/

Befejezte a számvevőszék a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ ellenőrzését

Cikkünk frissítése óta eltelt 5 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 2011-2014 közötti pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az irányító szervek kórházra vonatkozó feladatellátása összességében szabályszerű volt. Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése terén, továbbá megállapította, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A központi alrendszer intézményei – köztük a kórházak – meghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban.

A hódmezővásárhelyi székhelyű kórház Hódmezővásárhelyen és Makón működtet fekvőbeteg ellátást, 2014-ben összesített ágyszáma 235 aktív és 385 krónikus ágy volt, a rendelőintézetekben az éves betegforgalom közel 600 ezer fő volt. A kórház szervezeti felépítése az ellenőrzött időszakban egy alkalommal változott, 2013. február 1-jével a kórházba integrálódott a makói dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- Rendelőintézet. Az irányító szervi hatásköröket 2012. április 30-ig a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése, 2012. május 13-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, majd 2012. május 14-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) gyakorolta. Egyes fenntartói, irányítói jogok gyakorlását a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vette át, amit 2015. március 1-jétől Állami Egészségügyi Ellátó Központnak (ÁEEK) hívnak.

A központi alrendszerbe történt átszervezést követően a kórház módosított alapító okiratának kiadása 2012-ben késedelemmel történt meg, továbbá az SZMSZ tartalma az alapító okirattal 2012-2014 között nem volt összhangban. Az irányító szervek az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket nem érvényesítettek, nem kértek számon és nem ellenőriztek. A kórház az átalakításához, átszervezéséhez kapcsolódó feladatait – a beszámolási kötelezettség teljesítésével és a beszámolók alátámasztásával kapcsolatban feltárt hibákat, hiányosságokat kivéve – szabályszerűen hajtotta végre. A kórház nem megfelelően intézkedett az integritás szemlélet érvényesítése érdekében, a kiépített kontrollok nem voltak képesek megfelelően kezelni a kockázatokat, ezért integritási tevékenysége fejlesztendő.

A zavartalan feladatellátáshoz a fizetőképesség folyamatos fennállása, a likviditás javítása érdekében a kórház tett intézkedéseket, azonban a pénzügyi egyensúly fenntartása nem volt biztosított. 2012. február és 2012. április között a Kórház lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke folyamatosan elérte a százötven millió forintot, azonban az önkormányzat nem jelölt ki a kórházhoz önkormányzati biztost. Az előirányzatok módosítása, 2011-ben a bevételi előirányzatok teljesítése, valamint az ellenőrzött időszakban a kiadási előirányzatok felhasználása során a jogszabályi előírásokat nem tartották be. Az ellenőrzött gazdálkodási jogkörök – 2011-ben a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzése, 2012-2014 között a teljesítésigazolás és az érvényesítés kulcskontrollok – gyakorlása szintén nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A kórház az ellenőrzött időszakban árubeszerzésre, illetve szolgáltatás megrendelésre teljesített kifizetéseihez kapcsolódóan nem folytatott le közbeszerzési eljárást, megsértve ezzel a közbeszerzési szabályokat.

A kórháznál az állami vagyon vagyonkezelésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalma megfelelő volt, azonban a vagyonkezelési szerződést a jogszabályi előírások ellenére nem foglalták a módosításokkal egységes szerkezetbe. A kórháznál a vagyonelemek hasznosítása nem a jogszabályok előírásainak megfelelően történt. A kórház a mérlegben kimutatott eszközök és források nyilvántartásával, értékelésével, leltározásával, valamint a vagyonelemek bérbeadásával, továbbá az eredményszemléletű számvitel bevezetésével kapcsolatos feladatokat sem a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre.

Az ÁSZ az emberi erőforrások miniszterének egy, a kórház főigazgatójának huszonkilenc javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Előző sztori

Több mint húsz kerékpár gazdáit keresik a makói rendőrök

Következő sztori

Labdarúgás: a Gyöngyös vár a Mórahalomra az osztályzón