Megyei közgyűlés: megemlékezéssel és díjazással zárták az évet + FOTÓK

Cikkünk frissítése óta eltelt 7 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

megyei_kozgyules25_gs

Emlékéremmel ismerte el a migrációs helyzet kezelésében a Csongrád megyei rendőrök munkáját a megyei önkormányzat. A közgyűlésen döntés született arról, hogy mintegy 22 millió forintért megvásárolják az MSZP irodáit a Belvedere-palotában, illetve a 100%-ban megyei tulajdonban lévő, az uniós pályázatok menedzselését végző cég élére is új vezetőt választottak Weszely Tamás személyében.

Simicz Józsefre emlékezett a Csongrád Megyei Közgyűlés, aki 1998 óta volt a testület tagja. Kakas Béla megyei elnök úgy fogalmazott, hogy a polgármesterek nagy generációjához tartozott az MSZP-s politikus, aki 16 évig Deszk első embere volt. Hozzátette, tiszteletet ébresztett megfontolt, bölcs és következetes politizálása, mindig érdemes volt odafigyelni intelmeire, véleményére és tanácsaira pártállástól függetlenül. A közgyűlés MSZP-frakcióját vezető Varga Péter is megosztotta emlékező gondolatait a testület tagjaival, melyben kitért arra, hogy Simicz József hozzájárult az MSZP megerősödéséhez megyénkben, illetve hogy sokat tett a deszkiekért, és a település becsüli és megőrzi munkásságát. A Fidesz-frakciót vezető Gémes László azt emelte ki, hogy a szocialista politikus mindig a Csongrád megyei emberek érdekét tartotta szem előtt. Azt is javasolta, hogy a megyei közgyűlés tekintse saját halottjának Simicz Józsefet. Az ülésen a Jobbik-frakció nevében Szabó Zoltán Ferenc is őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt politikus családjának, majd egy perces néma főhajtással rótták le tiszteletüket a testület tagjai.

megyei_kozgyules05_gs

Vadász Csaba főjegyző arról tájékoztatott, hogy a Simicz József halála miatt a megüresedett képviselői posztra az MSZP 2014-es megyei listájáról választhat új képviselőt, december 16-tól számítva 30 napon kell javaslatukat eljuttatniuk a Területi Választási Bizottsághoz, mely dönt az ügyben.

A szegedi Vox Nova Kórus fellépése után ünnepi pillanatokkal folytatódott az idei utolsó megyei közgyűlési ülés, Csongrád Megyéért Emlékérmet adományoztak a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak, ezzel köszönve meg a rendőri állománynak a megyénkre nehezedő migrációs nyomás során elvégzett munkájukat. A Csongrád Megyes Sportjáért Emlékérmet Miksi Istvánnak, a mórahalmi Futó-Dobó Lovasközpont vezetőjének ítélet meg a testület, míg a Csongrád Megye Szociális Ellátásáért Díjat Tóth Károlyné családgondozó és Puskásné Halál Ágnes, Szentes Város Gondozási Központjának a vezetője.

Kiegyensúlyozottan gazdálkodott a megye, és minden új feladatát ellátta

A 2015-ös esztendőt értékelve Kakas Béla elnök kijelentette, megválasztása után, a székfoglalójában hangsúlyozott menedzserszemléletre és innovatív gondolkodásra nagy szükség volt a megye előtt álló új feladatok ellátása érdekében. Elkészítették Csongrád megye angol nyelvű befektetés ösztönző kiadványát nyomtatott és elektronikus változatban, valamint az egyetem szakembereivel együttműködésben kidolgoztuk Csongrád megye befektetés ösztönzési stratégiáját. Útjára indították a Csongrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Programot, mely keretén belül két alkalommal több tucat szegedi és vidéki településeken tevékenykedő vállalkozót részesítettek díjmentes képzésekben. Idén indult el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) a végrehajtása, és elfogadták a Integrált Területi Program, vagyis ITP 2.0-ás változatát. Ezzel kapcsolatban Kakas Béla elmondta, a megyei jogú városok számára már jelentek meg kiírások, és hamarosan a megyei pályázatok is elérhetőek lesznek.

