagyományos „évek”. A papság és a világi hívők, az egyház együtt, közösen szeretne hálát adni az Alapítónak azért, hogy a papság intézményén keresztül jelen van az egyházában. Másrészt pedig szeretnénk a mai körülmények között megtalálni, megfogalmazni, megélni segíteni a papi identitást, vagyis hogy egy katolikus papnak a mai szellem szerint, a mai korban milyen stílusban, milyen kötelezettségekkel kell a szolgálatát teljesíteni – hiszen ezek a korral változhatnak.

– Korszerű papság?

– A klerikarizmus negatív megnyilvánulásai számomra kártékonyak az egyházban. Ugyanakkor a pap legyen pap, csak ne külsőségben. Persze mindennek, így az öltözködésnek is, megvan a maga rendje, de ez messze nem a legfontosabb dolog. Az viszont fontos, hogy attól, mert a cölibátus kötelező, a pap mégse egy kiégett, önző, ápolatlan agglegény szerepét öltse magára. Ma már nem az az elvárás a pappal szemben, hogy szolgáltasson, hanem részt kell vennie a mindennapi életben, a társadalomban, az emberek között kell élnie – nem csak a templomon belül. A korszerű felfogáshoz tartozik például az is, hogy egy papnak legyen egy minimális szabadideje, szabadnapja, és azt olyasmire használja fel, ami egyébként a munkáját segíti. A mai viszonyok között például az intellektuális munkát végző emberek számára a mozgás, a sport kötelező – alapvetően hozzátartozik az egészséges életmódhoz. Egészségesen élni pedig kötelesség a szolgálat ellátása érdekében. Épp ezért szeretném bevezetni, hogy a papoknak is legyen kötelező rendszeres orvosi szűrővizsgálatokon részt venni – saját maguk, a rájuk bízott hívek és a szolgálatuk minél jobb ellátása érdekében.

– Céljuk, mint a papszenteléskor fogalmazott, a papok identitásának erősítése.

kissrigo

– Azt szeretnénk, hogy az identitástudat, a küldetéstudat, az elkötelezettség erősödjön a papokban, hogy még jobban tudják ellátni a feladataikat, másrészt pedig, hogy aki ilyen hivatásra indíttatást érez, az ne fojtsa el magában, hanem bátran vállalja fel. Beleértjük mindebbe, hogy a pap a mai egyházban nagyjából kétféle módon szolgálhat: vannak a szerzetesek, akik egy szerzetesi közösség tagjaként gyakorolják hivatásukat, illetve egy adott konkrét egyházmegye keretében szolgáló egyházmegyés papok, vagy szokás őket világi papoknak is nevezni, akik a mindennapi életben gyakorolják hivatásukat.
Egyébként hamarosan közzétesszük az évhez kapcsolódó programjainkat, így például az egyházmegye papságával részt veszünk egy szentföldi zarándoklaton, a Papság  Évének zárásakor pedig a római rendezvényeken.

– Papság  Éve: sok tévképzet él a köztudatban azzal kapcsolatban, hogy ki is a pap, és mi a feladata, vagy mi teszi pappá  a papot.

– Hadd mondjak el egy történetet. Egyszer részt vettem egy iskola tantestületével egy lelkigyakorlat jellegű táborban, és este az igazgatóval elmentem egy kicsit sétálni. Egyszer csak vérfagyasztó sikolyokat hallunk: „Segítség, segítség, gyilkosság!” Megjelent egy középkorú hölgy, mobillal a kezében, és kért, hogy segítsünk, mert rossz a telefonja, hívni kell a rendőrséget, mert otthon az apját meg akarja ölni a fia. Felhívtam a rendőrt, aki azt mondta, amíg odaérnek, próbáljuk szóval tartani az elkövetőt. Ekkor elmentünk a házba. Már csak az áldozat volt ott, a fiú nem. Az igazgató bennmaradt, én pedig kimentem várni a rendőrséget, és utat mutatni nekik. Mire visszatértem, azt hallom, hogy az igazgatót úgy szólítják, hogy „tiszteletes úr”. Azt hitték, ő a pap, mert a lelkükre próbált beszélni – sokszor a látszat és a kinézet alapján feltételezik valakiről, hogy pap.

papsag_eve_– A papságon belül külön kell-e szólnunk a püspöki hivatásról?

– Nem létezik olyan, hogy „püspöki hivatás”. Egyetlen papság van, és szoros értelemben véve egyetlen pap van: Krisztus. Az ő papságából részesednek a papok. A katolikus egyházban a papságnak három fokozatát tartjuk számon: a diakónust, a papot és a püspököt. A püspökség tehát nem külön hivatás, a papok közül a pápa nevez ki embereket közvetlenül, akik püspöki feladatot látnak el. Nem kell rá jelentkezni, nem karrier, nem előléptetés – persze olykor sajnos vannak olyanok is, akik számára annak tűnik.

– A püspöki feladatról is élnek téves elképzelések.

– Amikor Szent Pál apostol egyik legjobb barátját és tanítványát, Timóteust megbízta a mai értelemben vett püspöki feladattal, azt mondta, viselje mindenkinek a gondját, ne jelentsen az problémát, hogyha nála sokkal idősebbek is vannak a hívek között. Előfordulhat, mint ahogy most is történt, hogy a püspök fiatalabb, mint az egyházmegye papjainak jelentős része, de ez nem jelent problémát, hiszen kortól és minden mástól függetlenül a püspök mindenki iránt kötelezettséggel van az egyházban, sőt, a nem keresztények felé is küldetése van. Vagyis nem az a feladata, hogy az egyházat mint egy intézményt vezesse, hanem az egyházat segítse abban, hogy az egész társadalmat hatékonyan tudja szolgálni.

Előző sztori

Evezős ob – Két szegedi siker a nyitónapon

Következő sztori

Magyar termék