Közélet

Kohári Nándor: Még ma is kiemelt nyugdíj jár a forradalom leverőinek

Kohári Nándor: Még ma is kiemelt nyugdíj jár a forradalom leverőinek

2010. október 20., szerda
Kohári Nándor: Még ma is kiemelt nyugdíj jár a forradalom leverőinek

A Fidesz Nyugdíjas Klubjának vendége volt Kohári Nándor, az előző ciklus önkormányzati képviselője, aki a közelgő ünnep tiszteletére az 1956-os eseményekről tartott előadást. Ismertette a kor nemzetközi viszonyrendszerét, kitért a szuezi válságra és a nagyhatalmak versengéséből adódó feszült helyzetre. A világ a Közel-Kelettel volt elfoglalva, ezért a nemzetközi közvéleményt teljesen váratlanul érték a budapesti októberi események.

Senki sem tudta felmérni, milyen erejű lesz a felkelés, a politikai vezetés uralni tudja-e a helyzetet, átterjed-e vidékre is a forradalom, továbbá beavatkoznak-e az amerikaiak. A szovjetek a hírek hallatán azonnal csapaterősítést küldtek Romániába és Kárpátaljára. Legfelsőbb vezetésük eleinte megosztott volt abban a kérdésben, hogy katonai beavatkozással, vagy diplomáciai tárgyalásokkal kell-e véget vetni a fegyveres harcnak. A magyar kormány október 28-30. között több olyan intézkedést hozott, ami megnehezítette a döntést. A forradalom eseményeinek kronológiája többnyire ismert, ’56 jelentősége és mára gyakorolt hatása inkább képezi vita tárgyát. A XX. század egyik legnagyobb erejű, legelementárisabb, legáltalánosabb kommunistaellenes megmozdulása hosszú évekig szerepelt még az ENSZ és a nyugat-európai kormányok napirendjén. ’56 hatására változott meg a francia és az olasz kommunista pártok szolgai viszonya a Szovjetunióhoz, ekkor mutatkozott meg a nyugati értelmiségiek előtt a véres keleti diktatúrák igazi arca. A rendszerváltástól átértékelődik/módosul az ’56-ról sulykolt addigi hamis kép, új dokumentumok, titkos jegyzőkönyvek kerülnek elő, és megnyílnak a szovjet utódállamok levéltárai is. Ma már tudjuk, hogy ’56 nélkül a közélet teljesen más irányba formálódott volna. Bebizonyosodott, hogy egy kis ország is képes kezébe venni sorsa alakítását, és lehet önálló mozgástere. Még ha sikertelen is volt a kísérlet, hogy Magyarország kikerüljön a világpolitikai nagyhatalmak hatásköréből, mégsem tekinthető kudarcnak, mert a rendszerváltás ideológiai alapjai is ’56 szellemiségéből táplálkoznak. Kohári szerint ’56 örökösei a jelenlegi kormánypártok, mert ugyanúgy a nemzeti szuverenitás védelmét helyezik politikai cselekvésük homlokterébe, az önálló gazdaságpolitikát, saját piacaik védelmét és a nemzeti érdekeket részesítik előnyben.

Az előadást számos érdekes hozzászólás színesítette. Az egyik úr például az áldozatok számát tekintette bizonytalannak, mert egy tévéműsorban arról értesült, hogy a veszteségek mindkét oldalon jóval meghaladják a bevallott számot. Annak a véleményének is hangot adott, ha az USA beavatkozik ’56-ban, az valószínűleg világháborúhoz vezetett volna. Egy hölgy az oroszok október 24-ei szegedi bevonulásának körülményeit mesélte el, amikor a hídon dübörgő tankok elé mintegy 20 fiatal egyetemista állt, megakadályozva átkelésüket a folyón. A tankból kiszálló szovjet tiszt szinte könyörögve kérte őket, álljanak félre. Egy másik hozzászóló arra figyelmeztetett, hogy sokan még ma is félnek ’56-ról beszélni, tartanak a következményektől. Minden párt elismeri ma már ’56 forradalmi voltát, az viszont felháborító, fogalmazott Kohári, hogy a mai napig kiemelt nyugdíjban részesülnek a forradalom leverésében résztvevők, vagy olyanok, mint

Biszku Béla

. Komoly legitimációs problémát jelent a Magyar Köztársaság számára is, hogy a hatályos nyugdíj-jogszabályok szerint plusz javadalmazás jár a forradalom ellenségeinek. Egy idős úr kevésbé ismert eseményről szólt: Palicson ’56 után a nemzetközi Vöröskereszt hatalmas tábort alakított ki a Magyarországról menekültek befogadására, ahol naponta több ezren fordultak meg. Jugoszlávia eleinte nem volt abban a helyzetben, hogy ellássa a befogadó-központ lakóit, ezért a környező települések polgárai vitték az élelmet a menekülteknek. Szép példája ez az összefogásnak, amikor a kisebbségben élő magyarság szolidaritást vállalt az anyanemzettel, és befogadta menekültjeit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.