100 éve nyílt meg Szegeden az egyetem

Cikkünk frissítése óta eltelt 2 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Az 1921. évi XXV. törvénycikk értelmében a „kolozsvári magyar királyi Ferenc József Tudományegyetem ideiglenesen Szegedre nyer elhelyezést. ” Szeged régi álma teljesült, egyeteme lett.

A megnyitó ünnepségek – Szeged történetének egyik legjelentősebb dátuma – 1921. október 10.-én zajlottak le. Jelen volt Horthy Miklós kormányzó, Vass József kultuszminiszter, gr. Teleki Pál városunk országgyűlési képviselője, Tóth Lajos államtitkár, Somogyi Szilveszter polgármester, Zadravecz István tábori püspök, egyetemi és városi elöljárók, társegyetemek, akadémia képviselői, papság, katonaság, több ezer szegedi polgár.

Az ünnepélyes istentisztelet a rókusi templomban volt (a Fogadalmi templom csak 1930-ra készült el), melyet Várhelyi József pápai prelátus celebrált. A díszes fogatokban helyet foglaló előkelőségek festői ruhákban a Dugonics téri központi épülethez hajtottak.

Az egyetem felszentelését Zadravecz István katolikus és Raffay Sándor református püspökök végezték. A Hiszekegy eléneklését követően Horthy Miklós nyitotta meg egyetemünk: „ A magyar királyi Ferenc József tudományegyetemet új székhelyén rendeltetésének átadom…Isten bőséges áldását kérem tudományos és nemzetnevelő munkájukra.”

Menyhárt Gáspár rektor megnyitójában köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy a bujdosó egyetem hajlékot kaphatott Szegeden: „Köszönet és hála jár különösen Szeged városának, amely most tulajdonképpen az egykor kincses Kolozsvárt és egész Erdélyt ölelte keblére… Mi, magyarok nem elégedhetünk meg pusztán a tudományok művelésével, nem lehet egyedüli célja az egyetemnek, hogy tudományt közöljön az ifjúsággal, a gyakorlati élettel is kapcsolatot kell teremteni. …A magyar egyetemek sajátos nemzeti feladatát pedig abban látom, hogy a társadalmi életben magára veszi a nemzetnevelés szerepét. Meg kell építenünk az erkölcs országútjait…

Az 1921-1922. évi tanévet Isten nevében megnyitom.”

Szerző: Dr. Hencz Péter főorvos, SZAB Egyetemtörténeti Munkabizottság tagja
Előző sztori

Albánia a Puskás Arénában is nyert a magyar válogatott ellen

Következő sztori

Megvan a Szedeák első győzelme a bajnokságban!