Közélet

Átvizsgálta az Állami Számvevőszék a Szegedi Hőszolgáltatót

Átvizsgálta az Állami Számvevőszék a Szegedi Hőszolgáltatót

2015. január 28., szerda
Átvizsgálta az Állami Számvevőszék a Szegedi Hőszolgáltatót
futes_tavho_konvektor

Lezárult a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2008 és 2012 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét.

Az ÁSZ a HŐTÁV Kft. gazdálkodásának szabályozottságát az ellenőrzött időszakban megfelelőnek minősítette. A társaság rendelkezett a szükséges számviteli szabályzatokkal, azokat aktualizálta, az előírásokat betartotta, önköltségszámítási szabályzata a jogszabályi követelményeknek megfelelt. A HŐTÁV Kft. 2009 kivételével veszteségesen gazdálkodott. Az eladósodáshoz hozzájárult, hogy a tartalékok terhére a tényleges költség alatt határozták meg a hatósági szolgáltatási díjakat. A szegedi Önkormányzat tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. (HŐTÁV Kft.) a közel 162 ezer lakosú Szeged közigazgatási területén 2012-ben 27221 lakossági-, valamint 503 közületi fogyasztót látott el távhővel. A távhőszolgáltatási közfeladat ellátására az önkormányzat vagyonkezelő kft-je, valamint a HŐTÁV Kft., továbbá a HŐTÁV kft-ben 51 százalékban tulajdonos önkormányzat, illetőleg a 49 százalék üzletrészt birtokló ALFA-NOVA Kft. üzemeltetési-vállalkozási és konzorciumi szerződést kötött. A HŐTÁV Kft. vagyonbérleti díj fizetésére volt kötelezett az önkormányzat vagyonkezelőjének az üzemeltetésre átadott eszközök után. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős mértékű, 1653,6 millió forint csökkenést mutatott, a saját tőke összege az ellenőrzött időszak végére 74 százalékkal csökkent. A HŐTÁV Kft. 2011-2012-ben összesen 1702,7 millió forint távhőtámogatásban részesült, folyamatosan fennálló 300 millió forint összegű folyószámlahitellel és 1050 millió forint rövid lejáratú hitelállománnyal rendelkezett. A hitel felvételéhez az önkormányzat garancia- és kezességvállalással járult hozzá. A veszteséges gazdálkodás miatt a beruházások, élettartam növelő felújítások nem az eszközök elhasználódásának megfelelő arányban történtek, ezért az eszközök használhatósági foka csökkent. Az Önkormányzat a HŐTÁV Kft.-nél egy alkalommal végzett célszerűségi ellenőrzést a távfűtési díjak árképzésére irányulóan, amelyben javaslatokat fogalmazott meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése érdekében. A társaság éves beszámolóit a jogszabályoknak megfelelően a taggyűlés elé terjesztette. Több éves beszámolóból, továbbá a 2012-es beszámoló kiegészítő mellékletéből is hiányzott a HŐTÁV Kft. által a vagyonkezelőnek fizetett éves bérleti díj nagysága és évenkénti változása. A társaság ügyvezetőjének a gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében két javaslatot tett az ÁSZ. Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.