A TOP-os források minél sikeresebb menedzselése és a pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében, működésbe hozták és megerősítik a 100%-ban megyei tulajdonban lévő Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t. Kiemelte továbbá, hogy megyénk fejlesztési biztosával, B. Nagy László országgyűlési képviselővel is operatív munkakapcsolatot alakítottak ki. Sikeres pályázatokat is megvalósítottak, az „Egy lépés az egészségünkért” és a „Csongrád Megyei Koordinációs Kompetencia Központ” létrehozása címet viselő projektek 1,6 milliárd forint értékben valósultak meg.

megyei_kozgyules23_gs

Az idei esztendő jelentős eseménye volt a megyei önkormányzat kiköltözése a megyeháza épületéből, immár a Belvedere-palota az új otthonuk. Kakas Béla elmondta, a költözés költségeit a Belügyminisztériumitól elnyert pályázati forrásból finanszírozták. Hozzátette, a megye birtokában lévő festmények, szobrok és kisplasztikák java részét a Reök-palotában állították ki a január 17-éig megtekinthető „Rejtett kincsek” című tárlaton, és mivel elnyertek egy pályázatot, januárban megkezdődik a munka, hogy egy albumban is számba vegyék a Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdonában álló képzőművészeti alkotásokat.

A megyét érintő migrációs hullám kapcsán a közgyűlési elnök elmondta, az előző testületi ülésen elismerést kaptak az illegális migrációval leginkább sújtott települések, vagyis Ásotthalom, Mórahalom és Röszke lakosai, ezúttal pedig a rendőrök helytállását köszönték meg egy emlékéremmel. Kakas Béla úgy értékelte, most az a legfontosabb feladat, hogy visszaállítsák a megye imidzsét, vagyis hogy mindenkinek a tudomására hozzák, hogy Csongrád megyében béke van, és érdemes ide ellátogatni.

Megelőlegezett bizalom a projektmenedzsmenti feladatok ellátására

A települési projektmenedzsmenti feladatok ellátását taglaló napirendi pontnál alakult ki kisebb vita a közgyűlésen. Mint elhangzott, az uniós pályázati rendszer átalakul, megszűnik a megye 33%-os résztulajdonában álló DARFÜ, a közreműködői szervezeti funkciókat a Magyar Államkincstár látja el, míg az irányító hatósági funkciók az adott operatív programért felelő szaktárcához kerülnek, így a projektmenedzsmenttel összefüggő feladatokat az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. fogja ellátni. A Kft. élére a DARFÜ igazgatóhelyettesét, Weszely Tamást javasolta Kakas Béla előterjesztésében, és a cég munkatársainak a zöme is a megszűnő DARFÜ kötelékéből kerül majd ki. Mivel a társaság jelenleg nem rendelkezik bevételi forrással, 30 millió forintos tagi kölcsönkeret megállítását is tartalmazta az előterjesztés, amelyet részletekben, ütemezetten hívhat le.

megyei_kozgyules21_gs

Varga Péter (MSZP) úgy értékelte, hogy a 2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklus előkészítése nem volt megfelelő, amit bizonyít, hogy a mai napig nem jelentek meg megyei pályázatok sem. Szerinte a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. is beleillik ebbe a nem megfelelően előkészített dolgok sorába, szívesen látta volna például az ügyvezető bemutatkozását. A fideszes Ádók János erre reagálva kijelentette, minden feladatot határidőre elvégzett a megye, és elegendő idő maradt. Ahogy fogalmazott, „ha felkötjük azt a bizonyosat”, akkor utolérik magukat. Szirbik Imre (MSZP) szerint, a puding próbája az evés lesz, és mivel konkrét számok és információk nélkül döntenek, aki megszavazza a napirendet, bizalmat előlegez meg. A Fidesz-frakciót vezető Gémes László közölte, az a lényeg, hogy idejében felálljon a munkaszervezet, hogy a pályázatok megjelenésének idejére már minden elő legyen készítve, és az önkormányzat tulajdonában álló társaság tartalommal való megtöltésének most van itt az ideje. A határozati javaslatot végül megszavazták, egyedül Varga Péter szavazott nemmel.

