/

ÁSZ: szabálytalanságok a DK 2013-14-es gazdálkodásában, az Együttnél is volt hiányosság

Cikkünk frissítése óta eltelt 7 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Befejezte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Demokratikus Koalíció (DK) és az Együtt – a Korszakváltók Pártja 2013-2014-es gazdálkodásának törvényességi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapításai szerint a DK könyvvezetése és gazdálkodása összességében nem felelt meg az előírásoknak. Az Együtt a számviteli törvény követelményeit teljesítette, viszont a 2014-es pénzügyi kimutatásában nem részletezte a félmillió forintnál nagyobb értékben kapott hozzájárulásokat. A két párt – közleményben – arra tett ígéretet, hogy a feltárt hiányosságokat korrigálja.

A számvevőszék a honlapján szerdán megjelent tájékoztatójában a DK ellenőrzésével kapcsolatban azt írta: a pártnak a közzétett beszámolói szerint 2013-ban 49 millió, 2014-ben 237,3 millió forint bevétele, kiadása pedig 46,5 millió, illetve 233,2 millió forint volt. Az ellenőrzött két évben a DK nem vett fel hitelt.

A DK a párttörvényben előírt határidőn belül elkészítette és közzétette 2013-as beszámolóját és 2014-es pénzügyi kimutatását, az ÁSZ szerint azonban – közölték – ezek nem feleltek meg a törvényi előírásoknak, mert “figyelmen kívül hagyták a számviteli törvényben rögzített valódiság és teljesség alapelvet”.

A beszámoló és a pénzügyi kimutatás adatai teljes körűen nem egyeztek meg a főkönyvi nyilvántartás adataival, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékeléséről és a bevételek közötti kimutatásról pedig nem gondoskodtak – állapították meg a számvevők.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy a könyvvitelben elszámolt és a beszámolóban, illetve pénzügyi kimutatásban szereplő bevételek, kiadások eltéréseinek összege az ellenőrzött években nem érte el a bevételi főösszeg 2 százalékának megfelelő “lényegességi küszöb” mértékét.

Az ÁSZ szerint a DK gazdálkodása és könyvvezetése – a leltár-összeállítási kötelezettség elmulasztása és a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok alaki hiányosságai miatt – nem felelt meg a számviteli törvényben meghatározott követelményeknek. Ugyanakkor a párt számviteli rendszerének szabályozása – néhány kivételtől eltekintve – megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A DK a gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályi előírásokat betartotta.

A számvevőszék arra is felhívta a figyelmet, hogy nem működött megfelelően a DK ellenőrzési rendszere, mert a párt nem hozott létre felügyelőbizottságot, a pénzügyi ellenőrző bizottság pedig nem készítette el a szabályzatban előírt jelentéseket.

Végül jelezték, hogy a DK a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt fel, a vagyon használata szabályos volt.

Az ÁSZ Gyurcsány Ferenc DK-elnöknek javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az Együtt a beszámolók szerint 2013-ban 1 millió 612,9 ezer, 2014-ben 287 millió 865,3 ezer forint bevételt ért el. Kiadása 2013-ban 497,7 ezer, 2014-ben pedig 373 millió 923,6 ezer forint volt. A fizetőképesség megőrzése érdekében az Együtt 2014 szeptemberében 42 millió forint hitelt vett igénybe, a további kiadási többlet forrása az év végéig ki nem egyenlített szállítói kötelezettség volt.

Az Együtt határidőn belül elkészítette és közzétette 2013-as beszámolóját és 2014-es pénzügyi kimutatását, utóbbiban azonban a párttörvény előírása ellenére a naptári év alatt kapott, 500 ezer forintot meghaladó hozzájárulásokat – a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével – külön nem mutatta be. Az alapszabályban előírtak ellenére a 2014-es pénzügyi kimutatást az Együtt országos politikai tanácsa nem a közzétételét megelőzően fogadta el – közölte az ÁSZ.

Ugyanakkor az Együtt beszámolójának és pénzügyi kimutatásának adatai a számviteli törvény előírásának megfelelően megegyeztek a könyvviteli nyilvántartások adataival.

Néhány hiányosság ellenére a párt számviteli rendszerének szabályozása, gazdálkodása és könyvvezetése megfelelt a számviteli törvénynek. Betartották a gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályi előírásokat is, az ellenőrzési rendszer rendben működött – állapították meg.

A működéséhez az Együtt is szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt fel, a vagyonhasználat szabályos volt.

Az ÁSZ javaslatokat tett Szigetvári Viktornak, az Együtt elnökének is, akinek ezek alapján ugyancsak 30 napon belül kell intézkedési tervet készítenie.

Az ÁSZ törvényi felhatalmazás alapján kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülő pártok gazdálkodását.

A DK szerdai reagálásában az áll, hogy a vizsgálat által feltárt “apró” pénzügytechnikai hibákat maga a hatóság értékelte lényegtelennek. “Ezeket az ÁSZ kéréseinek megfelelően javítottuk, illetve intézkedési terv alapján kiszűrjük a későbbi hasonló hibákat” – fűzték hozzá.

Az Együtt a vizsgálattal kapcsolatban azt írta, tudomásul vették az ÁSZ megállapításit és a párt illetékes testületei a soron következő ülésükön intézkedési tervet fogadnak el a számviteli politikát érintő javítások, valamint a közzétételi kötelezettséget kiegészítő korrekciók elvégzéséről.

Megjegyezték, hogy örömmel nyugtázták, az “átfogó, korrekt és szakszerű” jelentés szerint a párt gazdálkodása és könyvvezetése megfelelt a törvényi előírásoknak.

Előző sztori

Finisben Az Év Fürdője verseny – Csongrád megyei fürdők a Top 10-ben

Következő sztori

Csütörtöki programajánló: Magashegyi Underground, Paddy and the Rats és Brains a SZIN-en, dj Cue Tew-lee