Vélemény

Miképpen?

Miképpen?

2010. május 24., hétfő
Miképpen?

Nagy próbatétel vár hát egyes – különösen az interaktivitást biztosító, internetes média területén működő – szerkesztőségekre, ahol az ellenzékiségben kovácsolódott írói-olvasói egység könnyen megkophat, mikor is a véleményformálók bizonyos aktuális kérdésekben az általános jobboldali elvárásokkal, vélekedésekkel, nézetekkel szembeni ellenvéleményt fogalmaznak meg.

Mostanában az a kérdés motoszkál bennem, vajon a nyolc év ellenzéki létben szocializálódott újságírása miként tud felnőni a „kormánypárti újságírás” (ha van egyáltalán ilyen fogalom) követelményeihez. Másként fogalmazva: a (még nyomaiban fellelhető) tényfeltáró és a problémafelvető, problémaérzékeny – ez esetben jobboldali, konzervatív szellemiségű – zsurnalisztika miként állja meg, hogy korábbi elveit feladva, az új (többségi felhatalmazású) hatalom – elvszerű, de kritikátlan – kiszolgálójává alacsonyodjék, mint azt az előző hosszú időszak balliberális szerkesztőségeiben tapasztalhattuk. Egészen konkrétan: a „negyedik hatalmi ág” az új kormányt támogatni kész része meg tudja-e őrizni – a most még rá jellemző – kritikai, elemző hangvételét, vagy a jobbító szándék kimerül majd a meglódulóban lévő szekér kerekeinek meg nem kötésében? Nagy próbatétel vár hát egyes – különösen az interaktivitást biztosító, internetes média területén működő – szerkesztőségekre, ahol az ellenzékiségben kovácsolódott írói-olvasói egység könnyen megkophat, mikor is a véleményformálók bizonyos aktuális kérdésekben az általános jobboldali elvárásokkal, vélekedésekkel, nézetekkel szembeni ellenvéleményt fogalmaznak meg. Pedig a meglévő problémák orvoslásának – vegyük tudomásul – nem csupán egyfajta és üdvös módja adja magát, a problémák nem szűnnek meg varázsütésre – bármekkora is erre a jogos társadalmi igény és az elvárás. Hogy plasztikusabb legyek, mindjárt egy példán keresztül bemutatom, miről beszélek itt, bár valószínűleg véleményem (lám-lám!) nem lesz népszerű! Mostanában sokat hallani a „nemzeti összefogás” szükségességéről (konkrét jelentésén túl, takarjon bármilyen tartalmat e fogalom). Nyilvánvaló, hogy az új kormány – amint teheti – mindent meg fog tenni a vállalkozások adóterheinek csökkentése érdekében, hiszen ha nem sikerül némi növekedés mellett minél több embert visszavezetni a munka világába, neki se veselkedjünk a nagyszabású terveknek! Mint az első Orbán-kormány idején, most is támogatást kapnak a családok... Az új hatalom erős kísérletet tesz majd, hogy az adófizetői morál javításával az államot, a nagy struktúrákat és a szociális rendszert eltartó rétegeknek kedvezéssel megteremtse hosszú távú működésének feltételeit (megengedve, hogy ki nem mondva is gyakorlatilag még mindig a csőd szélén állunk!). Ehhez (is?) a választásokkor minden korábbinál szélesebb körű társadalmi támogatást kapott a jobboldal, nagyok hát az elvárások. Ugyanakkor ezzel összefüggésben vélhetőleg erősödni fog az intolerancia az „ingyenélők”, a társadalom perifériáira sodródott és ott ragadt, jelentős hányadot kitevő rétegekkel szemben. (A közhiedelemmel ellentétben e leszakadt társadalmi csoport azonban nem a honi romák tömegei alkotják csupán. A rokkantnyugdíjasok sokasága sem csak közöttük keresendő, mint ahogy a rokkantak jelentősebb hányada nem jár, parkol milliós kocsikkal a látszat ellenére!) Amennyiben hagyjuk meggyökeresedni a tévképzet, miszerint jórészt ezek a szegénység és lélektelenség nyomorában élő emberek (és gyermekeik) önmaguk tehetnek róla, hogy oda jutottak, ahová, az további leszakadásukhoz, a nemzet e részének (és így egészének) tragédiájához vezethet. A rend és biztonság megteremtése, az oktatás „presszionált” kötelezővé tétele, minél több munkahely biztosítása önmagában nem oldja meg a viselkedésformájukkal magukat a társadalmi együttélés szabályaiból kiírók közöttünk hordozott problémáit. Ehhez az empátián – és az állami gondoskodáson – túl több kell. Ehhez változás kell a fejekben: a (társadalmi tőkékkel rendelkező) bölcsebb többség részéről annak elfogadása, hogy a „kiilleszkedettek”, a társadalom normáit be nem tartók viselkedésmódja, életszemlélete és életmódja nem más, mint a kilátástalanságra adott válasz, mely számunkra ellenségesnek és irracionálisnak hat, de a mindennapok szintjén az érintettek túlélését biztosítja. (A kukázás, a kéregetés, a prostitúció – hogy csak a hajléktalanok városi életstratégiáit említsem – nem acélozzák meg az ember lelkét, nem véletlen velejárója ezen élethelyzetnek – tisztelet a kivételnek – az alkohol bódulatába menekvés.) Ha csupán a megvetéssel a „segíts magadon, az Isten is megsegít” jelszavával közelítünk e komoly problémához, bizony becsapjuk önmagunkat, s csak ne adj Isten, magunk is bajba kerülvén, láthatjuk majd be tévedésünket, de akkor már késő lesz. A körvonalazódni látszó új kurzussal szemben én ezért azt mondom, nem elégséges a leszakadtak kilábalásának keretfeltételeit (oktatás, nevelés, munkalehetőség) megteremteni. Magunkban is el kell fogadni, hogy – bármennyire kellemetlen is szembenézni ezzel – a másként élő kisebbség is a nemzet része, s ha nem dolgozunk ki azonnal az e kérdést feloldani képes nemzetstratégiát, bizony a helyzet csak rosszabbodni fog az idő múlásával, a demográfiai adatok válságosra fordultával. Ezért óva intem a leendő új kormányt, hogy előbb a dolgos, rendes, családok segítségére fusson, s majdan, ha megerősödni véli a társadalom e „igavonóit”, csak ezt követően lásson a perifériákon élő „eltartottak” integrálásához. Behozhatatlan időt vesztenénk! Ha nemzeti összefogásról beszélünk, a kitaszítottaknak is meg kell adni a morális felzárkózás esélyét. Ne lopjuk el tőlük e lehetőséget azzal, hogy „tolvajt” kiáltunk, mert tudjuk a mondás szerint is: „tolvaj lesz belőle”!

A tartós szegénységgel kapcsolatos problémák kezelése

mindenekelőtt és mindenek felett a társadalmi integrációt legfőbb értéknek tekintő szociálpolitikát feltételez. Ez sokkal több szociális munkást „hadra fogását” kell jelentse, mert a helyi lelkész, a tanító, a hivatali előadó nem győzi egyedül a problémahalmazzal birkózást (meg nem is feltétlenül ért hozzá)! Az elmúlt 8 év elsikkasztott és visszaszerzendő pénzinek bizonyos hányadát, ha nekem lenne, erre költeném, s ez a befektetés talán már 8 év múlva meg is hozná gyümölcsét, mikor is az érintettek – felemelvén magukat arra a szintre – megbocsájtanák korábbi előítéleteinket, miképpen mi is megbocsájtanánk az ellenünk vétkezőknek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.