Adósságkonszolidáció – nyertes és vesztes megyei települések is vannak

Az adósságkonszolidációban nem részesülő települési önkormányzatok kompenzációjáról és az 5000 fő alatti települések fejlesztési lehetőségeiről szóló napirendi pont kapcsán is kiderült, igen különbözően értékelik a megyei közgyűlés tagjai a témát. Kovács Beáta közgyűlési alelnök előterjesztésében az olvasható, hogy Csongrád megyében 2014 tavaszán nyolc 2000 fő alatti település – Csengele, Ferencszállás, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pusztaszer – részesült összesen 92 millió 714 ezer forint támogatásban, továbbá egy 2000 fő feletti település, Kiszombor 112 millió forint támogatásban. 2015. októberben további négy 2000 fő feletti település – Balástya, Csanytelek, Ruzsa, Üllés – részesült összesen 309 millió 722 ezer forint fejlesztési célú támogatásban. A jóváhagyott támogatás valamennyi esetben megegyezik a benyújtott támogatási igénnyel.

A vitában Varga Péter (MSZP) arról beszélt, hogy egyik oldalról a kormányzat átvállalta a települések adósságállományát, ám másik oldalról forrásokat vont el. Szerinte vannak megbélyegzett települések, amelyek ugyanabba a körbe kerültek, mint Hódmezővásárhely, ahol több milliárd forintnyi svájci frank alapú hitelt vállalt át a kormány. Vásárhely kapcsán Ádók megjegyezte, a város ténylegesen fejlesztésre költötte a forrásokat és a hiteleket is, volt ugyanis negyven év, melynek lemaradását be kellett hozniuk. Üllés polgármestere, Nagy Attila Gyula arról tájékoztatott, hogy Üllés nem volt eladósodva, igyekeztek addig nyújtózkodni, ameddig a takarójuk ért, vagyis uniós fejlesztésekhez nem vettek fel hitelt. Gémes László úgy értékelte, nem szerencsés szembeállítani egymással a településeket, a lényeg, hogy talpon maradtak. Elmondta, 9 éve polgármester, és Szegvár életében ez lesz az első esztendő azóta, amikor a kapott állami normatívából ki tudnak jönni, vagyis a működésüket tudják finanszírozni. Az MSZP-s Buzás Péter arról szólt, hogy Makón is fejlesztésekre fordították a hiteleket, de hozzáfűzte, hogy amikor az adósságkonszolidáció megtörtént, a következő évben kétszer annyival lett kevesebb az állami normatíva, mint korábban, s ez árnyalja a képet. Szirbik Imre szerint egy országot nem lehet egyedi megoldásokkal irányítani, vagyis egy-egy ilyen kormányzati döntésnek vannak nyertesei és vesztesei egyaránt. A vitában Havasi Jánosné (MSZP) azt mondta, azok a települések, amelyek nem vettek fel hitelt, többnyire nem is fejlesztettek, és ennek a lakosság látta és látja kárát.

megyei_kozgyules02_gs

A közgyűlés arról is döntött, hogy jövőre is folytatják a megyejárást, ennek értelmében januárban Csongrádon, márciusban Szegváron, áprilisban Makón, szeptemberben Kisteleken, októberben Sándorfalván, míg decemberben Szegeden tartanak ülést. A napirend kapcsán Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere jelezte, ők is szívesen fogadnák a közgyűlés tagjait, akár a szegedi helyszín helyett jövő év decemberében, ám végül úgy döntöttek, hogy 2017 januárjában adhat otthont Ásotthalom a megyei közgyűlés ülésének.

A közgyűlés zárt ülésen döntött arról is, hogy 21,9 millió forintért megvásárolja a Magyar Szocialista Párt tulajdonrészét a Belvedere-palotában. Kakas Béla elnök elmondta, a mintegy 170 négyzetméternyi területen a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. irodái kapnak majd helyet.

no images were found

A megyei közgyűlés döntött, hogy 22 millióért megvásárolják az MSZP irodáit a Belvedere-palotában – részletekért KLIKK: http://szegedma.hu/?p=597333

Szerző: Szegedma Hírportál2015. december 18.

Előző sztori

NFM: kevés a megfelelő szén-monoxid érzékelő

Következő sztori

Magyarok Karácsonya: Csak a szeretet által állhat helyre a nemzet egysége + FOTÓK